Przejdź do zawartości

Szablon:Książka:PP2017/LO/Biologia/PR/T/IX/2/5

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
  • Podstawa programowa z 2017 roku.
  • Liceum Ogólnokształcące / Technikum
  • Biologia
  • Poziom rozszerzony


IX. Różnorodność roślin.

2. Rośliny lądowe i wtórnie wodne. Uczeń:
5) wykazuje związek budowy morfologicznej i anatomicznej (pierwotnej i wtórnej) organów wegetatywnych roślin z pełnionymi przez nie funkcjami;
 Dokumentacja szablonu [stwórz] [odśwież]