Sygnalizacja kolejowa/Wstęp

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Na sygnalizację kolejową składają się sygnały i wskaźniki kolejowe - w poskim transporcie kolejowym są uregulowane w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji (Dz.U. z 2005 Nr 172 poz.1444) oraz przez Zarząd właściwy PKP. Jej zadaniem jest przekazywanie informacji i umożliwienie wzajemnego porozumiewania się personelu kolejowego, w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz sprawnej organizacji ruchu pociągów i pracy manewrowej.

Sygnały kolejowe można sklasyfikować - jak każde inne sygnały - jako:

Sposób podania: Treść podawana: