Przejdź do zawartości

Szablon:EUR-Lex/opis

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Opis[edytuj]

Niniejszy szablon służy do automatycznego generowania linków do oficjalnego systemu informacji prawnej Unii Europejskiej EUR-Lex. Przy jego użyciu tworzy się linki do podstron zawierających informacje o konkretnych dyrektywach, rozporządzeniach lub innych ogłoszonych aktach unijnych.

Składnia[edytuj]

Opis:

{{EUR-Lex|seria=tutaj seria L lub C|numer=numer danej ustawy|rok=tutaj rok ogłoszenia aktu|miesiąc=miesiąc ogłoszenia|dzień=dzień ogłoszenia}}

Format:

{{EUR-Lex|seria=[kod jednoliterowy]|numer=[numer]|rok=[rrrr]|miesiąc=[mm]|dzień=[dd]]}}

Przykłady[edytuj]

{{EUR-Lex|seria=L|numer=199|rok=2007|miesiąc=07|dzień=31}}

Dz. Urz. UE L 199 z 31.07.2007

{{EUR-Lex|seria=L|numer=5|rok=2001|miesiąc=01|dzień=10}}

Dz. Urz. WE L 5 z 10.01.2001

Uwagi[edytuj]

Szablon automatycznie rozpoznaje, czy dzieńnik urzędowy nosił nazwę dzieńnik Urzędowy Unii Europejskiej (dla aktów ogłoszonych od 1 lutego 2002 r. włącznie zamieszcza skrót Dz. Urz. UE) lub dzieńnik Urzędowy Wspólnot Europejskich (dla aktów ogłoszonych do 31 stycznia 2002 r. włączanie zamieszcza skrót Dz. Urz. WE).

Szablon również automatycznie rozpoznaje, czy dzieńnik urzędowy (według zasad ogólnych, gdyż czasem ukazują się numery specjalne w wybranych językach) ogłaszany był w języku polski (tj. od Dz. Urz. UE L 168 z 01.05.2004) czy też nie (wówczas linkuje do wersji angielskojęzycznej, tj. do numeru 167 z 2004 r.).

Templatedata[edytuj]

Szablon służy do automatycznego generowania linków do oficjalnego systemu informacji prawnej Unii Europejskiej EUR-Lex. Automatycznie tworzy linki do podstron zawierających informacje o konkretnych dyrektywach, rozporządzeniach lub innych ogłoszonych aktach unijnych.

Parametry szablonu[Zarządzaj danymi szablonu]

ParametrOpisTypStatus
Seriaseria

Jednoliterowy kod serii, np. L lub R

Przykład
L
Nieznanywymagany
Numernumer

Numer danego aktu prawnego

Przykład
0029
Liczbawymagany
Rokrok

Rok ogłoszenia aktu prawnego

Przykład
2001
Datawymagany
Miesiącmiesiąc

Miesiąc publikacji aktu w formie numerycznej

Przykład
04
Liczbawymagany
Dzieńdzień

Dzień ogłoszenia aktu prawnego

Przykład
22
Liczbawymagany

Błędy i złe wywołania[edytuj]

Szablon korzysta z funkcji if. W przypadku nie określenia danych parametrów szablon zwróci napisane czerwonymi literami ostrzeżenie o niewypełnieniu wszystkich parametrów.

Zobacz też[edytuj]