Przejdź do zawartości

Szablon:Książka:PP2017/LO/Biologia/PR/T/XVIII/4

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
  • Podstawa programowa z 2017 roku.
  • Liceum Ogólnokształcące / Technikum
  • Biologia
  • Poziom rozszerzony


XVIII. Różnorodność biologiczna, jej zagrożenia i ochrona. Uczeń:

4. wykazuje wpływ działalności człowieka (intensyfikacji rolnictwa, urbanizacji, industrializacji, rozwoju komunikacji i turystyki) na różnorodność biologiczną;
 Dokumentacja szablonu [stwórz] [odśwież]