Przejdź do zawartości

Szablon:Książka:PP2017/LO/Biologia/PR/T/I/2/3

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
  • Podstawa programowa z 2017 roku.
  • Liceum Ogólnokształcące / Technikum
  • Biologia
  • Poziom rozszerzony


I. Chemizm życia.

2. Składniki organiczne. Uczeń:
3) przedstawia budowę lipidów (uwzględniając wiązania estrowe); rozróżnia lipidy proste i złożone, przedstawia właściwości lipidów oraz określa ich znaczenie biologiczne; planuje i przeprowadza doświadczenie wykazujące obecność lipidów w materiale biologicznym;
 Dokumentacja szablonu [stwórz] [odśwież]