Szablon:F*/opis/parametry

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
  • Opcje:
kap (small-caps): przekształca tekst na tekst pisany kapitalikami - odpowiednik {{kap}}
roz (letter-space): powoduje rozstrzelenie liter w tekście - odpowiednik {{roz}}
un (underline): powoduje podkreślenie tekstu - odpowiednik {{un}}
opcje mogą być stosowane łącznie (także z parametrami)
  • Parametry:
font= (font name): nazwa czcionki, którą ma zostać zastosowana dla tekstu (np. font=Arial Narrow lub font=Times); można podać kilka oddzielonych przecinkami
w= (font size): ustawia wielkość (rozmiar) czcionki, można podawać w procentach wielkości tekstu stosowanego na stronie (np. w=150%), jako wartości bezwzględne w px, em, cm, itd. (np. w=2em, w=19px), lub wartości predefiniowane
kol= (color): ustawia kolor czcionki, można podawać wartości predefioniowane (np. kol=red, kol=blue), wartości heksadecymalne (np. kol=#00ff00), kod RGB, RGBA, HSL, itd.
h= (line height): ustawia wysokość linii tekstu, można podawać w procentach wysokości linii tekstu stosowanego na stronie (np. h=150%), jako wartości bezwzględne w px, em, pt, itd. (np. h=2em, h=19px), lub wartości predefiniowane
roz= (letter-spacing): powoduje rozstrzelenie liter w tekście o podana wartość, można podawać jako wartości bezwzględne w px, em, pt, itd. (np. roz=0.3em)
style= (style): dodatkowe atrybuty stylu CSS. Np.:style=background-color:#00ff00;border-top:thick double #ff0000.
id= (id): Opcjonalna nazwa kotwicy. Atrybutid definiujący unikalny identyfikator elementu. Np.:id=Roz1.
parametry mogą być stosowane łącznie (także z opcjami)