Zarządzanie grupami globalnymi

Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

To jest lista wszystkich globalnych grup użytkowników, skonfigurowanych na tej farmie wiki, z odpowiednimi uprawnieniami dostępu i zestawami wiki. Użytkownicy z odpowiednimi uprawnieniami mogą usunąć grupę poprzez usunięcie z niej wszelkich uprawnień.

GrupaUprawnienia
Wspomagający kontrolę filtra nadużyć
(zarządzanie | lista członków)
Ta grupa jest aktywna na wszystkich wiki.
 • Podgląd rejestru nadużyć (abusefilter-log)
 • Podgląd szczegółów wpisów w rejestrze nadużyć (abusefilter-log-detail)
 • Wyświetlanie wpisów do logów filtrów nadużyć oznaczonych jako prywatne (abusefilter-log-private)
 • Podgląd filtrów nadużyć (abusefilter-view)
 • Przeglądanie filtrów nadużyć oznaczonych jako prywatne (abusefilter-view-private)
 • Podgląd rejestru filtru antyspamowego (spamblacklistlog)
Opiekunowie filtru nadużyć
(zarządzanie | lista członków)
Ta grupa jest aktywna na wszystkich wiki.
 • Podgląd rejestru nadużyć (abusefilter-log)
 • Podgląd szczegółów wpisów w rejestrze nadużyć (abusefilter-log-detail)
 • Wyświetlanie wpisów do logów filtrów nadużyć oznaczonych jako prywatne (abusefilter-log-private)
 • Tworzenie lub modyfikowanie filtrów nadużyć (abusefilter-modify)
 • Tworzenie lub modyfikowanie globalnych filtrów nadużyć (abusefilter-modify-global)
 • Modyfikowanie filtrów nadużyć z zastrzeżonymi operacjami (abusefilter-modify-restricted)
 • Podgląd filtrów nadużyć (abusefilter-view)
 • Przeglądanie filtrów nadużyć oznaczonych jako prywatne (abusefilter-view-private)
 • Włączanie uwierzytelniania dwuskładnikowego (oathauth-enable)
Użytkownicy z wysokimi limitami na żądania API
(zarządzanie | lista członków)
Ta grupa jest aktywna na wszystkich wiki.
 • Zwiększony limit w zapytaniach wykonywanych poprzez interfejs API (apihighlimits)
Niepodlegający CAPTCHA
(zarządzanie | lista członków)
Ta grupa jest aktywna na wszystkich wiki.
 • Wykonywanie operacji objętych CAPTCHA bez konieczności jego przechodzenia (skipcaptcha)
Założyciele
(zarządzanie | lista członków)
Ta grupa jest aktywna na wszystkich wiki.
 • Podgląd rejestru nadużyć (abusefilter-log)
 • Podgląd szczegółów wpisów w rejestrze nadużyć (abusefilter-log-detail)
 • Wyświetlanie wpisów do logów filtrów nadużyć oznaczonych jako prywatne (abusefilter-log-private)
 • Podgląd filtrów nadużyć (abusefilter-view)
 • Przeglądanie filtrów nadużyć oznaczonych jako prywatne (abusefilter-view-private)
 • Zwiększony limit w zapytaniach wykonywanych poprzez interfejs API (apihighlimits)
 • Automatyczne oznaczanie własnych edycji jako „sprawdzone” (autopatrol)
 • Przeszukiwanie usuniętych stron (browsearchive)
 • Łączenie swojego konta (centralauth-merge)
 • Tworzenie nowych kont użytkowników (createaccount)
 • Podgląd usuniętych wersji bez przypisanego im tekstu (deletedhistory)
 • Podgląd usuniętego tekstu i zmian pomiędzy usuniętymi wersjami (deletedtext)
 • Edycja stron (edit)
 • Ignorowanie globalnych blokad (globalblock-exempt)
 • Importowanie stron z innych wiki (import)
 • Importowanie stron poprzez przesłanie pliku (importupload)
 • Obejście blokad adresów IP, automatycznych blokad i blokad zakresów adresów IP (ipblock-exempt)
 • Oznaczanie edycji jako drobnych (minoredit)
 • Przenoszenie stron (move)
 • Podgląd prywatnych danych OAuth (mwoauthviewprivate)
 • Brak ograniczeń przepustowości (noratelimit)
 • Włączanie uwierzytelniania dwuskładnikowego (oathauth-enable)
 • Czyszczenie pamięci podręcznej stron (purge)
 • Czytanie treści stron (read)
 • Szybkie wycofywanie zmian wprowadzonych przez użytkownika, który jako ostatni edytował stronę (rollback)
 • Wysyłanie e‐maili do innych użytkowników (sendemail)
 • Podgląd rejestru filtru antyspamowego (spamblacklistlog)
 • Przenoszenie stron bez tworzenia przekierowania w miejscu starej nazwy (suppressredirect)
 • Podgląd rejestru listy niedozwolonych tytułów (titleblacklistlog)
 • Obejście automatycznych blokad zakładanych na serwery wyjściowe sieci Tor (torunblocked)
 • Podgląd listy stron nieobserwowanych (unwatchedpages)
 • Przesyłanie plików na serwer (upload)
 • Zobacz usunięte pliki i strony w przestrzeniach nazw Plik i Dyskusja pliku (viewdeletedfile)
 • Podgląd swoich prywatnych danych (np. adres e-mail, prawdziwe imię i nazwisko) (viewmyprivateinfo)
 • Podgląd swojej listy obserwowanych stron (viewmywatchlist)
Boty globalne
(zarządzanie | lista członków)
Zbiór wiki, w których ta grupa jest aktywna: Global bot wikis
 • Zwiększony limit w zapytaniach wykonywanych poprzez interfejs API (apihighlimits)
 • Wyłączenie z ograniczeń przepustowości nałożonych na IP (autoconfirmed)
 • Automatyczne oznaczanie własnych edycji jako „sprawdzone” (autopatrol)
 • Automatyczne oznaczanie własnych edycji jako „przejrzane” (autoreview)
 • Oznaczanie edycji jako wykonanych automatycznie (bot)
 • Edycja stron zabezpieczonych na poziomie „Dozwolone tylko dla użytkowników automatycznie zatwierdzonych” (editsemiprotected)
 • Drobne zmiany na stronach dyskusji użytkowników nie włączają powiadomienia o nowej wiadomości (nominornewtalk)
 • Brak ograniczeń przepustowości (noratelimit)
 • Wykonywanie operacji objętych CAPTCHA bez konieczności jego przechodzenia (skipcaptcha)
 • Przenoszenie stron bez tworzenia przekierowania w miejscu starej nazwy (suppressredirect)
 • Zapis poprzez interfejs API (writeapi)
Global deleters
(zarządzanie | lista członków)
Ta grupa jest aktywna na wszystkich wiki.
 • Przeszukiwanie usuniętych stron (browsearchive)
 • Usuwanie stron (delete)
 • Podgląd usuniętych wersji bez przypisanego im tekstu (deletedhistory)
 • Podgląd usuniętego tekstu i zmian pomiędzy usuniętymi wersjami (deletedtext)
 • Odtwarzanie usuniętych stron (undelete)
Globalni twórcy Flow
(zarządzanie | lista członków)
Ta grupa jest aktywna na wszystkich wiki.
 • Automatyczne oznaczanie własnych edycji jako „sprawdzone” (autopatrol)
 • Tworzenie Dyskusji Strukturalnych w dowolnym miejscu (flow-create-board)
 • Przenoszenie stron (move)
 • Przenoszenie głównych stron użytkowników (move-rootuserpages)
 • Przenoszenie stron razem z ich podstronami (move-subpages)
Globalni redaktorzy interfejsu
(zarządzanie | lista członków)
Ta grupa jest aktywna na wszystkich wiki.
 • Wyłączenie z ograniczeń przepustowości nałożonych na IP (autoconfirmed)
 • Edycja stron (edit)
 • Edycja stron zabezpieczonych na poziomie „Dozwolone tylko dla patrolujących automatycznie” (editautopatrolprotected)
 • Edit pages protected as "Allow only autoreviewers" (editautoreviewprotected)
 • Edycja modelu zawartości strony (editcontentmodel)
 • Edycja stron zabezpieczonych na poziomie „Zezwalaj tylko redaktorom” (editeditorprotected)
 • Edycja stron zabezpieczonych na poziomie „Dozwolone tylko dla patrolujących automatycznie” (editextendedsemiprotected)
 • Edycja interfejsu użytkownika (editinterface)
 • Edycja stron zabezpieczonych na poziomie „Dozwolone tylko dla administratorów” (editprotected)
 • Edycja stron zabezpieczonych na poziomie „Dozwolone tylko dla użytkowników automatycznie zatwierdzonych” (editsemiprotected)
 • Edycja plików CSS projektu (editsitecss)
 • Edycja plików JavaScript projektu (editsitejs)
 • Edycja plików JSON projektu (editsitejson)
 • Edit pages protected as "Allow only trusted users" (edittrustedprotected)
 • Edycja plików CSS innych użytkowników (editusercss)
 • Edycja plików JavaScript innych użytkowników (edituserjs)
 • Edycja stron z ograniczeniami (extendedconfirmed)
 • Włączanie uwierzytelniania dwuskładnikowego (oathauth-enable)
 • Zmiana ustawień zabezpieczeń i edycja stron zabezpieczonych kaskadowo (protect)
 • Przenoszenie stron bez tworzenia przekierowania w miejscu starej nazwy (suppressredirect)
 • Ignorowanie listy niedozwolonych tytułów lub nazw użytkowników (tboverride)
 • Edycja zabezpieczonych szablonów (templateeditor)
Globalnie uprawnieni do logowania się z zablokowanych adresów IP
(zarządzanie | lista członków)
Ta grupa jest aktywna na wszystkich wiki.
 • Ignorowanie globalnych blokad (globalblock-exempt)
 • Obejście automatycznych blokad zakładanych na serwery wyjściowe sieci Tor (torunblocked)
Globalnie uprawnieni do wycofywania edycji
(zarządzanie | lista członków)
Ta grupa jest aktywna na wszystkich wiki.
 • Podgląd szczegółów wpisów w rejestrze nadużyć (abusefilter-log-detail)
 • Wyłączenie z ograniczeń przepustowości nałożonych na IP (autoconfirmed)
 • Automatyczne oznaczanie własnych edycji jako „sprawdzone” (autopatrol)
 • Automatyczne oznaczanie wycofań zmian jako przejrzane (autoreviewrestore)
 • Edycja stron zabezpieczonych na poziomie „Dozwolone tylko dla użytkowników automatycznie zatwierdzonych” (editsemiprotected)
 • Oznaczanie rewertu jako edycji bota (markbotedits)
 • Przenoszenie stron (move)
 • Przenoszenie opublikowanych stron (movestable)
 • Brak ograniczeń przepustowości (noratelimit)
 • Podgląd znaczników patrolowania ostatnich zmian – oznaczania jako „sprawdzone” (patrolmarks)
 • Szybkie wycofywanie zmian wprowadzonych przez użytkownika, który jako ostatni edytował stronę (rollback)
 • Wykonywanie operacji objętych CAPTCHA bez konieczności jego przechodzenia (skipcaptcha)
 • Przenoszenie stron bez tworzenia przekierowania w miejscu starej nazwy (suppressredirect)
Globalni administratorzy
(zarządzanie | lista członków)
Zbiór wiki, w których ta grupa jest aktywna: Opted-out of global sysop wikis
 • Podgląd szczegółów wpisów w rejestrze nadużyć (abusefilter-log-detail)
 • Tworzenie lub modyfikowanie filtrów nadużyć (abusefilter-modify)
 • Zwiększony limit w zapytaniach wykonywanych poprzez interfejs API (apihighlimits)
 • Wyłączenie z ograniczeń przepustowości nałożonych na IP (autoconfirmed)
 • Automatyczne oznaczanie własnych edycji jako „sprawdzone” (autopatrol)
 • Automatyczne oznaczanie wycofań zmian jako przejrzane (autoreviewrestore)
 • Blokowanie użytkownikom możliwości edycji (block)
 • Blokowanie użytkownikom możliwości wysyłania wiadomości (blockemail)
 • Przeszukiwanie usuniętych stron (browsearchive)
 • Usuwanie stron (delete)
 • Podgląd usuniętych wersji bez przypisanego im tekstu (deletedhistory)
 • Podgląd usuniętego tekstu i zmian pomiędzy usuniętymi wersjami (deletedtext)
 • Usuwanie i przywracanie wpisów rejestru (deletelogentry)
 • Usuwanie i odtwarzanie określonej wersji strony (deleterevision)
 • Edycja stron zabezpieczonych na poziomie „Dozwolone tylko dla patrolujących automatycznie” (editautopatrolprotected)
 • Edycja modelu zawartości strony (editcontentmodel)
 • Edycja interfejsu użytkownika (editinterface)
 • Edycja stron zabezpieczonych na poziomie „Dozwolone tylko dla administratorów” (editprotected)
 • Edycja stron zabezpieczonych na poziomie „Dozwolone tylko dla użytkowników automatycznie zatwierdzonych” (editsemiprotected)
 • Edycja plików CSS projektu (editsitecss)
 • Edycja plików JavaScript projektu (editsitejs)
 • Edycja plików JSON projektu (editsitejson)
 • Edycja plików CSS innych użytkowników (editusercss)
 • Edycja plików JavaScript innych użytkowników (edituserjs)
 • Edycja plików JSON innych użytkowników (edituserjson)
 • Usuwanie wątków i postów w Dyskusjach Strukturalnych (flow-delete)
 • Edycja postów innych użytkowników w Dyskusjach Strukturalnych (flow-edit-post)
 • Ukrywanie wątków i postów w Dyskusjach Strukturalnych (flow-hide)
 • Importowanie stron z innych wiki (import)
 • Obejście blokad adresów IP, automatycznych blokad i blokad zakresów adresów IP (ipblock-exempt)
 • Pobieranie informacji o adresach IP dołączonych do wersji i wpisów rejestru (ipinfo)
 • Przeglądanie pełnych informacji o IP dołączonych do wersji oraz wpisów rejestru (ipinfo-view-full)
 • Oznaczanie rewertu jako edycji bota (markbotedits)
 • Łączenie historii edycji stron (mergehistory)
 • Przenoszenie stron (move)
 • Przenoszenie stron kategorii (move-categorypages)
 • Przenoszenie głównych stron użytkowników (move-rootuserpages)
 • Przenoszenie stron razem z ich podstronami (move-subpages)
 • Przenoszenie plików (movefile)
 • Przenoszenie opublikowanych stron (movestable)
 • Brak ograniczeń przepustowości (noratelimit)
 • Masowe usuwanie stron (nuke)
 • Włączanie uwierzytelniania dwuskładnikowego (oathauth-enable)
 • Brak ograniczenia przed zakładaniem kont o podobnych nazwach do już istniejących (override-antispoof)
 • Oznaczanie edycji jako „sprawdzone” (patrol)
 • Zmiana ustawień zabezpieczeń i edycja stron zabezpieczonych kaskadowo (protect)
 • Nadpisywanie istniejącego pliku (reupload)
 • Nadpisywanie wcześniej przesłanego pliku (reupload-own)
 • Lokalne nadpisywanie pliku istniejącego w repozytorium mediów (reupload-shared)
 • Szybkie wycofywanie zmian wprowadzonych przez użytkownika, który jako ostatni edytował stronę (rollback)
 • Wykonywanie operacji objętych CAPTCHA bez konieczności jego przechodzenia (skipcaptcha)
 • Podgląd rejestru filtru antyspamowego (spamblacklistlog)
 • Przenoszenie stron bez tworzenia przekierowania w miejscu starej nazwy (suppressredirect)
 • Ignorowanie listy niedozwolonych tytułów lub nazw użytkowników (tboverride)
 • Edycja zabezpieczonych szablonów (templateeditor)
 • Podgląd rejestru listy niedozwolonych tytułów (titleblacklistlog)
 • Odtwarzanie usuniętych stron (undelete)
 • Podgląd listy stron nieobserwowanych (unwatchedpages)
 • Przesyłanie plików na serwer (upload)
Importerzy nowych wiki
(zarządzanie | lista członków)
(nie jest włączone na tej wiki)
Zbiór wiki, w których ta grupa jest aktywna: All existing wikis
 • Wyłączenie z ograniczeń przepustowości nałożonych na IP (autoconfirmed)
 • Usuwanie stron (delete)
 • Podgląd usuniętych wersji bez przypisanego im tekstu (deletedhistory)
 • Podgląd usuniętego tekstu i zmian pomiędzy usuniętymi wersjami (deletedtext)
 • Edycja interfejsu użytkownika (editinterface)
 • Edycja stron zabezpieczonych na poziomie „Dozwolone tylko dla administratorów” (editprotected)
 • Edycja stron zabezpieczonych na poziomie „Dozwolone tylko dla użytkowników automatycznie zatwierdzonych” (editsemiprotected)
 • Edycja plików CSS projektu (editsitecss)
 • Edycja plików JavaScript projektu (editsitejs)
 • Edycja plików JSON projektu (editsitejson)
 • Importowanie stron z innych wiki (import)
 • Importowanie stron poprzez przesłanie pliku (importupload)
 • Przenoszenie stron (move)
 • Przenoszenie stron razem z ich podstronami (move-subpages)
 • Brak ograniczeń przepustowości (noratelimit)
 • Włączanie uwierzytelniania dwuskładnikowego (oathauth-enable)
 • Zmiana ustawień zabezpieczeń i edycja stron zabezpieczonych kaskadowo (protect)
 • Wykonywanie operacji objętych CAPTCHA bez konieczności jego przechodzenia (skipcaptcha)
 • Przenoszenie stron bez tworzenia przekierowania w miejscu starej nazwy (suppressredirect)
 • Ignorowanie listy niedozwolonych tytułów lub nazw użytkowników (tboverride)
 • Odtwarzanie usuniętych stron (undelete)
Testerzy uwierzytelniania dwuskładnikowego
(zarządzanie | lista członków)
Ta grupa jest aktywna na wszystkich wiki.
 • Włączanie uwierzytelniania dwuskładnikowego (oathauth-enable)
Rzecznicy
(zarządzanie | lista członków)
Ta grupa jest aktywna na wszystkich wiki.
 • Podgląd ukrytych wpisów w rejestrze nadużyć (abusefilter-hidden-log)
 • Podgląd rejestru nadużyć (abusefilter-log)
 • Podgląd szczegółów wpisów w rejestrze nadużyć (abusefilter-log-detail)
 • Wyświetlanie wpisów do logów filtrów nadużyć oznaczonych jako prywatne (abusefilter-log-private)
 • Podgląd prywatnych danych w rejestrze nadużyć (abusefilter-privatedetails)
 • Podgląd rejestru dostępu do prywatnych szczegółów filtru nadużyć (abusefilter-privatedetails-log)
 • Podgląd filtrów nadużyć (abusefilter-view)
 • Przeglądanie filtrów nadużyć oznaczonych jako prywatne (abusefilter-view-private)
 • Przeszukiwanie usuniętych stron (browsearchive)
 • Sprawdzanie adresów IP oraz innych informacji o użytkownikach (checkuser)
 • Przeglądanie rejestru checkuser (checkuser-log)
 • Podgląd usuniętych wersji bez przypisanego im tekstu (deletedhistory)
 • Podgląd usuniętego tekstu i zmian pomiędzy usuniętymi wersjami (deletedtext)
 • Przeglądanie rejestru uzyskiwania informacji o IP (ipinfo-view-log)
 • Włączanie uwierzytelniania dwuskładnikowego (oathauth-enable)
 • Podgląd rejestrów prywatnych (suppressionlog)
 • Podgląd wersji ukrytych przed każdym użytkownikiem (viewsuppressed)
Eksport rekurencyjny
(zarządzanie | lista członków)
Ta grupa jest aktywna na wszystkich wiki.
 • Eksport stron wraz z linkowanymi do głębokości 5 linków (override-export-depth)
Pracownicy
(zarządzanie | lista członków)
Ta grupa jest aktywna na wszystkich wiki.
 • Podgląd ukrytych wpisów w rejestrze nadużyć (abusefilter-hidden-log)
 • Ukrywanie wpisów w rejestrze nadużyć (abusefilter-hide-log)
 • Podgląd rejestru nadużyć (abusefilter-log)
 • Podgląd szczegółów wpisów w rejestrze nadużyć (abusefilter-log-detail)
 • Wyświetlanie wpisów do logów filtrów nadużyć oznaczonych jako prywatne (abusefilter-log-private)
 • Tworzenie lub modyfikowanie filtrów nadużyć (abusefilter-modify)
 • Tworzenie lub modyfikowanie globalnych filtrów nadużyć (abusefilter-modify-global)
 • Modyfikowanie filtrów nadużyć z zastrzeżonymi operacjami (abusefilter-modify-restricted)
 • Podgląd prywatnych danych w rejestrze nadużyć (abusefilter-privatedetails)
 • Podgląd rejestru dostępu do prywatnych szczegółów filtru nadużyć (abusefilter-privatedetails-log)
 • Anulowanie wszystkich zmian wykonanych przez podany filtr nadużyć (abusefilter-revert)
 • Podgląd filtrów nadużyć (abusefilter-view)
 • Przeglądanie filtrów nadużyć oznaczonych jako prywatne (abusefilter-view-private)
 • Zwiększony limit w zapytaniach wykonywanych poprzez interfejs API (apihighlimits)
 • Wyłączenie z ograniczeń przepustowości nałożonych na IP (autoconfirmed)
 • Automatyczne oznaczanie własnych edycji jako „sprawdzone” (autopatrol)
 • Usuwanie stron z długą historią edycji (bigdelete)
 • Blokowanie użytkownikom możliwości edycji (block)
 • Blokowanie użytkownikom możliwości wysyłania wiadomości (blockemail)
 • Przeszukiwanie usuniętych stron (browsearchive)
 • Łączenie swojego konta (centralauth-merge)
 • Rozdzielenie konta uniwersalnego (centralauth-unmerge)
 • Zarządzanie wspólnymi komunikatami (centralnotice-admin)
 • Sprawdzanie adresów IP oraz innych informacji o użytkownikach (checkuser)
 • Przeglądanie rejestru checkuser (checkuser-log)
 • Usuwanie stron (delete)
 • Podgląd usuniętych wersji bez przypisanego im tekstu (deletedhistory)
 • Podgląd usuniętego tekstu i zmian pomiędzy usuniętymi wersjami (deletedtext)
 • Usuwanie i przywracanie wpisów rejestru (deletelogentry)
 • Usuwanie i odtwarzanie określonej wersji strony (deleterevision)
 • Edycja stron (edit)
 • Edycja modelu zawartości strony (editcontentmodel)
 • Edycja interfejsu użytkownika (editinterface)
 • Edycja stron zabezpieczonych na poziomie „Dozwolone tylko dla administratorów” (editprotected)
 • Edycja stron zabezpieczonych na poziomie „Dozwolone tylko dla użytkowników automatycznie zatwierdzonych” (editsemiprotected)
 • Edycja plików CSS projektu (editsitecss)
 • Edycja plików JavaScript projektu (editsitejs)
 • Edycja plików JSON projektu (editsitejson)
 • Edycja plików CSS innych użytkowników (editusercss)
 • Edycja plików JavaScript innych użytkowników (edituserjs)
 • Edycja plików JSON innych użytkowników (edituserjson)
 • Edycja stron z ograniczeniami (extendedconfirmed)
 • Tworzenie Dyskusji Strukturalnych w dowolnym miejscu (flow-create-board)
 • Usuwanie wątków i postów w Dyskusjach Strukturalnych (flow-delete)
 • Edycja postów innych użytkowników w Dyskusjach Strukturalnych (flow-edit-post)
 • Ukrywanie wątków i postów w Dyskusjach Strukturalnych (flow-hide)
 • Ukrywanie (oversight) wersji w Dyskusjach Strukturalnych (flow-suppress)
 • Edycja definicji gadżetów (gadgets-definition-edit)
 • Edycja gadżetów JavaScript oraz stron CSS (gadgets-edit)
 • Ignorowanie globalnych blokad (globalblock-exempt)
 • Lokalne odblokowywanie globalnych blokad (globalblock-whitelist)
 • Blokowanie użytkownika i ukrywanie od publiczności (hideuser)
 • Importowanie stron z innych wiki (import)
 • Importowanie stron poprzez przesłanie pliku (importupload)
 • Obejście blokad adresów IP, automatycznych blokad i blokad zakresów adresów IP (ipblock-exempt)
 • Pobieranie informacji o adresach IP dołączonych do wersji i wpisów rejestru (ipinfo)
 • Przeglądanie pełnych informacji o IP dołączonych do wersji oraz wpisów rejestru (ipinfo-view-full)
 • Przeglądanie rejestru uzyskiwania informacji o IP (ipinfo-view-log)
 • Zarządzaj listą przewodniczek(-ów) (managementors)
 • Przenoszenie stron (move)
 • Przenoszenie głównych stron użytkowników (move-rootuserpages)
 • Przenoszenie stron razem z ich podstronami (move-subpages)
 • Przenoszenie plików (movefile)
 • Przenoszenie opublikowanych stron (movestable)
 • Zarządzanie konsumentami OAuth (mwoauthmanageconsumer)
 • Zarządzanie uprawnieniami OAuth (mwoauthmanagemygrants)
 • Proponowanie nowych konsumentów OAuth (mwoauthproposeconsumer)
 • Utajnianie konsumentów OAuth (mwoauthsuppress)
 • Aktualizowanie kontrolowanych konsumentów OAuth (mwoauthupdateownconsumer)
 • Podgląd prywatnych danych OAuth (mwoauthviewprivate)
 • Podgląd utajnionych konsumentów OAuth (mwoauthviewsuppressed)
 • Brak ograniczeń przepustowości (noratelimit)
 • Masowe usuwanie stron (nuke)
 • Wyłączanie uwierzytelniania dwuskładnikowego dla użytkowników (oathauth-disable-for-user)
 • Włączanie uwierzytelniania dwuskładnikowego (oathauth-enable)
 • Brak ograniczenia przed zakładaniem kont o podobnych nazwach do już istniejących (override-antispoof)
 • Podgląd znaczników patrolowania ostatnich zmian – oznaczania jako „sprawdzone” (patrolmarks)
 • Zmiana ustawień zabezpieczeń i edycja stron zabezpieczonych kaskadowo (protect)
 • Czyszczenie pamięci podręcznej stron (purge)
 • Nadpisywanie istniejącego pliku (reupload)
 • Lokalne nadpisywanie pliku istniejącego w repozytorium mediów (reupload-shared)
 • Oznaczanie wersji jako „przejrzane” (review)
 • Szybkie wycofywanie zmian wprowadzonych przez użytkownika, który jako ostatni edytował stronę (rollback)
 • Wysyłanie e‐maili do innych użytkowników (sendemail)
 • Ustaw przewodnika (setmentor)
 • Wykonywanie operacji objętych CAPTCHA bez konieczności jego przechodzenia (skipcaptcha)
 • Określanie sposobów wybrania i wyświetlania wersji opublikowanej (stablesettings)
 • Podgląd rejestrów prywatnych (suppressionlog)
 • Przenoszenie stron bez tworzenia przekierowania w miejscu starej nazwy (suppressredirect)
 • Podgląd, ukrywanie i odkrywanie wersji ukrytych przed wszystkimi (suppressrevision)
 • Ignorowanie listy niedozwolonych tytułów lub nazw użytkowników (tboverride)
 • Ignorowanie listy niedozwolonych nazw użytkowników (tboverride-account)
 • Edycja zabezpieczonych szablonów (templateeditor)
 • Resetowanie błędnych lub transkodowanych filmów, które zostały ponownie umieszczone w kolejce zadań (transcode-reset)
 • Podgląd informacji o aktualnym statusie transkodowania (transcode-status)
 • Odblokowanie samego siebie (unblockself)
 • Odtwarzanie usuniętych stron (undelete)
 • Podgląd listy stron nieobserwowanych (unwatchedpages)
 • Przesyłanie plików na serwer (upload)
 • Przesyłanie plików z adresu URL (upload_by_url)
Stewardzi
(zarządzanie | lista członków)
Ta grupa jest aktywna na wszystkich wiki.
 • Podgląd ukrytych wpisów w rejestrze nadużyć (abusefilter-hidden-log)
 • Podgląd rejestru nadużyć (abusefilter-log)
 • Podgląd szczegółów wpisów w rejestrze nadużyć (abusefilter-log-detail)
 • Wyświetlanie wpisów do logów filtrów nadużyć oznaczonych jako prywatne (abusefilter-log-private)
 • Tworzenie lub modyfikowanie filtrów nadużyć (abusefilter-modify)
 • Modyfikowanie filtrów nadużyć z zastrzeżonymi operacjami (abusefilter-modify-restricted)
 • Podgląd rejestru dostępu do prywatnych szczegółów filtru nadużyć (abusefilter-privatedetails-log)
 • Anulowanie wszystkich zmian wykonanych przez podany filtr nadużyć (abusefilter-revert)
 • Podgląd filtrów nadużyć (abusefilter-view)
 • Przeglądanie filtrów nadużyć oznaczonych jako prywatne (abusefilter-view-private)
 • Zwiększony limit w zapytaniach wykonywanych poprzez interfejs API (apihighlimits)
 • Wyłączenie z ograniczeń przepustowości nałożonych na IP (autoconfirmed)
 • Automatyczne oznaczanie własnych edycji jako „sprawdzone” (autopatrol)
 • Automatyczne oznaczanie wycofań zmian jako przejrzane (autoreviewrestore)
 • Usuwanie stron z długą historią edycji (bigdelete)
 • Blokowanie użytkownikom możliwości edycji (block)
 • Blokowanie użytkownikom możliwości wysyłania wiadomości (blockemail)
 • Przeszukiwanie usuniętych stron (browsearchive)
 • Wymuszone tworzenie lokalnych kont dla kont uniwersalnych (centralauth-createlocal)
 • Łączenie swojego konta (centralauth-merge)
 • Zarządzanie wspólnymi komunikatami (centralnotice-admin)
 • Przeglądanie rejestru checkuser (checkuser-log)
 • Tworzenie nowych kont użytkowników (createaccount)
 • Tworzenie stron (niebędących stronami dyskusji) (createpage)
 • Tworzenie stron dyskusji (createtalk)
 • Usuwanie stron (delete)
 • Usuwanie znaczników z bazy danych (deletechangetags)
 • Podgląd usuniętych wersji bez przypisanego im tekstu (deletedhistory)
 • Podgląd usuniętego tekstu i zmian pomiędzy usuniętymi wersjami (deletedtext)
 • Usuwanie i przywracanie wpisów rejestru (deletelogentry)
 • Usuwanie i odtwarzanie określonej wersji strony (deleterevision)
 • Edycja stron (edit)
 • Edycja stron zabezpieczonych na poziomie „Dozwolone tylko dla patrolujących automatycznie” (editautopatrolprotected)
 • Edit pages protected as "Allow only autoreviewers" (editautoreviewprotected)
 • Edycja modelu zawartości strony (editcontentmodel)
 • Edycja stron zabezpieczonych na poziomie „Zezwalaj tylko redaktorom” (editeditorprotected)
 • Edycja stron zabezpieczonych na poziomie „Dozwolone tylko dla patrolujących automatycznie” (editextendedsemiprotected)
 • Edycja interfejsu użytkownika (editinterface)
 • Edycja swoich preferencji (editmyoptions)
 • Edycja stron zabezpieczonych na poziomie „Dozwolone tylko dla administratorów” (editprotected)
 • Edycja stron zabezpieczonych na poziomie „Dozwolone tylko dla użytkowników automatycznie zatwierdzonych” (editsemiprotected)
 • Edycja plików CSS projektu (editsitecss)
 • Edycja plików JavaScript projektu (editsitejs)
 • Edycja plików JSON projektu (editsitejson)
 • Edit pages protected as "Allow only trusted users" (edittrustedprotected)
 • Edycja plików CSS innych użytkowników (editusercss)
 • Edycja plików JavaScript innych użytkowników (edituserjs)
 • Edycja plików JSON innych użytkowników (edituserjson)
 • Edycja stron z ograniczeniami (extendedconfirmed)
 • Tworzenie Dyskusji Strukturalnych w dowolnym miejscu (flow-create-board)
 • Usuwanie wątków i postów w Dyskusjach Strukturalnych (flow-delete)
 • Edycja postów innych użytkowników w Dyskusjach Strukturalnych (flow-edit-post)
 • Ukrywanie wątków i postów w Dyskusjach Strukturalnych (flow-hide)
 • Ukrywanie (oversight) wersji w Dyskusjach Strukturalnych (flow-suppress)
 • Ignorowanie globalnych blokad (globalblock-exempt)
 • Lokalne odblokowywanie globalnych blokad (globalblock-whitelist)
 • Używanie GWToolset (gwtoolset)
 • Blokowanie użytkownika i ukrywanie od publiczności (hideuser)
 • Importowanie stron z innych wiki (import)
 • Importowanie stron poprzez przesłanie pliku (importupload)
 • Obejście blokad adresów IP, automatycznych blokad i blokad zakresów adresów IP (ipblock-exempt)
 • Pobieranie informacji o adresach IP dołączonych do wersji i wpisów rejestru (ipinfo)
 • Przeglądanie pełnych informacji o IP dołączonych do wersji oraz wpisów rejestru (ipinfo-view-full)
 • Przeglądanie rejestru uzyskiwania informacji o IP (ipinfo-view-log)
 • Tworzenie i (dez)aktywowanie znaczników (managechangetags)
 • Zarządzaj listą przewodniczek(-ów) (managementors)
 • Oznaczanie rewertu jako edycji bota (markbotedits)
 • Wysyłanie wiadomości do wielu użytkowników jednocześnie (massmessage)
 • Łączenie historii edycji stron (mergehistory)
 • Przenoszenie stron (move)
 • Przenoszenie stron kategorii (move-categorypages)
 • Przenoszenie głównych stron użytkowników (move-rootuserpages)
 • Przenoszenie stron razem z ich podstronami (move-subpages)
 • Przenoszenie plików (movefile)
 • Przenoszenie opublikowanych stron (movestable)
 • Zarządzanie konsumentami OAuth (mwoauthmanageconsumer)
 • Utajnianie konsumentów OAuth (mwoauthsuppress)
 • Podgląd prywatnych danych OAuth (mwoauthviewprivate)
 • Podgląd utajnionych konsumentów OAuth (mwoauthviewsuppressed)
 • Rejestrowanie newsletterów (newsletter-create)
 • Usuwanie newsletterów (newsletter-delete)
 • Dodawanie lub usuwanie wydawców lub subskrybentów newsletterów (newsletter-manage)
 • Odtwarzanie newsletterów (newsletter-restore)
 • Brak ograniczeń przepustowości (noratelimit)
 • Masowe usuwanie stron (nuke)
 • Włączanie uwierzytelniania dwuskładnikowego (oathauth-enable)
 • Dostęp do rejestru zmian uwierzytelniania dwuskładnikowego (oathauth-view-log)
 • Brak ograniczenia przed zakładaniem kont o podobnych nazwach do już istniejących (override-antispoof)
 • Oznaczanie wersji stron do przetłumaczenia (pagetranslation)
 • Oznaczanie edycji jako „sprawdzone” (patrol)
 • Podgląd znaczników patrolowania ostatnich zmian – oznaczania jako „sprawdzone” (patrolmarks)
 • Zmiana ustawień zabezpieczeń i edycja stron zabezpieczonych kaskadowo (protect)
 • Czyszczenie pamięci podręcznej stron (purge)
 • Zmiana nazw kont użytkowników (renameuser)
 • Nadpisywanie istniejącego pliku (reupload)
 • Nadpisywanie wcześniej przesłanego pliku (reupload-own)
 • Lokalne nadpisywanie pliku istniejącego w repozytorium mediów (reupload-shared)
 • Oznaczanie wersji jako „przejrzane” (review)
 • Szybkie wycofywanie zmian wprowadzonych przez użytkownika, który jako ostatni edytował stronę (rollback)
 • Ustaw przewodnika (setmentor)
 • Wykonywanie operacji objętych CAPTCHA bez konieczności jego przechodzenia (skipcaptcha)
 • Podgląd rejestru filtru antyspamowego (spamblacklistlog)
 • Określanie sposobów wybrania i wyświetlania wersji opublikowanej (stablesettings)
 • Podgląd rejestrów prywatnych (suppressionlog)
 • Przenoszenie stron bez tworzenia przekierowania w miejscu starej nazwy (suppressredirect)
 • Ignorowanie listy niedozwolonych tytułów lub nazw użytkowników (tboverride)
 • Ignorowanie listy niedozwolonych nazw użytkowników (tboverride-account)
 • Edycja zabezpieczonych szablonów (templateeditor)
 • Podgląd rejestru listy niedozwolonych tytułów (titleblacklistlog)
 • Obejście automatycznych blokad zakładanych na serwery wyjściowe sieci Tor (torunblocked)
 • Podgląd informacji o aktualnym statusie transkodowania (transcode-status)
 • Importowanie tłumaczeń wykonanych offline (translate-import)
 • Zarządzanie grupami komunikatów (translate-manage)
 • Przeglądanie tłumaczeń (translate-messagereview)
 • Odblokowanie samego siebie (unblockself)
 • Odtwarzanie usuniętych stron (undelete)
 • Podgląd listy stron nieobserwowanych (unwatchedpages)
 • Przesyłanie plików na serwer (upload)
 • Przesyłanie plików z adresu URL (upload_by_url)
 • Podgląd wersji ukrytych przed każdym użytkownikiem (viewsuppressed)
 • Zapis poprzez interfejs API (writeapi)
Administratorzy systemu
(zarządzanie | lista członków)
Ta grupa jest aktywna na wszystkich wiki.
 • Podgląd ukrytych wpisów w rejestrze nadużyć (abusefilter-hidden-log)
 • Ukrywanie wpisów w rejestrze nadużyć (abusefilter-hide-log)
 • Podgląd rejestru nadużyć (abusefilter-log)
 • Podgląd szczegółów wpisów w rejestrze nadużyć (abusefilter-log-detail)
 • Wyświetlanie wpisów do logów filtrów nadużyć oznaczonych jako prywatne (abusefilter-log-private)
 • Tworzenie lub modyfikowanie filtrów nadużyć (abusefilter-modify)
 • Tworzenie lub modyfikowanie globalnych filtrów nadużyć (abusefilter-modify-global)
 • Modyfikowanie filtrów nadużyć z zastrzeżonymi operacjami (abusefilter-modify-restricted)
 • Anulowanie wszystkich zmian wykonanych przez podany filtr nadużyć (abusefilter-revert)
 • Podgląd filtrów nadużyć (abusefilter-view)
 • Przeglądanie filtrów nadużyć oznaczonych jako prywatne (abusefilter-view-private)
 • Zwiększony limit w zapytaniach wykonywanych poprzez interfejs API (apihighlimits)
 • Wyłączenie z ograniczeń przepustowości nałożonych na IP (autoconfirmed)
 • Automatyczne oznaczanie własnych edycji jako „sprawdzone” (autopatrol)
 • Usuwanie stron z długą historią edycji (bigdelete)
 • Blokowanie użytkownikom możliwości edycji (block)
 • Blokowanie użytkownikom możliwości wysyłania wiadomości (blockemail)
 • Przeszukiwanie usuniętych stron (browsearchive)
 • Wymuszone tworzenie lokalnych kont dla kont uniwersalnych (centralauth-createlocal)
 • Blokowanie lub odblokowanie konta uniwersalnego (centralauth-lock)
 • Łączenie swojego konta (centralauth-merge)
 • Zmiana nazwy konta uniwersalnego (centralauth-rename)
 • Utajnianie konta uniwersalnego (centralauth-suppress)
 • Rozdzielenie konta uniwersalnego (centralauth-unmerge)
 • Usuwanie stron (delete)
 • Usuwanie znaczników z bazy danych (deletechangetags)
 • Podgląd usuniętych wersji bez przypisanego im tekstu (deletedhistory)
 • Podgląd usuniętego tekstu i zmian pomiędzy usuniętymi wersjami (deletedtext)
 • Usuwanie i przywracanie wpisów rejestru (deletelogentry)
 • Usuwanie i odtwarzanie określonej wersji strony (deleterevision)
 • Edycja stron (edit)
 • Edycja interfejsu użytkownika (editinterface)
 • Edycja stron zabezpieczonych na poziomie „Dozwolone tylko dla administratorów” (editprotected)
 • Edycja plików CSS projektu (editsitecss)
 • Edycja plików JavaScript projektu (editsitejs)
 • Edycja plików JSON projektu (editsitejson)
 • Edycja plików CSS innych użytkowników (editusercss)
 • Edycja plików JavaScript innych użytkowników (edituserjs)
 • Edycja plików JSON innych użytkowników (edituserjson)
 • Tworzenie Dyskusji Strukturalnych w dowolnym miejscu (flow-create-board)
 • Usuwanie wątków i postów w Dyskusjach Strukturalnych (flow-delete)
 • Zmiana przynależności do grup globalnych (globalgroupmembership)
 • Zarządzanie grupami globalnymi (globalgrouppermissions)
 • Obejście blokad adresów IP, automatycznych blokad i blokad zakresów adresów IP (ipblock-exempt)
 • Wyłączanie uwierzytelniania dwuskładnikowego dla użytkowników (oathauth-disable-for-user)
 • Włączanie uwierzytelniania dwuskładnikowego (oathauth-enable)
 • Sprawdzanie, czy użytkownik ma włączone uwierzytelnianie dwuskładnikowe (oathauth-verify-user)
 • Dostęp do rejestru zmian uwierzytelniania dwuskładnikowego (oathauth-view-log)
 • Eksport stron wraz z linkowanymi do głębokości 5 linków (override-export-depth)
 • Zmiana nazw kont użytkowników (renameuser)
 • Wykonywanie operacji objętych CAPTCHA bez konieczności jego przechodzenia (skipcaptcha)
 • Przenoszenie stron bez tworzenia przekierowania w miejscu starej nazwy (suppressredirect)
 • Ignorowanie listy niedozwolonych tytułów lub nazw użytkowników (tboverride)
 • Ignorowanie listy niedozwolonych nazw użytkowników (tboverride-account)
 • Edycja zabezpieczonych szablonów (templateeditor)
 • Odblokowanie samego siebie (unblockself)
 • Odtwarzanie usuniętych stron (undelete)
 • Przesyłanie plików z adresu URL (upload_by_url)
 • Edycja uprawnień użytkowników (userrights)
 • Edycja uprawnień użytkowników na innych witrynach wiki (userrights-interwiki)
VRT permissions agents
(zarządzanie | lista członków)
Ta grupa jest aktywna na wszystkich wiki.
 • Włączanie uwierzytelniania dwuskładnikowego (oathauth-enable)
 • Czytanie treści stron (read)
WMF Ops Monitoring
(zarządzanie | lista członków)
Ta grupa jest aktywna na wszystkich wiki.
 • Oznaczanie edycji jako wykonanych automatycznie (bot)
Badacze WMF
(zarządzanie | lista członków)
Ta grupa jest aktywna na wszystkich wiki.
 • Podgląd rejestru nadużyć (abusefilter-log)
 • Podgląd szczegółów wpisów w rejestrze nadużyć (abusefilter-log-detail)
 • Wyświetlanie wpisów do logów filtrów nadużyć oznaczonych jako prywatne (abusefilter-log-private)
 • Podgląd filtrów nadużyć (abusefilter-view)
 • Przeglądanie filtrów nadużyć oznaczonych jako prywatne (abusefilter-view-private)
 • Zwiększony limit w zapytaniach wykonywanych poprzez interfejs API (apihighlimits)
 • Przeszukiwanie usuniętych stron (browsearchive)
 • Podgląd usuniętych wersji bez przypisanego im tekstu (deletedhistory)
 • Podgląd usuniętego tekstu i zmian pomiędzy usuniętymi wersjami (deletedtext)
 • Włączanie uwierzytelniania dwuskładnikowego (oathauth-enable)
 • Podgląd rejestru filtru antyspamowego (spamblacklistlog)
 • Podgląd rejestrów prywatnych (suppressionlog)
 • Odtwarzanie usuniętych stron (undelete)
 • Podgląd wersji ukrytych przed każdym użytkownikiem (viewsuppressed)