Przejdź do zawartości

Szablon:CLI/opis

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.


Użycie

[edytuj]

Szablon do użycia w parametrach zagrożenia GHS źródło i zagrożenia UE źródło szablonów {{Pierwiastek infobox}} i {{Związek chemiczny infobox}} w przypadku podawania w nich oznakowania „zharmonizowanego”. Dodaje odpowiednią informację w infoboksie i odnośnik do wykazu klasyfikacji i oznakowania ECHA.

{{CLI|<id>|CLP=tak|nazwa= |data dostępu= }}
 • 1 – identyfikator w bazie (np. dla odnośnika https://echa.europa.eu/pl/information-on-chemicals/cl-inventory-database/-/discli/details/112594 będzie to 112594).
 • CLP – wpisanie „tak” oznacza wykorzystanie oznakowania „zharmonizowanego” w infoboksach (pozostawienie parametru pustego spowoduje utworzenie wyłącznie przypisu do strony – w ten sposób można szablon stosować w innych miejscach niż infoboksy).
 • nazwa – nazwa związku (domyślnie wyświetli się nazwa artykułu, w którym umieszczono szablon).
 • data dostępu – data wejścia na stronę i wzięcia z niej informacji do infoboksu.

Przykład

[edytuj]
Siarczan miedzi(II)
Przykład użycia szablonu w infoboksie
Przykład użycia szablonu w infoboksie
Niebezpieczeństwa
Globalnie zharmonizowany system
klasyfikacji i oznakowania chemikaliów
Na podstawie Rozporządzenia CLP, zał. VI[1]
Środowisko Wykrzyknik
Uwaga
Zwroty H H302, H315, H319, H410
Zwroty P P273, P305+P351+P338, P501[2]
Europejskie oznakowanie substancji
oznakowanie ma znaczenie wyłącznie historyczne
Na podstawie Rozporządzenia CLP, zał. VI[1]
Szkodliwy Groźny dla środowiska
Szkodliwy
(Xn)
Groźny dla
środowiska
(N)
Zwroty R R22, R36/38, R50/53
Zwroty S S2, S22, S60, S61
{{Związek chemiczny infobox
 ...
 |zagrożenia GHS źródło    = {{CLI|11545|CLP=tak|data dostępu=2017-01-01}}
 |piktogram GHS        = {{Piktogram GHS|09|07}}
 |hasło GHS          = Uwaga
 |zwroty H           = {{Zwroty H|302|315|319|410}}
 |zwroty EUH          = {{Zwroty EUH|brak}}
 |zwroty P           = {{Zwroty P|273|305+351+338|501}}<ref>{{Sigma-Aldrich|451657|ALDRICH|MSDS=tak|data dostępu=2017-01-01}}</ref>
 |zagrożenia UE źródło     = {{CLI|11545|CLP=tak|data dostępu=2017-01-01}}
 |piktogram UE         = {{Piktogram ostrzegawczy|Xn|N}}
 |zwroty R           = {{Zwroty R|22|36/38|50/53}}
 |zwroty S           = {{Zwroty S|2|22|60|61}}
 ...
}}
 1. 1,0 1,1 Siarczan miedzi(II) (ang.) w wykazie klasyfikacji i oznakowania Europejskiej Agencji Chemikaliów. [dostęp 2017-01-01].
 2. Siarczan miedzi(II) (nr 451657) – karta charakterystyki produktu Sigma-Aldrich (Merck KGaA) na obszar Polski. [dostęp 2017-01-01].

Błędy

[edytuj]

Błędy należy zgłaszać na Wikibooks:Kwestie techniczne.

Szablon do użycia w parametrach „zagrożenia GHS źródło” i „zagrożenia UE źródło” szablonów „Pierwiastek infobox” i „Związek chemiczny infobox” w przypadku podawania w nich oznakowania „zharmonizowanego”. Dodaje odpowiednią informację w infoboksie i odnośnik do wykazu klasyfikacji i oznakowania ECHA.

Parametry szablonu[Zarządzaj danymi szablonu]

ParametrOpisTypStatus
identyfikator1

Identyfikator w bazie (np. dla odnośnika „https://echa.europa.eu/pl/information-on-chemicals/cl-inventory-database/-/discli/details/112594” będzie to „112594”).

Liczbawymagany
szablon w infoboksieCLP

Wpisanie „tak” oznacza wykorzystanie oznakowania „zharmonizowanego” w infoboksach (pozostawienie parametru pustego spowoduje utworzenie wyłącznie przypisu do strony – w ten sposób można szablon stosować w innych miejscach niż infoboksy).

Ciąg znakówsugerowany
nazwanazwa

Nazwa związku (domyślnie wyświetli się nazwa artykułu, w którym umieszczono szablon).

Ciąg znakówopcjonalny
data dostępudata dostępu

Data wejścia na stronę i wzięcia z niej informacji do infoboksu.

Ciąg znakówsugerowany