Przejdź do zawartości

Struktury danych/Implementacje w C++/Listy

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Lista jednokierunkowa[edytuj]

Generyczna implementacja wskaźnikowa[edytuj]

template <typename Type>
// Implementacja listy jednokierunkowej.
class List {
  struct Node { 
  // Zagnieżdżona klasa pomocnicza.
  Type value;
    Node* next;
    Node(Type d) {   // Konstruktor jednoargumentowy.
      value = d;   // Przypisanie wartości podczas konstrukcji.
      next = nullptr;
    }
  };

  Node* head; // Wskaźnik do głowy listy.
  Node* tail; // Wskaźnik do ogona listy.

public:
  List(); // Konstruktor listy.
  ~List(); // Destruktor listy.

  void insert(Type data); // Dodaje do listy w czasie O(1).
  void remove(int n);   // Usuwa n-ty element listy.
  Type find(int n);    // Zwraca wartosc z n-tego elementu listy.
  void clear();      // Usuwa wszystkie elementy z listy.
  void display();     // Funkcja wypisująca całą listę, elementy oddzielone spacją.
};


template <typename Type>
List<Type>::List() {
  head = nullprt;
  tail = nullptr;
}

template <typename Type>
List<Type>::~List() {
  Node* temp = head;
    while (temp != tail) {  // Do momentu kiedy nie natrafimy na ogon.
      head = temp->next;  // Podmieniamy head na następny element.
      delete temp;     // Usuwamy węzeł, na który wskazuje zmienna pomocnicza.
      temp = head;     // Idziemy dalej aż nie natrafimy na ogon.
	}
  delete tail;         // Usuwamy węzeł, na który wskazuje ogon.
}

template <typename Type>
void List<Type>::insert(Type data){
  if (head != nullprt) {    // W przypadku gdy mamy jakieś elementy w liście.
    Node* temp = new Node(data);
    if (temp == nullprt) 
      throw "Błąd alokacji pamięci, przy dodawaniu elementu do listy!";
    tail->next = temp;
    tail = temp;
  }
  else {
    head = new Node(data);
    tail = head;
  }
}

template <typename Type>
void List<Type>::remove(int n) {
  Node* temp = head;
  Node* prev = nullptr;
    for (int i=0; i<n; ++i){ // W pętli będziemy szukać elementu do usuniecia.
      if (temp != nullptr) {
	    prev = temp;
	    temp = temp->next;	
	  }
	  else
        throw "Lista jest krótsza niż argument w remove!";
	}

  // Przepinamy tutaj wskaźnik do następnego elementu poprzedniego rekordu listy
  // na ten, na który wskazywał element, który mamy usunąć
  // następnie go usuwamy.
  prev->next = temp->next;
  delete temp;
}

template <typename Type>
Type List<Type>::find(int n) {
  Node* temp = head;
  for (int i=0; i<n; ++i) {  // W pętli będziemy szukać elementu do usuniecia.
    if (temp != nullptr)
	  temp = temp->next;	
    else
      throw "Lista jest krótsza niż argument w remove!";
  }
  return temp->value;
}

template <typename Type>
void List<Type>::clear() {
  Node* temp = head;
  while (temp != tail) {   // Do momentu kiedy nie natrafimy na ogon.
    head = temp->next;   // Podmieniamy head na następny element.
    delete temp;      // Usuwamy węzeł, na który wskazuje zmienna pomocnicza.
    temp = head;      // Idziemy dalej aż nie natrafimy na ogon.
  }
  delete tail;        // Usuwamy węzeł, na który wskazuje ogon.
	
  head = nullptr;
  tail = nullptr;
}

template <typename Type>
void List<Type>::display() {
  Node* i = head;
  while (i!=nullptr) {
    std::cout << i->wartosc << " ";
    i=i->next;
  }
  std::cout << std::endl;
}