Przejdź do zawartości

Szablon:Cytuj/opis

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Użycie

[edytuj]

Uniwersalny szablon cytowania źródeł. Jest to mocno uproszczona wersja standardowych szablonów cytowania: {{cytuj książkę}}, {{cytuj pismo}} i {{cytuj stronę}}. Dzięki integracji zapewnia spójny wygląd wszystkich przypisów i pozycji bibliograficznych.

Autorzy

[edytuj]

Wszystkie pola, w których przekazywany jest autor podlegają analizie dzięki której automatycznie określane są imiona i nazwiska. Do sterowania analizą służą cztery znaki specjalne:

znak opis przykład
średnik (;) oddziela kolejnych autorów, umożliwia podawanie więcej niż jednego autora w jednym parametrze …|… = Jan Kowalski; Adam Nowak |…
przecinek (,) oddziela kolejnych autorów albo jeśli w polu jest podany średnik to oddziela nazwisko od imion, gdy stosowany jest zapis bibliograficzny, tj. najpierw nazwisko a po nim imiona; przydatne również jeśli autor ma więcej niż jedno nazwisko …|… = Kowalski, Jan; |…
hash (#) umieszczony przed pierwszym wyrazem oznacza, że jest to nazwisko, które powinno zawsze być zapisywane przed imionami; przydatne do przekazywania autorów azjatyckich …|… = #Suzuki Ito |…
gwiazdka (*) umieszczony na początku nazwy oznacza, że analiza nazwy ma zostać wyłączona, a treść wyświetlana bez zmian; przydatne do oznaczania autorów w których wyróżnienie nazwiska i imienia jest niemożliwe, np. jest to nazwa instytucji lub autor ma tylko imię …|… = * Santa Cruz Biotechnology, Inc.; |…

Jeśli autorów jest nie więcej niż trzech to w ich nazwach można stosować wikizację np. „…|… = [[Jan Kowalski]] |…”. Jeśli jest ich więcej to wikizacja ma sens jedynie dla pierwszego, gdyż jedynie pierwszy autor jest jawnie prezentowany. Pełna lista jest dostępna w dymku z podpowiedzią stowarzyszonym ze słowami „i inni” dodawanym bezpośrednio po pierwszym autorze. Prezentacja tych danych zależy od używanej przeglądarki.

Uwaga
Użycie średnika jest praktycznie obowiązkowe jeśli jedyny autor ma dwuwyrazowe nazwisko. Przykłady poprawnie obsługiwanych wywołań to „[[Ignace de La Potterie|La Potterie, Ignace de]];” lub „Del Soldato, Eva;”.

Powyższa analiza jest ograniczana do kilkuset pierwszych bajtów treści pola.

Istnieją trzy pola autor, redaktor i autor r, dla których tylko następujące kombinacje w ramach jednego wywołania są poprawne:

wywołanie znaczenie
… | autor = … | … podany jest autor całości publikacji
… | redaktor = … | … podany jest redaktor całości publikacji
… | autor = … | redaktor = … | … podany jest autor rozdziału lub jakiegoś fragmentu, oraz redaktor całości publikacji
… | autor r = … | autor = … | … podany jest autor rozdziału (najczęściej wstępu lub przedmowy), oraz autor całości publikacji

Linki zewnętrzne

[edytuj]

Za generowanie linków zewnętrznych odpowiadają dwa pola url i archiwum. Stowarzyszone z nimi są odpowiednio data dostępu i zarchiwizowano. Zasady poprawnego zapisu odwołania do źródeł dostępnych w sieci wymagają aby zawsze podawać datę dostępu do informacji. Istnieją serwisy internetowe, które w swoim adresie zawierają datę archiwizacji i pełen adres oryginalnego źródła. Pozwala to na uproszczenie wypełniania parametrów szablonu zgodnie z poniższą tabelą.

url archiwum Uwagi
podany podany Uniwersalna wersja na okoliczność wszelkich serwisów archiwizujących.
//web.archive brak Metoda uproszczona, w której brakujące dane (url, zarchiwizowano) są automatycznie uzyskane z adresu do serwisu archiwizującego.
brak podany Brak pierwotnego adresu do serwisu oznacza, że cytowane treści są dostępne jedynie w formie zarchiwizowanej.
<nowiki>podany</nowiki> podany Metoda pozwalająca na wyłączenie pierwotnego adresu do serwisu co oznacza, że cytowane treści są dostępne jedynie w formie zarchiwizowanej.
brak //web.archive Obsługiwana jest wersja uproszczona, w której data archiwizacji (zarchiwizowano) jest automatycznie uzyskana z adresu do serwisu archiwizującego.

Adres przekazywany do url jest domyślne podłączany pod tytuł lub czasopismo, jeśli tytułu nie podano. Gdyby takie zachowanie było nieprawidłowe to należy z pola zrezygnować i zastosować standardowy zapis tworzenia linków zewnętrznych bezpośrednio w odpowiednim polu.

Patent

[edytuj]

Cytowanie opisów patentowych umożliwia pole patent, w którym podaje się identyfikator patentu lub zgłoszenia patentowego. Nadaje ono specyficzne znaczenie następującym polom:

Pole Funkcja Opis
autor wnioskujący Na nim spoczywa odpowiedzialność główna. To on składa wniosek.
inni wynalazca Odpowiedzialność drugorzędna, można go również pominąć jeśli jest także wnioskodawcą.
data data wydania lub data wniosku Znaczenie zależy od tego czy cytowany jest patent czy zgłoszenie patentowe.
tytuł tytuł Taki jak we wniosku patentowym.
patent identyfikator patentu Format wg tabeli poniżej.
url link pod tytułem lub nie Brak pola generuje link automatycznie. Wartość specjalna umożliwia jego wyłączenie, jeśli adres utworzony automatycznie nie wskazuje właściwego dokumentu.

Identyfikator patentu lub zgłoszenia musi przyjąć jedną z następujących form:

Wzór Opis
XX ##### Identyfikator patentu z kraju o kodzie XX i numerze #####. Generuje automatyczny link do wyszukiwarki patentów w Espacenet.
zgłoszenie XX ##### Identyfikator zgłoszenia patentowego z kraju o kodzie XX i numerze #####. Generuje automatyczny link do wyszukiwarki patentów w Espacenet.
XX##### Identyfikator patentu z kraju o kodzie XX i numerze #####. Generuje automatyczny link do wyszukiwarki patentów w Google.
zgłoszenie XX##### Identyfikator zgłoszenia patentowego z kraju o kodzie XX i numerze #####. Generuje automatyczny link do wyszukiwarki patentów w Google.
USPTO ##### Identyfikator amerykańskiego patentu o numerze #####. Generuje automatyczny link do wyszukiwarki patentów w tamtejszym urzędzie.
USPTO ##### Identyfikator amerykańskiego zgłoszenia patentowego o numerze #####. Generuje automatyczny link do wyszukiwarki patentów w tamtejszym urzędzie.

Przykłady

[edytuj]
książka – podstawowe użycie
* {{Cytuj | autor = [[w:Roman Murawski|Roman Murawski]] | tytuł = Filozofia matematyki | wydawca = [[w:Wydawnictwo Naukowe PWN|Wydawnictwo Naukowe PWN]] | miejsce = Warszawa | data = 2001 | isbn = 83-01-13604-9 }}
 • Roman Murawski, Filozofia matematyki, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001, ISBN 83-01-13604-9.
trzech autorów, tytuł z wikilinkiem, wydanie
* {{Cytuj | autor = [[w:Joe Bloggs|Joe Bloggs]]; John Smith; Jim Smythe | tytuł = [[w:Tysiąc akrów|1000 akrów]] | wydanie = 2}}
pismo
* {{Cytuj | autor = Benoit Viollet, Fabrizio Andreelli, Sebastian B. Jørgensen, Christophe Perrin, Alain Geloen, Daisy Flamez, James Mu, Claudia Lenzner, Olivier Baud, Myriam Bennoun, Emmanuel Gomas, Gaël Nicolas, Jørgen F.P. Wojtaszewski, Axel Kahn, David Carling, Frans C. Schuit, Morris J. Birnbaum, Erik A. Richter, Rémy Burcelin, Sophie Vaulont | tytuł = The AMP-activated protein kinase α2 catalytic subunit controls whole-body insulin sensitivity | data = 2003 | czasopismo = The Journal of Clinical Investigation | doi = 10.1172/JCI16567 | wolumin = 111 | numer= 1 | pmid = 12511592 | pmc = 151837 | s = 91-98}}
 • Benoit Viollet i inni, The AMP-activated protein kinase α2 catalytic subunit controls whole-body insulin sensitivity, „The Journal of Clinical Investigation”, 111 (1), 2003, s. 91-98, DOI10.1172/JCI16567, PMID12511592, PMCIDPMC151837.

Szablony

[edytuj]

Gotowe zestawy do skopiowania i wypełnienia:

 • cytowanie książki
  {{Cytuj | autor= | tytuł= | wydanie= | miejsce= | wydawca= | data= | opis= | s= | isbn= }}
  {{Cytuj | autor= | rozdział= | redaktor= | tytuł= | wydanie= | miejsce= | wydawca= | data= | opis= | s= | isbn= }}
 • cytowanie artykułu z czasopisma
  {{Cytuj | autor= | tytuł= | czasopismo= | odpowiedzialność= | wolumin= | numer= | miejsce= | wydawca= | data= | s= | issn= }}
 • cytowanie strony internetowej
  {{Cytuj | autor= | url= | tytuł= | praca= | opublikowany= | data= | data dostępu= 2024-07-19}}

Należy pamiętać o usunięciu niewykorzystanych pól.

Błędy

[edytuj]

Błędy należy zgłaszać na stronie Wikibooks:Kwestie techniczne.

Tego szablonu używamy, kiedy chcemy podać źródło informacji.

Parametry szablonu[Zarządzaj danymi szablonu]

Ten szablon ma niestandardowe formatowanie.

ParametrOpisTypStatus
Autor publikacji (imię i nazwisko)autor

Imię i nazwisko autora (alternatywa dla pól „Imię” i „Nazwisko”). W polu można przekazać wielu autorów oddzielając kolejnych średnikiem. Można linkować jak w kodzie źródłowym ([[Imię nazwisko]]), jeśli autor ma artykuł biograficzny w Wikipedii. Jeśli cytowany jest patent to autorem jest wnioskujący.

Treśćsugerowany
Autor rozdziału (imię i nazwisko)autor r

Imię i nazwisko autora rozdziału (alternatywa dla pól imię r i nazwisko r), najczęściej wstępu lub przedmowy – jest to rzadki przypadek stosowany głównie w książkach. W parametrze można przekazać wielu autorów oddzielając kolejnych średnikiem. Można linkować jak w kodzie źródłowym ([[Imię nazwisko]]), jeśli autor ma artykuł w Wikipedii, który go omawia.

Ciąg znakówopcjonalny
Redaktor (imię i nazwisko)redaktor

Imię i nazwisko redaktora. W parametrze można przekazać wielu redaktorów oddzielając kolejnych średnikiem. Można linkować jak w kodzie źródłowym ([[Imię nazwisko]]), jeśli redaktor ma artykuł biograficzny w Wikipedii.

Treśćopcjonalny
Tytuł rozdziałurozdział

Pełny tytuł rozdziału publikacji

Treśćopcjonalny
Tytuł źródłatytuł

Tytuł publikacji, strony internetowej lub nazwa oprogramowania. Może linkować jak w kodzie źródłowym ([[tytuł]]) jeśli dzieło ma artykuł w Wikipedii. Można również podać link zewnętrzny ([url tytuł]) jeśli cytujemy stronę internetową lub treść dzieła jest dostępna w Internecie, np. na Google Books. Jeśli podany jest link zewnętrzny należy podać także pole „data dostępu”.

Treśćwymagany
Czasopismoczasopismo

Nazwa czasopisma. Może linkować jak w kodzie źródłowym ([[czasopismo]] lub [url czasopismo]). Uwaga: dla stron internetowych (np. stron gazet, portali informacyjnych, blogów itp.) użyj pola „opublikowany”.

Treśćopcjonalny
Datadata

Data publikacji. Preferowany format RRRR-MM-DD. Akceptowane są daty niepełne, czyli sam rok lub rok i miesiąc. Dopuszczalne są również niektóre zapisy stosowane w opisie bibliograficznym (przedział lat, rok przypuszczalny, ustalony lub przybliżony, itp.). Brak daty wydania należy podawać jako „b.r.”.

Ciąg znakówsugerowany
Data dostępudata dostępu

brak opisu

Ciąg znakówopcjonalny
ISBNisbn

Identyfikator ISBN książki.

Ciąg znakówopcjonalny
ISSNissn

Numer ISSN wydawnictwa ciągłego (czasopisma), dostępny również dla tomów książek wydawanych w wydaniach ciągłych, jak np. roczniki statystyczne, np. 1640-3630.

Ciąg znakówopcjonalny
Wydaniewydanie

W przypadku książek należy podać wydanie (edition), jeśli nie była to pierwsza publikacja książki.

Ciąg znakówopcjonalny
Wolumin lub tomwolumin

Numer woluminu czasopisma lub numer tomu książki.

Ciąg znakówopcjonalny
Numer czasopisma w ramach woluminunumer

Numer czasopisma w ramach woluminu.

Ciąg znakówopcjonalny
Inni autorzyinni

Używane przy wymienianiu innych twórców dzieła. Kilku twórców oddzielamy średnikami. Należy na końcu zaznaczyć ich funkcję jako np. (tłum.), (red.), (ilus.). Jeśli cytowany jest patent to w tym polu podawany jest wynalazca.

Ciąg znakówopcjonalny
Dodatkowy opisopis

Pozwala umieścić dalszy opis źródła, na przykład numer tomu, części, nazwa serii.

Ciąg znakówopcjonalny
Miejsce wydaniamiejsce

Miejsce wydania książki lub czasopisma.

Ciąg znakówopcjonalny
Wydawnictwowydawca

Wydawca książki, czasopisma lub portalu internetowego – można linkować do istniejącego artykułu o wydawnictwie.

Treśćopcjonalny
Strony, kolumny itp.s

Wskazuje na pierwszą stronę lub zakres stron, które były źródłem informacji (np. 580 lub 580-594). Szablon automatycznie wstawia skrót s., chyba, że wartość nie jest liczbą dziesiętną. Nie należy tu podawać całkowitej liczby stron w książce.

Ciąg znakówopcjonalny
Odpowiedzialnośćodpowiedzialność

Osoba odpowiedzialna prawnie za treść wydawnictwa ciągłego. Redaktor naczelny, ciało zbiorowe itp. W przypadku CD-Action: Zbigniew Bański – redaktor naczelny.

Ciąg znakówopcjonalny
Pracapraca

Jeśli źródło jest częścią większej pracy, podaj jej tytuł tutaj. Stosowane głównie dla stron internetowych.

Ciąg znakówopcjonalny
Nazwa serwisuopublikowany

Nazwa linkowanego serwisu lub portalu internetowego (nie jest to miejsce na wpisywanie skróconej wersji adresu strony), np. dla strony „www.stat.gov.pl” można podać „Główny Urząd Statystyczny”, dla „www.sejm.gov.pl” – „Sejm Rzeczypospolitej Polskiej”, a dla „www.gazeta.pl” – „Gazeta.pl”.

Ciąg znakówopcjonalny
Typ nośnikatyp nośnika

Rodzaj nośnika publikacji w formie elektronicznej.

Ciąg znakówopcjonalny
Numer patentupatent

Kod urzędu patentowego (zwykle dwuliterowy kod kraju) i numer patentu. Wnioskującego o patent należy podać w polu „autor”, a o wynalazcy można wspomnieć w polu „inni”.

Ciąg znakówopcjonalny
DOIdoi

Digital object identifier, np. 10.1016/j.coi.2004.08.001.

Ciąg znakówopcjonalny
LCCNlccn

Identyfikator LCCN książki w Bibliotece Kongresu Stanów Zjednoczonych.

Ciąg znakówopcjonalny
PMIDpmid

Identyfikator bazy PubMed.

Ciąg znakówopcjonalny
PMCpmc

Identyfikator PMC.

Ciąg znakówopcjonalny
Bibcodebibcode

Identyfikator Bibcode.

Ciąg znakówopcjonalny
OCLCoclc

Numer identyfikacyjny w Online Computer Library Center, np. 3185581.

Ciąg znakówopcjonalny
Identyfikator arXivarxiv

Numer identyfikacyjny w elektronicznym archiwum naukowych preprintów.

Ciąg znakówopcjonalny
Identyfikator JSTORjstor

Numer identyfikacyjny w cyfrowej bibliotece JSTOR.

Ciąg znakówopcjonalny
Identyfikator Open Libraryol

Numer identyfikacyjny w cyfrowej bibliotece Open Library (bez prefiksu OL).

Ciąg znakówopcjonalny
Identyfikator niestandardowyid

Niestandardowy identyfikator czasopisma. Pamiętaj o podaniu typu identyfikatora, nie tylko samego numeru.

Ciąg znakówopcjonalny
URLurl

Adres URL strony.

Ciąg znakówopcjonalny
Archiwumarchiwum

Adres URL archiwum strony.

Ciąg znakówopcjonalny
Data archiwizacjizarchiwizowano

Data zarchiwizowania strony.

Ciąg znakówopcjonalny
Cytatcytat

Cytat – może zawierać tag &lt;br /&gt; czy inną wikizację. Cytat pokaże się po tekście 'Cytat: '. Przy długich cytatach, wskazane jest zakończenie cytatu właśnie &lt;br /&gt;, dla klarowności prezentacji całości. Szablon nie doda cudzysłowu lub kursywy. Redakcja szaty graficznej czy interpunkcji cytatu leży w gestii użytkownika i stanowi część wartości parametru.

Treśćopcjonalny
Językjęzyk

Język publikacji – parametr korzysta z kodów języków szablonu {{lang}}, np. pl, en, de. Jeśli publikacja jest wielojęzyczna to można przekazać więcej kodów oddzielając je znakami odstępu.

Ciąg znakówopcjonalny
Dostępdostęp

Rodzaj dostępu do dokumentu 'otwarty', 'zamknięty', 'rejestracja' (gdy publikacja dostępna jest po bezpłatnej rejestracji), 'częściowy' (dostępna wersja próbna, limit wyświetleń w ciągu dnia itp.). Podanie parametru skutkuje wyświetleniem odpowiedniej ikonki dostępu przed danym przypisem. W niektórych przypadkach ikonka jest generowana automatycznie – ma to miejsce: (i) gdy w szablonie wypełniony jest parametr 'pmc' (pojawia się ikonka otwartego dostępu) lub (ii) gdy rodzaj dostępu jest zdefiniowany na stronie [[Moduł:Cytuj/dostęp]].

Ciąg znakówopcjonalny
Odnośnikiodn

Wartość ''tak'' umożliwia włączenie możliwości stosowania przypisów harwardzkich za pomocą szablonu {{odn}}. Jeśli występuje kolizja polegająca na tym, że ten sam zbiór do czterech pierwszych nazwisk autorów i rok publikacji powtarza się więcej niż raz, to wartością parametru jest wyróżnik, który jest małą literą z alfabetu łacińskiego (tj. a, b, ..., z), umożliwiający odróżnianie pozycji w przypisach. Inna wartość to jawnie podany pełny identyfikator podobnie jak w szablonie {{anchor}}.

Wartość automatyczna
tak
Ciąg znakówopcjonalny
Dodatkowy opiskropka

Dodatkowa treść umieszczana na samym końcu przypisu.

Ciąg znakówopcjonalny

Dostosowywanie

[edytuj]

Ostateczny wynik działania szablonu zawiera niektóre fragmenty opakowane w znaczniki <span>. W zależności od zawartości mają one przypisany atrybut klasy, który może być wykorzystany w CSS do dostosowania wyglądu według własnych upodobań. Lista dostępnych klas jest następująca:

nazwa klasy zawartość znacznika uwagi
.cite-lastname nazwisko autora
.cite-name-before imię lub imiona autora umieszczone przed nazwiskiem widoczne w przypisach, a ukryte w treści głównej i bibliografii
.cite-name-after imię lub imiona autora umieszczone po nazwisku ukryte w przypisach, a widoczne w treści głównej i bibliografii
.cite-name-full imię lub imiona autora
.cite-name-initials inicjały imienia ukryte
.cite-at-al jeśli autorów jest więcej niż trzech to drugi i kolejni autorzy są zamienieni na opis i inni, ich pełna lista jest umieszczona w dymku z podpowiedzią

Kategorie techniczne generowane przez szablon

[edytuj]

Zobacz też

[edytuj]