Przejdź do zawartości

Szablon:Książka:PP2017/LO/Biologia/PR/T/XVII/2/2

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
  • Podstawa programowa z 2017 roku.
  • Liceum Ogólnokształcące / Technikum
  • Biologia
  • Poziom rozszerzony


XVII. Ekologia.

2. Ekologia populacji. Uczeń:
2) charakteryzuje populację, określając jej cechy (liczebność, zagęszczenie, struktura przestrzenna, wiekowa i płciowa); dokonuje obserwacji cech populacji wybranego gatunku;
 Dokumentacja szablonu [stwórz] [odśwież]