Przejdź do zawartości

Szablon:Książka:PP2017/LO/Biologia/PR/T/IV/3

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
  • Podstawa programowa z 2017 roku.
  • Liceum Ogólnokształcące / Technikum
  • Biologia
  • Poziom rozszerzony


IV. Podziały komórkowe. Uczeń:

3. opisuje cykl komórkowy, z uwzględnieniem zmian ilości DNA w poszczególnych jego etapach; uzasadnia konieczność replikacji DNA przed podziałem komórki;
 Dokumentacja szablonu [stwórz] [odśwież]