Przejdź do zawartości

Szablon:Cytuj pismo/opis

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Informacja
Zamiast tego szablonu możesz rozważyć użycie uniwersalnego szablonu cytowania {{cytuj}}.
Szablon {{cytuj pismo}} jest rzadko aktualizowany, a formatowanie opisu bibliograficznego z jego użyciem może odbiegać od formatowania stosowanego w innych szablonach cytowania. Ponadto {{cytuj}} jest domyślnym szablonem cytowania stosowanym wraz z edytorem wizualnym.

Przeznaczenie[edytuj]

Szablon używany jest do cytowania źródeł w postaci czasopism i gazet, czyli wydawnictw ciągłych, w przypisach artykułów (zob. Przypisy). Szablon dodaje do przypisów informacje COinS (zob. też en:Wikipedia:COinS).

Użycie[edytuj]

Zasady ogólne
  • Wszystkie parametry mają nazwy złożone tylko z małych liter i tak samo te nazwy muszą być podane w wywołaniu szablonu, w szczególności numer ISSN jest podany jako wartość parametru issn.
  • Linki wewnętrzne powinny być wstawiane tylko do istniejących artykułów.
  • Większość wartości parametrów może być linkowana bezpośrednio (np. czasopismo = [[artykuł o czasopiśmie|tytuł czasopisma]]).
  • Niektóre grupy powiązanych danych (np. złożonych z kilku parametrów) mają wydzielony osobny parametr do podania linka (odsyłacza), jak np. {{{1}}}.
  • Dane z ww. grup posiadających osobny parametr odsyłaczowy nie mogą zawierać linków ani żadnych nawiasów <>[]{}, z wyjątkiem nawiasów okrągłych (). Należy je zastąpić encjami HTML
np. "|": &#124;, "[": &#91;, "]": &#93;, "{": &#123;, "}": &#125;, "<": &#60;, ">": &#62;
np. zamiast http://www.pl/tekst[22222].html wstawić należy http://www.pl/tekst&#91;22222&#93;.html
  • Szablon dopuszcza do 4 autorów artykułu, podanie piątego skutkuje dodaniem i inni.

Lista parametrów[edytuj]

Wszystkie możliwe do wypełnienia pola (skopiuj tekst poniżej, wklej do artykułu i usuń parametry, które nie są Ci potrzebne)
{{Cytuj pismo |nazwisko = |imię = |autor = |autor link = |nazwisko2 = |imię2 = |autor2 = |autor link2 = |nazwisko3 = |imię3 = |autor3 = |autor link3 = |nazwisko4 = |imię4 = |autor4 = |autor link4 = |nazwisko5 = |imię5 = |autor5 = |autor link5 = |tytuł = |url = |czasopismo = |adres czasopisma = |oznaczenie = |wolumin = |wydanie = |numer = |strony = |data = |rok = |miesiąc = |odpowiedzialność = |wydawca = |miejsce = |issn = |doi = |doietykieta = |pmid = |pmc = |oclc = |bibcode = |arxiv = |jstor = |id = |cytat = |język = |data dostępu = 2024-07-12 |odn = }}
Pełna wersja dla 1 autora (skopiuj tekst poniżej, wklej do artykułu i usuń parametry, które nie są Ci potrzebne)
{{Cytuj pismo |nazwisko = |imię = |autor link = |tytuł = |url = |czasopismo = |adres czasopisma = |oznaczenie = |wolumin = |wydanie = |strony = |data = |rok = |miesiąc = |odpowiedzialność = |wydawca = |miejsce = |issn = |doi = |doietykieta = |pmid = |pmc = |oclc = |bibcode = |id = |cytat = |język = |data dostępu = 2024-07-12 |odn = }}
Najczęściej używane pola (skopiuj tekst poniżej, wklej do artykułu i usuń parametry, które nie są Ci potrzebne)
{{Cytuj pismo |nazwisko = |imię = |autor link = |tytuł = |czasopismo = |wolumin = |wydanie = |strony = |data = |wydawca = |miejsce = |issn = |doi = }}

Parametry szablonu (strukturyzacja Wizualnego Edytora)[edytuj]

Tego szablonu używamy, kiedy chcemy podać źródło informacji, które pochodzi z czasopisma (publikacji z numerem ISSN).

Parametry szablonu[Zarządzaj danymi szablonu]

ParametrOpisTypStatus
Autorautor

Autor publikowanego tekstu, właściwa kolejność: Nazwisko Imię (alternatywa dla pól imię i nazwisko).

Ciąg znakówopcjonalny
Autor linkautor link

Nazwa artykułu w Wikipedii omawiającego tę osobę – artykuł powinien już istnieć. Nie może linkować do siebie. Nie używaj tego pola bez użycia pól nazwisko i imię, albo autor.

Ciąg znakówopcjonalny
Nazwiskonazwisko

Nazwisko autora publikacji.

Ciąg znakówsugerowany
Imięimię

Imię lub imiona autora publikacji.

Ciąg znakówsugerowany
Tytułtytuł

Tytuł artykułu w czasopiśmie. Nie używaj kursywy w tym polu.

Ciąg znakówwymagany
URLurl

Adres URL do treści artykułu w Internecie. Parametr nie może być użyty, jeżeli stworzyłeś link do artykułu w polu tytuł.

Ciąg znakówopcjonalny
Czasopismoczasopismo

Nazwa czasopisma lub gazety. Można tu użyć linku wewnętrznego, jeżeli czasopismo jest już opisane.

Ciąg znakówwymagany
URL czasopismaadres czasopisma

Adres URL czasopisma w Internecie. Parametr nie może być użyty, jeżeli został użyty link wewnętrzny w polu czasopismo.

Ciąg znakówopcjonalny
Oznaczenie niestandardoweoznaczenie

Niestandardowe oznaczenie czasopisma, stosowane w przypadku, gdy nie wystarczają parametry: numer, wydanie. Jeżeli w tym celu wykorzystana była pełna data, należy ją wyrazić numerycznie jako RRRR-MM-DD, np. 1913-10-11.

Ciąg znakówopcjonalny
Woluminwolumin

Wolumin pisma (ang. volume) - dla czasopisma, np. codziennego, można podaną tu wartość (liczbową) poprzedzić dla czytelności skrótem „nr”. Uwaga! Porównać opis dla parametru „wydanie” i „numer”.

Ciąg znakówsugerowany
Wydaniewydanie

Wydanie (ang. issue), podawana w wywołaniu szablonu z dodaniem nawiasów po wartości dla parametru „wolumin”. Uwaga! Wartość danego parametru nie jest pokazywana w wywołaniu szablonu, gdy nie jest podana wartość dla parametru „wolumin”. Porównaj przykłady 13.1 i 13.2.

Ciąg znakówopcjonalny
Numernumer

(Parametr nieudokumentowany) Parametr „numer” jest wyświetlany w treści artykułu jak wartość parametru „wydanie” w wywołaniu szablonu z dodaniem nawiasów po wyświetlaniu wartości dla parametru „wolumin”, ale wartość parametru „numer” nie jest pokazywana w wywołaniu szablonu, gdy nie jest podana wartość dla parametru „wydanie”, a jeśli jest podana wartość dla parametru „wolumin” i „wydanie”, to wartość dla parametru „wydanie” nie jest pokazywana i zamiast niej pokazywana jest wartość dla parametru „numer”. Porównaj przykłady 13.3, 13.4 i 13.5.

Ciąg znakówopcjonalny
Stronystrony

Wskazuje na pierwszą stronę lub zakres stron, które były źródłem informacji (np. 580 lub 580–594). Szablon automatycznie wstawia skrót s.

Ciąg znakówsugerowany
Datadata

Pełna data publikacji. Preferowany format RRRR-MM-DD.

Wartość domyślna
RRRR-MM-DD
Ciąg znakówsugerowany
Rokrok

Rok publikacji; używane wymiennie z parametrem data.

Liczbaopcjonalny
Miesiącmiesiąc

Miesiąc publikacji; używane razem z parametrem rok i wymiennie z parametrem data.

Ciąg znakówopcjonalny
Odpowiedzialnośćodpowiedzialność

Osoba odpowiedzialna prawnie za treść wydawnictwa ciągłego. Redaktor naczelny, ciało zbiorowe itp. W przypadku CD-Action: Zbigniew Bański – redaktor naczelny.

Ciąg znakówopcjonalny
Wydawnictwowydawca

Wydawca czasopisma; można tu użyć linku wewnętrznego, jeśli wydawnictwo jest opisane.

Ciąg znakówsugerowany
Miejsce wydaniamiejsce

Miejsce wydania pisma.

Ciąg znakówsugerowany
2. autorautor2

Autor publikowanego tekstu, właściwa kolejność: Nazwisko Imię (alternatywa dla pól imię i nazwisko).

Ciąg znakówopcjonalny
3. autorautor3

Autor publikowanego tekstu, właściwa kolejność: Nazwisko Imię (alternatywa dla pól imię i nazwisko).

Ciąg znakówopcjonalny
4. autorautor4

Autor publikowanego tekstu, właściwa kolejność: Nazwisko Imię (alternatywa dla pól imię i nazwisko).

Ciąg znakówopcjonalny
5. autorautor5

Autor publikowanego tekstu, właściwa kolejność: Nazwisko Imię (alternatywa dla pól imię i nazwisko).

Ciąg znakówopcjonalny
2. imięimię2

Imię lub imiona autora publikacji (zamiast pola autor).

Ciąg znakówopcjonalny
3. imięimię3

Imię lub imiona autora publikacji (zamiast pola autor).

Ciąg znakówopcjonalny
4. imięimię4

Imię lub imiona autora publikacji (zamiast pola autor).

Ciąg znakówopcjonalny
5. imięimię5

Imię lub imiona autora publikacji (zamiast pola autor).

Ciąg znakówopcjonalny
2. nazwiskonazwisko2

Nazwisko autora publikacji (zamiast pola autor).

Ciąg znakówopcjonalny
3. nazwiskonazwisko3

Nazwisko autora publikacji (zamiast pola autor).

Ciąg znakówopcjonalny
4. nazwiskonazwisko4

Nazwisko autora publikacji (zamiast pola autor).

Ciąg znakówopcjonalny
5. nazwiskonazwisko5

Nazwisko autora publikacji (zamiast pola autor).

Ciąg znakówopcjonalny
2. autor linkautor link2

Nazwa artykułu w Wikipedii omawiającego tę osobę – artykuł powinien już istnieć. Nie może linkować do siebie. Nie używaj tego pola bez użycia pól nazwisko i imię, albo autor.

Ciąg znakówopcjonalny
3. autor linkautor link3

Nazwa artykułu w Wikipedii omawiającego tę osobę – artykuł powinien już istnieć. Nie może linkować do siebie. Nie używaj tego pola bez użycia pól nazwisko i imię, albo autor.

Ciąg znakówopcjonalny
4. autor linkautor link4

Nazwa artykułu w Wikipedii omawiającego tę osobę – artykuł powinien już istnieć. Nie może linkować do siebie. Nie używaj tego pola bez użycia pól nazwisko i imię, albo autor.

Ciąg znakówopcjonalny
5. autor linkautor link5

Nazwa artykułu w Wikipedii omawiającego tę osobę – artykuł powinien już istnieć. Nie może linkować do siebie. Nie używaj tego pola bez użycia pól nazwisko i imię, albo autor.

Ciąg znakówopcjonalny
ISSNissn

Numer ISSN wydawnictwa ciągłego, np. 0324-8194

Ciąg znakówsugerowany
OCLCoclc

Numer identyfikacyjny w Online Computer Library Center, np. 3185581.

Ciąg znakówopcjonalny
DOIdoi

Digital object identifier, np. 10.1016/j.coi.2004.08.001

Ciąg znakówopcjonalny
PMIDpmid

Identyfikator bazy PubMed.

Ciąg znakówopcjonalny
PMCpmc

Identyfikator bazy PubMed Central. Należy podawać jedynie część cyfrową, bez liter „PMC” na początku identyfikatora.

Ciąg znakówopcjonalny
Bibcodebibcode

Identyfikator Bibcode.

Ciąg znakówopcjonalny
ArXivarxiv

Identyfikator w elektronicznym archiwum naukowych preprintów.

Ciąg znakówopcjonalny
JSTORjstor

Identyfikator w cyfrowej bibliotece JSTOR.

Ciąg znakówopcjonalny
Identyfikator niestandardowyid

Niestandardowy identyfikator czasopisma. Pamiętaj o podaniu typu identyfikatora, nie tylko samego numeru.

Ciąg znakówopcjonalny
Cytatcytat

Cytat z książki – może zawierać tag <br /> czy inną wikizację. Cytat pokaże się po tekście „Cytat: ”. Przy długich cytatach, wskazane jest zakończenie cytatu właśnie <br />, dla klarowności prezentacji całości. Szablon nie doda cudzysłowu lub kursywy. Redakcja szaty graficznej czy interpunkcji cytatu leży w gestii użytkownika i stanowi część wartości parametru.

Ciąg znakówopcjonalny
Językjęzyk

Język publikacji – parametr korzysta z kodów języków szablonu {{lang}}, np. pl, en, de.

Ciąg znakówopcjonalny
2. językjęzyk2

Język publikacji – parametr korzysta z kodów języków szablonu {{lang}}, np. pl, en, de.

Ciąg znakówopcjonalny
Data dostępudata dostępu

Pełna data dostępu, zapisana w formacie RRRR-MM-DD. Powinna być podana, jeśli użyte zostały parametry url lub adres czasopisma.

Wartość domyślna
RRRR-MM-DD
Ciąg znakówopcjonalny
Odnośnikiodn

Wartość „tak” umożliwia stosowanie przypisów harwardzkich za pomocą szablonu {{odn}}. Jeśli występuje kolizja polegająca na tym, że ten sam zbiór do czterech pierwszych nazwisk autorów i rok publikacji powtarza się więcej niż raz, to wartością parametru jest wyróżnik, który jest małą literą z alfabetu łacińskiego (tj. a, b, …, z), umożliwiający odróżnianie pozycji w przypisach. Inna wartość to jawnie podany pełny identyfikator podobnie jak w szablonie {{anchor}}.

Wartość automatyczna
tak
Wartość logicznaopcjonalny


Przykłady[edytuj]

1. CD-Action”. Styczeń 01/2004 (95), 2003. Zbigniew Bański – redaktor naczelny. Warszawa: Wydawnictwo Bauer. ISSN 1426-2916 (pol.). 

{{Cytuj pismo | czasopismo = [[w:CD-Action|CD-Action]] | odpowiedzialność = Zbigniew Bański – redaktor naczelny | oznaczenie = Styczeń 01/2004 (95) | miejsce = Warszawa | wydawca = Wydawnictwo Bauer | rok = 2003 | issn = 1426-2916 | język = pl}}


2. „PC World Komputer”. 1, styczeń 2004. Lech Zdanowicz – redaktor naczelny. ISSN 1507-7640. 

{{Cytuj pismo | czasopismo = PC World Komputer | odpowiedzialność = Lech Zdanowicz – redaktor naczelny | wolumin = 1 | miesiąc = styczeń | rok = 2004 | issn = 1507-7640}}


3. Newsweek Polska”. Wydanie specjalne 1/2006, 2006. Tomasz Wróblewski – redaktor naczelny. Warszawa: Axel Springer. ISSN 1643-160X. 

{{Cytuj pismo | czasopismo = [[w:Newsweek|Newsweek Polska]] | odpowiedzialność = Tomasz Wróblewski – redaktor naczelny | oznaczenie = Wydanie specjalne 1/2006 | miejsce = Warszawa | wydawca = Axel Springer | rok = 2006 | issn = 1643-160X}}


4. Tymon Smektała. 360 stopni rozrywki. „CD-Action”. 132, s. 146-147, grudzień 2006. 

{{Cytuj pismo | nazwisko = Smektała | imię = Tymon | autor link = w:Tymon Smektała | tytuł = 360 stopni rozrywki | czasopismo = CD-Action | miesiąc = grudzień | rok = 2006 | wolumin = 132 | strony = 146-147}}


5. Henryk Duda. Kształtowanie specjalnych zdolności taktycznych w procesie treningu piłkarskiego. „Sport Wyczynowy”. 9–10, s. 67–73, 1999. 

{{Cytuj pismo | nazwisko = Duda | imię = Henryk | tytuł = Kształtowanie specjalnych zdolności taktycznych w procesie treningu piłkarskiego | czasopismo = Sport Wyczynowy | rok = 1999 | wolumin = 9–10 | strony = 67–73}}


6. Piotr Drożdż. Cień wielkiej góry: górska kariera Wojciecha Wróża. „Góry”. 4, s. 36-41, 58-59, kwiecień 2003. 

{{Cytuj pismo | nazwisko = Drożdż | imię = Piotr | tytuł = Cień wielkiej góry: górska kariera Wojciecha Wróża | czasopismo = Góry | miesiąc = kwiecień | rok = 2003 | wolumin = 4 | strony = 36-41, 58-59}}


7. Zbigniew Bański, Jerzy Poprawa. Wstępniak – Pobudka!. „CD-Action”. 112, s. 4, luty 2006. 

{{Cytuj pismo | nazwisko = Bański | imię = Zbigniew | nazwisko2 = Poprawa | imię2 = Jerzy | tytuł = Wstępniak – Pobudka! | czasopismo = [[w:CD-Action|CD-Action]] | miesiąc = luty | rok = 2006 | wolumin = 112 | strony = 4 }}


8. Jeanne B. Funk, Jill Hagan, Jackie Schimming, Wesley A. Bullock i inni. Aggression and Psychopathology in Adolescents With a Preference for Violent Electronic Games. „Aggressive Behavior”. 2 (28), s. 134-144, 2002. 

{{Cytuj pismo | nazwisko = Funk | imię = Jeanne B. | nazwisko2 = Hagan | imię2 = Jill | nazwisko3 = Schimming | imię3 = Jackie | nazwisko4 = Bullock| imię4 = Wesley A. | nazwisko5 = i inni | tytuł = Aggression and Psychopathology in Adolescents With a Preference for Violent Electronic Games | czasopismo = Aggressive Behavior | rok = 2002 | wydanie = 28 | wolumin = 2 | strony = 134-144 }}


9. MA Slade, BJ Butler, DO Muhleman. Mercury radar imaging – Evidence for polar ice. „Science”. 258 (5082), s. 635-640, październik 1992. DOI: 10.1126/science.258.5082.635. PMID: 17748898 (ang.). [dostęp 2024-07-12]. 

{{Cytuj pismo | imię = MA | nazwisko = Slade | imię2 = BJ | nazwisko2 = Butler | imię3 = DO | nazwisko3 = Muhleman | tytuł = Mercury radar imaging – Evidence for polar ice | czasopismo = [[w:Science|Science]] | url = http://www.sciencemag.org/cgi/content/abstract/258/5082/635 | wolumin = 258 | wydanie = 5082 | rok = 1992 | miesiąc = październik | strony = 635-640 | doi = 10.1126/science.258.5082.635 | pmid = 17748898 | język = en | data dostępu = 2024-07-12}}


10. MA Slade i inni. Mercury radar imaging – Evidence for polar ice. „Science”. 258 (5082), s. 635-640, 1992-10-23. DOI: 10.1126/science.258.5082.635. PMID: 17748898 (ang.). [dostęp 2024-07-12]. 

{{Cytuj pismo | imię = MA | nazwisko = Slade | nazwisko5 = i inni | tytuł = Mercury radar imaging – Evidence for polar ice | czasopismo = [[w:Science|Science]] | url = http://www.sciencemag.org/cgi/content/abstract/258/5082/635 | wolumin = 258 | wydanie = 5082 | data = 1992-10-23 | strony = 635-640 | doi = 10.1126/science.258.5082.635 | pmid = 17748898 | język = en | data dostępu = 2024-07-12}}


11. G. Genthon, J. M. Barnola, D. Raynaud i inni. Vostok ice core: climatic response to CO2 and orbital forcing changes over the last climatic cycle. „Nature”. 329, s. 414-418, 1987-10-01. DOI: 10.1038/329414a0 (ang.). [dostęp 2024-07-12]. 

{{Cytuj pismo | imię = G. | nazwisko = Genthon | imię2 = J. M. | nazwisko2 = Barnola | imię3 = D. | nazwisko3 = Raynaud | nazwisko5 = i inni | tytuł = Vostok ice core: climatic response to CO2 and orbital forcing changes over the last climatic cycle | czasopismo = [[w:Nature|Nature]] | url = http://www.nature.com/nature/journal/v329/n6138/abs/329414a0.html | wolumin = 329 | strony = 414-418 | data = 1987-10-01 | doi = 10.1038/329414a0 | język = en | data dostępu = 2024-07-12}}


12. Viollet B., Andreelli F., Jørgensen SB., Perrin C., Geloen A., Flamez D., Mu J., Lenzner C., Baud O., Bennoun M., Gomas E., Nicolas G., Wojtaszewski JF., Kahn A., Carling D., Schuit FC., Birnbaum MJ., Richter EA., Burcelin R., Vaulont S. The AMP-activated protein kinase alpha2 catalytic subunit controls whole-body insulin sensitivity. „The Journal of clinical investigation”. 111 (1), s. 91-8, styczeń 2003. DOI: 10.1172/JCI16567. PMID: 12511592. 

{{Cytuj pismo | autor = Viollet B., Andreelli F., Jørgensen SB., Perrin C., Geloen A., Flamez D., Mu J., Lenzner C., Baud O., Bennoun M., Gomas E., Nicolas G., Wojtaszewski JF., Kahn A., Carling D., Schuit FC., Birnbaum MJ., Richter EA., Burcelin R., Vaulont S | tytuł = The AMP-activated protein kinase alpha2 catalytic subunit controls whole-body insulin sensitivity | rok = 2003 | czasopismo = The Journal of clinical investigation | doi = 10.1172/JCI16567 | wydanie = 1 | wolumin = 111 | miesiąc = styczeń | pmid = 12511592 | strony = 91-8}}


13.1. Donata Subbotko. Chleb musi być w domu. „Gazeta Wybocza”, s. 13-15, 1-2 grudnia 2018 r.. Agora SA. 

{{Cytuj pismo | nazwisko = Subbotko | imię = Donata | tytuł = Chleb musi być w domu | czasopismo = Gazeta Wybocza | wydanie = 280 (9494, 2) | strony = 13-15 | data = 1-2 grudnia 2018 r. | wydawca = Agora SA }}

Parament wyróżniony w kodzie szablonu podkreśleniem i kolorem czerwonym nie jest pokazany w treści w wyniku działania takiego kodu.


13.2. Donata Subbotko. Chleb musi być w domu [wywiad z Józefem Henem]. „Gazeta Wybocza”. 280 (9494, 2), s. 13-15, 1-2 grudnia 2018 r.. Agora SA. 

{{Cytuj pismo | nazwisko = Subbotko | imię = Donata | tytuł = Chleb musi być w domu [wywiad z Józefem Henem] | czasopismo = Gazeta Wybocza | wolumin = 280 | wydanie = 9494, 2 | strony = 13-15 | data = 1-2 grudnia 2018 r. | wydawca = Agora SA }}

Paramenty wyróżnione w kodzie szablonu podkreśleniem i kolorem zielonym są pokazane w treści w wyniku działania takiego kodu.


13.3. Donata Subbotko. Chleb musi być w domu. „Gazeta Wybocza”, s. 13-15, 1-2 grudnia 2018 r.. Agora SA. 

{{Cytuj pismo | nazwisko = Subbotko | imię = Donata | tytuł = Chleb musi być w domu | czasopismo = Gazeta Wybocza | numer = 280 (9494, 2) | strony = 13-15 | data = 1-2 grudnia 2018 r. | wydawca = Agora SA }}

Parament wyróżniony w kodzie szablonu podkreśleniem i kolorem czerwonym nie jest pokazany w treści w wyniku działania takiego kodu.


13.4. Donata Subbotko. Chleb musi być w domu [wywiad z Józefem Henem]. „Gazeta Wybocza”. 280 (9494, 2), s. 13-15, 1-2 grudnia 2018 r.. Agora SA. 

{{Cytuj pismo | nazwisko = Subbotko | imię = Donata | tytuł = Chleb musi być w domu [wywiad z Józefem Henem] | czasopismo = Gazeta Wybocza | wolumin = 280 | numer = 9494, 2 | strony = 13-15 | data = 1-2 grudnia 2018 r. | wydawca = Agora SA }}

Paramenty wyróżnione w kodzie szablonu podkreśleniem i kolorem zielonym są pokazane w treści w wyniku działania takiego kodu.


13.5. Donata Subbotko. Chleb musi być w domu [wywiad z Józefem Henem]. „Gazeta Wybocza”. 280 (555), s. 13-15, 1-2 grudnia 2018 r.. Agora SA. 

{{Cytuj pismo | nazwisko = Subbotko | imię = Donata | tytuł = Chleb musi być w domu [wywiad z Józefem Henem] | czasopismo = Gazeta Wybocza | wolumin = 280 | wydanie = 9494, 2 | numer = 555 | strony = 13-15 | data = 1-2 grudnia 2018 r. | wydawca = Agora SA }}

W wyniku działania powyższego kodu paramenty wyróżnione w kodzie szablonu podkreśleniem i kolorem zielonym są pokazane w treści i nie jest pokazywany parametr wyróżniony w kodzie szablonu podkreśleniem i kolorem czerwonym.

Narzędzia[edytuj]

Dla ułatwienia korzystania z szablonu udostępnione są narzędzia:

  • (pol.) konwerter szablonów (Beau) – tłumaczy nazwy parametrów szablonu {{Cite journal}} na parametry tego szablonu. Przydatny przy tłumaczeniu z angielskich artykułów. Obsługuje też inne szablony (np. "cite book" i "cite web"). Uwaga! Pamiętaj, że wartości niektórych parametrów trzeba przetłumaczyć samodzielnie.
  • refToolbargadżety (zob. Gadget), który zalogowani użytkownicy mogą włączyć w swoich preferencjach, pozwala na wypełnianie szablonu w formularzu i automatycznie generuje wywołanie szablonu w miejsce kursora.
  • konwerter BibTeX/RIS (Kaligula) – konwerter danych bibliograficznych BibTeX lub RIS na szablon {{Cytuj pismo}}.

Inne[edytuj]

  • Zotero – rozszerzenie przeglądarki Mozilla Firefox (ang. • pol.); umożliwia znalezienie artykułów w przeglądarce i łatwe wklejenie ich do cytowania Wikipedii jako szablon poprzez skrót klawiszowy z Ctrl-Alt-C; zob. też (pol.) pierwsze kroki z zotero.

Zobacz też[edytuj]