Sygnalizacja kolejowa/Sygnały na tarczach ostrzegawczych

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Sygnały na tarczach ostrzegawczych (O)[edytuj]

Sygnały te informują drużynę trakcyjną o zbliżaniu się do semafora lub przejazdu kolejowego i przygotowaniu się do podjęcia stosownych działań określonych w treści sygnału. Tarcze ostrzegawcze kształtowe nieoddane do użytku lub unieważnione oznacza się przez umocowanie wskaźnika W31 na pionowo ustawionym dysku tarczy lub przez zdjęcie go ze słupa. Natomiast tarcze ostrzegawcze świetlne, w tym także tarcze ostrzegawcze przejazdowe, nieoddane do użytku lub unieważnione oznacza się tak samo, jak semafory świetlne. Latarń tarcz ostrzegawczych nieoddanych do użytku lub unieważnionych nie oświetla się.

... kształtowych[edytuj]

Tarcze ostrzegawcze kształtowe ustawia się przed semaforami kształtowymi. Tarcze nieruchome (n) mogą nadawać jednorazowo jeden sygnał. Tarcze ruchome mogą być dwustawne (d) lub trzystawne (t) - dzięki temu można na nich nastawić dwa, lub nawet trzy obrazy sygnałowe. Do kontroli, czy świeci się latarnia na tarczy ostrzegawczej kształtowej, używa się również świateł wstecznych.

Kolorystyka: czarny, biały, pomarańczowy i czerwony (strzałki). Kolorystyka świateł: pomarańczowy i zielony.

Rysunek Kod sygnału Interpretacja Wizualizacja dzienna Wizualizacja nocna
PKP-ON.svg Sygnał On "W odległości drogi hamowania pociągów znajduje się semafor" Nieruchoma okrągła tarcza pomarańczowa z czarnym pierścieniem i białą obwódką Jedno pomarańczowe światło na tarczy - wstecz: światło białe
PKP-OD1.svg Sygnał Od1 "Semafor wskazuje sygnał Sr1 "Stój" Okrągła tarcza pomarańczowa z czarnym pierścieniem i białą obwódką

ustawiona pionowo

Pomarańczowe światło na tarczy - wstecz: duże światło matowobiałe
PKP-OD2.svg Sygnał Od2 "Semafor wskazuje sygnały Sr2 lub Sr3 zezwalające na jazdę" Tarcza w położeniu poziomym Zielone światło na tarczy - wstecz: duże światło białe
PKP-OT1.svg Sygnał Ot1 "Semafor wskazuje sygnał Sr1 "Stój" Okrągła tarcza pomarańczowa z czarnym pierścieniem i białą obwódką,a pod nią biała strzała z czerwoną obwódką - skierowana w dół Pomarańczowe światło na tarczy - wstecz: małe światło matowobiałe
PKP-OT2.svg Sygał Ot2 "Semafor wskazuje sygnał Sr2 "Wolna droga" Tarcza w położeniu poziomym, a pod nią biała strzała z czerwoną obwódką, skierowana w dół Zielone światło na tarczy - wstecz: małe światło matowobiałe
PKP-OT3.svg Sygnał Ot3 "Semafor wskazuje sygnał Sr3 "Wolna droga ze zmniejszoną szybkością" Okrągła tarcza pomarańczowa z czarnym pierścieniami białą obwódką, a pod nią biała strzała z czerwoną obwódką, skierowana ukośnie pod kątem 45 st. w dół na prawo od słupa tarczy Dwa światła w jednym pionie: dolne światło zielone, a górne - pomarańczowe - wstecz: małe światło matowobiałe

... świetlnych[edytuj]

Tarcze ostrzegawcze świetlne ustawia się przed semaforami świetlnymi. Tarcze takie mogą być ustawiane również przed semaforami kształtowymi. Kolorystyka świateł: pomarańczowy i zielony.

Rysunek Kod sygnału Interpretacja Wizualizacja
PKP-OS1.gif Sygnał Os1 "Semafor, do którego się tarcza odnosi, wskazuje sygnał "Stój"" Jedno światło pomarańczowe ciągłe na tarczy
PKP-OS2.gif Sygnał Os2 "Jazda obok tarczy przy semaforze, do którego tarcza się odnosi, z największą dozwoloną szybkością" Jedno światło zielone ciągłe na tarczy
PKP-OS3.gif Sygnał Os3 "Semafor, do którego tarcza się odnosi, wskazuje sygnał zezwalający na jazdę z szybkością Nieprzekraczającą 100 km/h" Jedno światło zielone migające na tarczy
PKP-OS4.gif Sygnał Os4 "Semafor, do którego tarcza się odnosi, wskazuje sygnał zezwalający na jazdę z szybkością zmniejszoną do 40 lub 60 km/h" Jedno światło pomarańczowe migające na tarczy

... przejazdowe[edytuj]

Tarcze ostrzegawcze przejazdowe składaja się z dwukolorowego słupa i opraw zaiwierających lampy. Tarcze te ustawione są przed przejazdami kolejowymi i wskazują, czy użytkownicy drogi są ostrzegani o zbliżaniu się pociągu do przejazdu, do którego się tarcza odnosi.


Rysunek Kod sygnału Interpretacja Wizualizacja
PKP-OSP1.gif Sygnał Osp1 "Urządzenia sygnalizacji na przejeździe, do którego tarcza się odnosi, są niesprawne, jazda przez przejazd z prędkością 20 km/h" Dwa światła pomarańczowe ciągłe w linii poziomej
PKP-OSP2.gif Sygnał Osp2 "Urządzenia sygnalizacji na przejeździe, do którego się tarcza odnosi, są sprawne. Jazda z największą dozwoloną prędkością" Dwa białe światła ciągłe w linii pionowej