Przejdź do zawartości

Szablon:Książka:PP2017/LO/Biologia/PR/T/XV/4

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
  • Podstawa programowa z 2017 roku.
  • Liceum Ogólnokształcące / Technikum
  • Biologia
  • Poziom rozszerzony


XV. Biotechnologia. Podstawy inżynierii genetycznej. Uczeń:

4. przedstawia istotę technik stosowanych w inżynierii genetycznej (hybrydyzacja DNA, analiza restrykcyjna i elektroforeza DNA, metoda PCR, sekwencjonowanie DNA);
 Dokumentacja szablonu [stwórz] [odśwież]