Przejdź do zawartości

Szablon:Książka:PP2017/LO/Biologia/PR/T/XVII/3/4

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
  • Podstawa programowa z 2017 roku.
  • Liceum Ogólnokształcące / Technikum
  • Biologia
  • Poziom rozszerzony


XVII. Ekologia.

3. Ekologia ekosystemu. Ochrona i gospodarka ekosystemami. Uczeń:
4) wyjaśnia zmiany liczebności populacji w układzie zjadający i zjadany;
 Dokumentacja szablonu [stwórz] [odśwież]