Sygnalizacja kolejowa/Sygnały na pociągu i na taborze

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Sygnały na pociągu i na taborze (Pc, Tb)[edytuj]

Sygnały na pociągu (Pc) służą do oznaczenia czoła i końca pociągu. Jako Sygnały na pociągu stosuje się latarnie i tarcze. Tarcze są używane tylko w dzień, przy czym na wytypowanych liniach dopuszcza się stosowanie sygnału Pc5 podawanego za pomocą tarcz odblaskowych do sygnalizowania końca pociągów towarowych w ciągu całej doby, natomiast światła stosuje się zarówno w dzień, jak i w nocy. Sygnały na taborze (Tb) stosuje się w oznaczaniu czoła jak i części składowych pociągu. Sygnalizacja wyjątkowa (Pc+litery) oznacza pociągi skażone środkami promieniotwórczymi, chemicznymi i biologicznymi.

Kod sygnału Interpretacja Wizualizacja dzienna Wizualizacja nocna Przykłady
Sygnał Pc1


„Oznaczenie czoła pociągu (pojazdu trakcyjnego

jadącego luzem, ciężkiego pojazdu pomocniczego, maszyny torowej) jadącego na szlaku jednotorowym, w kierunku zasadniczym po torze szlaku dwutorowego lub po dowolnym torze szlaku dwu- i wielotorowego z dwukierunkowa samoczynna blokada liniowa”

Dwa lub trzy białe światła na przedzie pociągu, pojazdu trakcyjnego jadącego luzem, ciężkiego pojazdu pomocniczego lub maszyny torowej

Sygnał Pc2 „Oznaczenie czoła pociągu (pojazdu trakcyjnego jadącego luzem, ciężkiego pojazdu pomocniczego, maszyny torowej) jadącego w kierunku przeciwnym do zasadniczego po torze szlaku dwutorowego bez blokady liniowej przystosowanej do prowadzenia ruchu dwukierunkowego” Dwa lub trzy światła, z których górne i prawe w kierunku jazdy sa białe, lewe zaś - czerwone, na przedzie pociągu, ciężkiego pojazdu pomocniczego lub maszyny torowej
Sygnał Pc3 „Oznaczenie czoła pociągu z pługiem odsnieżającym” Dwa białe światła na przedzie pociągu oraz trzecia oświetlona latarnia z ukośnym białym krzyżem umieszczonym w górnej części czoła lokomotywy lub na wierzchołku pługa, gdy pług znajduje się przed lokomotywa
Sygnał Pc4 „Oznaczenie czoła pociągu jadącego wagonami naprzód” Dwie tarcze lub dwie latarnie z obrazem tarczy na obudowie albo dwa białe światła na czołowej ścianie pierwszego wagonu. Tarcze są prostokątne podzielone na cztery trójkąty, z których górny i dolny są pomalowane na czerwono, zaś oba boczne - na biało lub żółto; lub tez jak w nocy (obok) Dwa białe światła na czołowej ścianie pierwszego wagonu
Sygnał Pc5 „Oznaczenie końca pociągu (pojazdu trakcyjnego jadącego luzem, ciężkiego pojazdu pomocniczego i maszyny torowej)” Dwie tarcze lub dwie latarnie z obrazem tarczy na obudowie na ostatnim pojeździe w składzie pociągu, pojeździe trakcyjnym jadącym luzem, ciężkim pojeździe pomocniczym lub maszynie torowej. Tarcze są prostokątne, podzielone na cztery trójkąty, z których górny i dolny są czerwone, oba zaś boczne - żółte lub białe. Powierzchnia tarczy powinna być wykonana z materiałów odblaskowych; lub tez jak w nocy (obok) Dwa światła czerwone ciągle lub dwa światła czerwone migające na tylnej ścianie ostatniego pojazdu w składzie pociągu, pojazdu trakcyjnego jadącego luzem, ciężkiego pojazdu pomocniczego lub maszyny torowej
Sygnał Tb1 „Oznaczenie przodu i tylu lokomotywy manewrowej” brak szczególnego znaku Z przodu i z tylu po jednej latarni z białym światłem od strony stanowiska maszynisty
Sygnał Tb2 „Oznaczenie wagonów pocztowych z funkcjonariuszami, wagonów restauracyjnych i sypialnych, jak również innych wagonów specjalnego przeznaczenia oraz wagonów z podróżnymi na stacji, jeżeli wagony te nie są złączone z pociągiem” Po jednej niebieskiej chorągiewce umieszczonej na każdej ścianie szczytowej wagonu; lub taki jak nocny Po jednym lub po dwa niebieskie światła na każdej ścianie szczytowej wagonu; Dopuszcza się takie wykonanie latarń, by niebieskie światło było widoczne także z boku wagonu, lub umieszczenie na bocznej ścianie dodatkowych świateł niebieskich
Sygnał Tb3 „Oznaczenie wagonów pocztowych w pociągach w czasie postoju, podczas załadowywania i wyładowywania poczty” Elektryczne latarnie Sygnałowe z niebieskim światłem wbudowanym w boczne ściany wagonu.
Niebieska chorągiewka lub latarka z niebieskim światłem, święcąca na trzy strony, umieszczone na otwartych drzwiach wagonu Latarka z niebieskim światłem święcącym na trzy strony, umieszczona na otwartych drzwiach wagonu
Sygnał Tb4 „Oznaczenie lekkiego pojazdu pomocniczego” Od przodu dwa (nad każda szyna) lub jedno (nad osią toru) światła białe, a od tylu - czerwone

Jeżeli wózek roboczy jest załadowany lub tak ciężki, ze szybkie usuniecie go z toru byłoby trudne, to na linii jednotorowej taki wózek powinien być poprzedzany przez pracownika kolejowego, mającego przy sobie chorągiewkę, latarkę i trąbkę dla zatrzymania w porę pociągu, jadącego w stronę wózka po tym samym torze, w odległości drogi hamowania, przewidzianej dla tej linii. Drugi pracownik kolejowy z takimi samymi przyborami Sygnałowymi i w tym samym celu powinien iść za wózkiem w wymienionej odległości. Na linii dwutorowej wózek powinien być osłaniany od strony, z której normalnie kursują pociągi po tym torze, przez pracownika kolejowego mające te same przybory Sygnałowe i w tej samej odległości, co na linii jednotorowej.

Sygnał PcSp
„Skażenie promieniotwórcze pociągu/wagonu” Trójkatne chorągiewki koloru zielonego zawieszone z obu stron ściany szczytowej wagonu, na czole i na końcu pociągu
Sygnał PcSb „Skażenie biologiczne pociągu/wagonu” Trójkątne chorągiewki koloru brązowego zawieszone z obu stron ściany szczytowej wagonu, na czole i na końcu pociągu
Sygnał Pasch „Skazenie chemiczne pociągu/wagonu” Trójkatne choragiewki koloru żółtego zawieszone z obu stron sciany szczytowej wagonu, na czołe i na koncu pociągu