Przejdź do zawartości

Szablon:Książka:PP2017/LO/Biologia/PR/T/III/3/5

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
  • Podstawa programowa z 2017 roku.
  • Liceum Ogólnokształcące / Technikum
  • Biologia
  • Poziom rozszerzony


III. Energia i metabolizm

3. Enzymy. Uczeń:
5) wyjaśnia wpływ czynników fizyko-chemicznych (temperatury, pH, stężenia substratu) na przebieg katalizy enzymatycznej; planuje i przeprowadza doświadczenie badające wpływ różnych czynników na aktywność enzymów (katalaza, proteinaza).
 Dokumentacja szablonu [stwórz] [odśwież]