Struktury danych/Implementacje w C++/Listy

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Lista jednokierunkowa[edytuj]

Generyczna implementacja wskaźnikowa[edytuj]

 1 template <typename Type>
 2 // Implementacja listy jednokierunkowej.
 3 class List {
 4   struct Node { 
 5   // Zagnieżdżona klasa pomocnicza.
 6   Type value;
 7     Node* next;
 8     Node(Type d) {   // Konstruktor jednoargumentowy.
 9       value = d;   // Przypisanie wartości podczas konstrukcji.
 10       next = nullptr;
 11     }
 12   };
 13 
 14   Node* head; // Wskaźnik do głowy listy.
 15   Node* tail; // Wskaźnik do ogona listy.
 16 
 17 public:
 18   List(); // Konstruktor listy.
 19   ~List(); // Destruktor listy.
 20 
 21   void insert(Type data); // Dodaje do listy w czasie O(1).
 22   void remove(int n);   // Usuwa n-ty element listy.
 23   Type find(int n);    // Zwraca wartosc z n-tego elementu listy.
 24   void clear();      // Usuwa wszystkie elementy z listy.
 25   void display();     // Funkcja wypisująca całą listę, elementy oddzielone spacją.
 26 };
 27 
 28 
 29 template <typename Type>
 30 List<Type>::List() {
 31   head = nullprt;
 32   tail = nullptr;
 33 }
 34 
 35 template <typename Type>
 36 List<Type>::~List() {
 37   Node* temp = head;
 38     while (temp != tail) {  // Do momentu kiedy nie natrafimy na ogon.
 39       head = temp->next;  // Podmieniamy head na następny element.
 40       delete temp;     // Usuwamy węzeł, na który wskazuje zmienna pomocnicza.
 41       temp = head;     // Idziemy dalej aż nie natrafimy na ogon.
 42 	}
 43   delete tail;         // Usuwamy węzeł, na który wskazuje ogon.
 44 }
 45 
 46 template <typename Type>
 47 void List<Type>::insert(Type data){
 48   if (head != nullprt) {    // W przypadku gdy mamy jakieś elementy w liście.
 49     Node* temp = new Node(data);
 50     if (temp == nullprt) 
 51       throw "Błąd alokacji pamięci, przy dodawaniu elementu do listy!";
 52     tail->next = temp;
 53     tail = temp;
 54   }
 55   else {
 56     head = new Node(data);
 57     tail = head;
 58   }
 59 }
 60 
 61 template <typename Type>
 62 void List<Type>::remove(int n) {
 63   Node* temp = head;
 64   Node* prev = nullptr;
 65     for (int i=0; i<n; ++i){ // W pętli będziemy szukać elementu do usuniecia.
 66       if (temp != nullptr) {
 67 	    prev = temp;
 68 	    temp = temp->next;	
 69 	  }
 70 	  else
 71         throw "Lista jest krótsza niż argument w remove!";
 72 	}
 73 
 74   // Przepinamy tutaj wskaźnik do następnego elementu poprzedniego rekordu listy
 75   // na ten, na który wskazywał element, który mamy usunąć
 76   // następnie go usuwamy.
 77   prev->next = temp->next;
 78   delete temp;
 79 }
 80 
 81 template <typename Type>
 82 Type List<Type>::find(int n) {
 83   Node* temp = head;
 84   for (int i=0; i<n; ++i) {  // W pętli będziemy szukać elementu do usuniecia.
 85     if (temp != nullptr)
 86 	  temp = temp->next;	
 87     else
 88       throw "Lista jest krótsza niż argument w remove!";
 89   }
 90   return temp->value;
 91 }
 92 
 93 template <typename Type>
 94 void List<Type>::clear() {
 95   Node* temp = head;
 96   while (temp != tail) {   // Do momentu kiedy nie natrafimy na ogon.
 97     head = temp->next;   // Podmieniamy head na następny element.
 98     delete temp;      // Usuwamy węzeł, na który wskazuje zmienna pomocnicza.
 99     temp = head;      // Idziemy dalej aż nie natrafimy na ogon.
100   }
101   delete tail;        // Usuwamy węzeł, na który wskazuje ogon.
102 	
103   head = nullptr;
104   tail = nullptr;
105 }
106 
107 template <typename Type>
108 void List<Type>::display() {
109   Node* i = head;
110   while (i!=nullptr) {
111     std::cout << i->wartosc << " ";
112     i=i->next;
113   }
114   std::cout << std::endl;
115 }