Sygnalizacja kolejowa/Sygnały drużyny pociągowej

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Sygnały drużyny pociągowej (Rp)[edytuj]

Sygnały te dawane są przez drużynę kolejową za pomocą gwizdka lub syreny pojazdowej, chorągiewką, ręką lub latarką, bądź ustnie.


Kod sygnału Interpretacja Sposób podania
Sygnał Rp1 "Baczność" Jeden długi ton gwizdawką lub syreną lokomotywy dawane przez maszynistę

-

Sygnał Rp2 "Osłonić pociąg" Cztery długie tony gwizdawką lub syreną lokomotywy, powtarzane kilkakrotnie dawane przez maszynistę

― ― ― ― ― ― ― ―

Sygnał Rp3 "Usunąć osłonę i wrócić do pociągu" Jeden długi, jeden krótki i jeden długi ton gwizdawką lub syreną lokomotywy dawany przez maszynistę

― • ―

Sygnał Rp4 "Hamować średnio" Jeden krótki ton gwizdawką lub syreną lokomotywy dawany przez maszynistę

Sygnał Rp5 "Hamować" Trzy długie, szybko po sobie następujące tony gwizdawką lub syreną lokomotywy dawane przez maszynistę

― ― ―

Sygnał Rp6 "Odhamować średnio" Jeden długi i jeden krótki ton gwizdawką lub syreną lokomotywy

- •

Sygnał Rp7 "Odhamować" Dwa długie tony gwizdawką lub syreną lokomotywy przez maszynistę

― ―

Sygnał Rp8 "Rozpocząć popychanie" Dwa krótkie tony gwizdawką lub syreną lokomotywy ciągnącej

• •

Sygnał Rp9 "Przerwać popychanie, pozostać przy pociągu" Jeden krótki i jeden długi ton gwizdawką lub syreną lokomotywy ciągnącej

• ―

Sygnał Rp10 "Dalsze popychanie nie jest potrzebne. Odjechać od pociągu" Cztery krótkie tony gwizdawką lub syreną lokomotywy ciągnącej

• • • •

Sygnał Rp11 "Wsiadać" Jeden długi ton gwizdawką ustną

_

Sygnał Rp12 "Gotów do odjazdu" można go zastąpić słowami: "Pociąg [nr] gotów do odjazdu" danymi w krótkofalówce
Dzienny

Podniesienie chorągiewki sygnałowej

Nocny

Podniesienie latarki z białym światłem

Sygnał Rp14 "Odjazd pociągów pasażerskich"
Dzienny

Ręka podniesiona do góry przez kierownika pociągu lub konduktora znajdującego się najbliżej lokomotywy, zwróconego w stronę maszynisty, oraz wypowiedziane głośno słowo "Odjazd"

Nocny

Podniesienie do góry latarki z białym światłem zwróconym w kierunku maszynisty przez kierownika pociągu lub konduktora znajdującego się najbliżej lokomotywy, zwróconego w stronę maszynisty, oraz wypowiedziane głośno słowo "Odjazd"

Sygnały D2 i D3 Dawany chorągiewką lub latarką, w razie braku skutku drużyna może użyć hamulca zespolonego.