Przejdź do zawartości

Smartmontools

0% Status
Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

smartmontools - zestaw programów do obsługi systemu S.M.A.R.T.

Na pakiet smartmontools składają się dwa programy smartctl i smartd. Pierwszy z nich to uniwersalne narzędzie od konfiguracji, uruchamiania testów i odczytywania z dysku informacji o jego stanie. Smartd odpowiada natomiast za monitorowanie dysku. Programy te działają w środowisku systemów operacyjnych Linux, FreeBSD, NetBSD, Solaris oraz Microsoft Windows.


Instalacja[edytuj]

Ubuntu/Linux Mint:

sudo apt-get install smartmontools

Debian (z konta roota):

apt-get install smartmontools

Archlinux (z konta roota):

pacman -S smartmontools

Lista zamontowanych dysków[edytuj]

W Ubuntu możemy to sprawdzić za pomocą komendy :

sudo fdisk -l


Odczytywanie informacji o dysku[edytuj]

Podstawowe informacje o dysku twardym możemy wyświetlić uruchamiając smartctl z opcją -i. Dla przykładowego dysku Seagate Barracuda program wyświetlił następujące informacje:

kb@techie:~$ sudo /usr/sbin/smartctl -i /dev/hda
smartctl version 5.32 Copyright (C) 2002-4 Bruce Allen
Home page is http://smartmontools.sourceforge.net/

=== START OF INFORMATION SECTION ===
Device Model:   ST3160023A
Serial Number:  3JS2DNYN
Firmware Version: 3.06
Device is:    In smartctl database [for details use: -P show]
ATA Version is:  6
ATA Standard is: ATA/ATAPI-6 T13 1410D revision 2
Local Time is:  Sat Aug 7 15:25:15 2004 CEST
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled

Dwie ostatnie linijki informują o dostępności i aktywności S.M.A.R.T.

Włączanie S.M.A.R.T.[edytuj]

Aby włączyć S.M.A.R.T. dla dysku /dev/hda użyjemy następujących opcji: --smart=on - włącza S.M.A.R.T., --offlineauto=on - włącza test offline co cztery godziny oraz --saveauto=on - włącza zapisywanie atrybutów, aby nie były tracone po zaniku zasilania.
Przykładowe wywołanie:

kb@techie:~$ sudo /usr/sbin/smartctl --smart=on --offlineauto=on --saveauto=on /dev/hda
smartctl version 5.32 Copyright (C) 2002-4 Bruce Allen
Home page is http://smartmontools.sourceforge.net/

=== START OF ENABLE/DISABLE COMMANDS SECTION ===
SMART Enabled.
SMART Attribute Autosave Enabled.
SMART Automatic Offline Testing Enabled every four hours.

Odczytywanie logu[edytuj]

Odczytanie dokładnych informacji o dysku umożliwia opcja --attributes w połączeniu z --log=selftest. Oto przykładowe informacje:

kb@techie:~$ sudo /usr/sbin/smartctl --attributes --log=selftest /dev/hda
smartctl version 5.32 Copyright (C) 2002-4 Bruce Allen
Home page is http://smartmontools.sourceforge.net/

=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART Attributes Data Structure revision number: 10
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME     FLAG   VALUE WORST THRESH TYPE   UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
 1 Raw_Read_Error_Rate   0x000f  063  058  006  Pre-fail Always    -    121669089
 3 Spin_Up_Time      0x0003  096  096  000  Pre-fail Always    -    0
 4 Start_Stop_Count    0x0032  100  100  020  Old_age  Always    -    16
 5 Reallocated_Sector_Ct  0x0033  100  100  036  Pre-fail Always    -    0
 7 Seek_Error_Rate     0x000f  075  060  030  Pre-fail Always    -    31597920
 9 Power_On_Hours     0x0032  099  099  000  Old_age  Always    -    1059
 10 Spin_Retry_Count    0x0013  100  100  097  Pre-fail Always    -    0
 12 Power_Cycle_Count    0x0032  100  100  020  Old_age  Always    -    299
194 Temperature_Celsius   0x0022  039  046  000  Old_age  Always    -    39
195 Hardware_ECC_Recovered 0x001a  063  058  000  Old_age  Always    -    121669089
197 Current_Pending_Sector 0x0012  100  100  000  Old_age  Always    -    0
198 Offline_Uncorrectable  0x0010  100  100  000  Old_age  Offline   -    0
199 UDMA_CRC_Error_Count  0x003e  200  200  000  Old_age  Always    -    0
200 Multi_Zone_Error_Rate  0x0000  100  253  000  Old_age  Offline   -    0
202 TA_Increase_Count    0x0032  100  253  000  Old_age  Always    -    0

SMART Self-test log structure revision number 1
Num Test_Description  Status         Remaining LifeTime(hours) LBA_of_first_error
# 1 Extended offline  Completed without error    00%    799     -
# 2 Short offline    Completed without error    00%    797     -
# 3 Short offline    Completed without error    00%    504     -
# 4 Extended offline  Completed without error    00%    504     -
# 5 Extended offline  Completed without error    00%    471     -
# 6 Short offline    Completed without error    00%    469     -
# 7 Extended offline  Completed without error    00%    170     -
# 8 Short offline    Completed without error    00%    169     -
# 9 Short offline    Completed without error    00%    159     -
#10 Extended offline  Completed without error    00%    81     -
#11 Short offline    Completed without error    00%    79     -
#12 Short offline    Completed without error    00%    31     -
#13 Extended offline  Completed without error    00%    28     -
#14 Short offline    Completed without error    00%    27     -
#15 Short offline    Completed without error    00%    23     -
#16 Short offline    Completed without error    00%    16     -
#17 Short offline    Completed without error    00%     4     -
#18 Conveyance captive Fatal or unknown error    00%     4     -
#19 Conveyance offline Fatal or unknown error    00%     4     -
#20 Extended offline  Completed without error    00%     1     -
#21 Short offline    Completed without error    00%     0     -

Dla przykładu zinterpretujmy linię:

194 Temperature_Celsius   0x0022  039  046  000  Old_age  Always    -    39

Wartość w kolumnie VALUE to aktualna temperatura dysku - wynosi ona 39*C, natomiast najgorsza temperatura w jakiej dysk pracował to 46*C (kolumna WORST).

Wiersz:

#19 Conveyance offline Fatal or unknown error    00%     4     -

zawiera informację o wystąpieniu krytycznego lub nieznanego błędu podczas próby wykonania testu typu conveyance - jest to spowodowane brakiem obsługi tego typu testu przez ten model dysku twardego. Test został wykonany w 4 godzinie "życia dysku" (ang. life time).

Uruchamianie testu[edytuj]

Test uruchamiamy poleceniem smartctl -t argument parametru -t wybiera rodzaj testu. Dla przykładu przeprowadzę na moim dysku test offline. Oto komunikaty programu:

kb@techie:~$ sudo /usr/sbin/smartctl -t offline /dev/hda
smartctl version 5.32 Copyright (C) 2002-4 Bruce Allen
Home page is http://smartmontools.sourceforge.net/

=== START OF OFFLINE IMMEDIATE AND SELF-TEST SECTION ===
Sending command: "Execute SMART off-line routine immediately in off-line mode".
Drive command "Execute SMART off-line routine immediately in off-line mode" successful.
Testing has begun.
Please wait 430 seconds for test to complete.
Test will complete after Sat Aug 7 15:28:48 2004

Use smartctl -X to abort test.

smartd[edytuj]

Ręczne sprawdzanie informacji o dysku jest skrajnie niewygodne - smartd automatyzuje ten proces. Co 30 minut (czas ten można skonfigurować) sprawdza stan dysku i porównuje z ostatnio zapisanym. Wszelkie różnice wysyła do programu syslog, który zapisuje je w dzienniku systemowym. Przykładowa informacja o wzroście temperatury może wyglądać tak:

Aug 7 12:26:23 localhost smartd[2513]:
Device: /dev/hda, SMART Usage Attribute: 194 Temperature_Celsius changed from 34 to 37