Przejdź do zawartości

Szablon:Minerał infobox

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
{{{Nazwa}}}
[[Plik:{{{grafika4}}}|120px|]] [[Plik:{{{grafika5}}}|120px|]]
{{{grafika4_opis}}} {{{grafika5_opis}}}
[[Plik:{{{grafika6}}}|180px|]]
{{{grafika6_opis}}}
Właściwości chemiczne i fizyczne
Inne nazwy {{{Inne nazwy}}}
Skład chemiczny {{{Skład chemiczny}}}
Twardość w skali Mohsa {{{Twardość w skali Mohsa}}}
Przełam {{{Przełam}}}
Łupliwość {{{Łupliwość}}}
Pokrój kryształu {{{Pokrój kryształu}}}
Układ krystalograficzny {{{Układ krystalograficzny}}}
Topliwość {{{Topliwość}}}
Właściwości mechaniczne {{{Właściwości mechaniczne}}}
Gęstość minerału {{{Gęstość minerału}}} g/cm³
Właściwości optyczne
Barwa {{{Barwa}}}
Rysa {{{Rysa}}}
Połysk {{{Połysk}}}
Współczynnik załamania {{{Współczynnik załamania}}}
Inne {{{Inne własności optyczne}}}
Dodatkowe dane
Postacie alotropowe {{{Postacie alotropowe}}}
Szczególne własności {{{Szczególne własności}}}
Klasyfikacja Strunza {{{Klasyfikacja Strunza}}}
 Dokumentacja szablonu [zobacz] [edytuj] [historia] [odśwież]

Użycie[edytuj]

Aby użyć szablonu, należy skopiować tekst z ramki, wkleić do artykułu i uzupełnić, wpisując odpowiednie dane po znaku "=". W przypadku braku danych nic nie wpisywać – pozostawić parametr nie zmieniony (nie kasować go).

Zobacz: Jak uzupełniać Minerał infobox?

W wyjątkowych sytuacjach, gdy w artykule związku chemicznego zajdzie konieczność użycia {{Związek chemiczny infobox}} wraz z {{Minerał infobox}}, należy w tym pierwszym jako parametr "minerał" wywołać szablon {{Minerał infobox}}, wpisując jednocześnie w parametr "pusty wiersz" wartość "tak".

Zobacz: Jak to zrobić?

{{Minerał infobox
 |pusty wiersz =
 |Nazwa =
 |grafika4 =
 |grafika4_opis =
 |grafika5 =
 |grafika5_opis =
 |grafika6 =
 |grafika6_opis =
 |Inne nazwy =
 |Skład chemiczny =
 |Twardość w skali Mohsa =
 |Przełam =
 |Łupliwość =
 |Pokrój kryształu =
 |Układ krystalograficzny =
 |Topliwość =
 |Właściwości mechaniczne =
 |Gęstość minerału =
 |Barwa =
 |Rysa =
 |Połysk =
 |Współczynnik załamania =
 |Inne własności optyczne =
 |Postacie alotropowe =
 |Szczególne własności =
}}

Przykład użycia[edytuj]

Poniżej widać wywołanie, a z boku jego efekt.

Ałun
Ałun
Właściwości chemiczne i fizyczne
Skład chemiczny uwodniony siarczan potasu i glinu (KAl [SO4]2 · 12 H2O)
Twardość w skali Mohsa 2 – 2,5
Przełam muszlowy
Łupliwość brak
Układ krystalograficzny regularny
Gęstość minerału 1,76 g/cm³
Właściwości optyczne
Barwa bezbarwny
Rysa biała
Połysk szklisty
Inne pleochroizm – brak
{{Minerał infobox
 |pusty wiersz =
 |Nazwa = Ałun
 |grafika4 = Alum.jpg
 |grafika4_opis = Ałun
 |grafika5 =
 |grafika5_opis =
 |grafika6 =
 |grafika6_opis =
 |Inne nazwy =
 |Skład chemiczny = uwodniony siarczan potasu i glinu
(KAl [SO<sub>4</sub>]<sub>2</sub> · 12 H<sub>2</sub>O)
 |Twardość w skali Mohsa = 2 – 2,5
 |Przełam = muszlowy
 |Łupliwość = brak
 |Pokrój kryształu =
 |Układ krystalograficzny = regularny
 |Topliwość =
 |Właściwości mechaniczne =
 |Gęstość minerału = 1,76
 |Barwa = bezbarwny
 |Rysa = biała
 |Połysk = szklisty
 |Współczynnik załamania =
 |Inne własności optyczne = '''pleochroizm''' - brak
 |Postacie alotropowe =
 |Szczególne własności =
}}

Opis poszczególnych parametrów[edytuj]

Jak uzupełniać Związek chemiczny infobox? – praktyczne instrukcje :-)

 1. pusty wiersz – jeśli jego wartość wynosi tak, wyświetli się pusty wiersz nad całym infoboxem w celu oddzielenia go od infoxobu związku chemicznego, a jeśli pozostanie pusty, nie wyświetli się nic. Każdy inny wpis nie daje zamierzonego efektu. Używany tylko w wyjątkowych sytuacjach, gdy w jednym artykule zajdzie potrzeba użycia tych dwóch infoboxów na raz.
 2. Nazwa – tytuł infoboxu będący nazwą minerału, najczęściej będzie to tytuł artykułu.
 3. Grafikawstawiamy wyłącznie nazwę i rozszerzenie pliku!
  Istnieje kilka możliwości wstawienia grafik o różnym rozmiarze i różnym wzajemnym układzie:
  • gdy "grafika4" – obrazek 270px
  • gdy "grafika5" – obrazek 130px
  • gdy "grafika6" – obrazek 150px
  • gdy "grafika4" i "grafika5" – 2 obrazki w układzie poziomym 130px
  • gdy "grafika5" i "grafika6" – 2 obrazki w układzie pionowym 130px górny i 180px dolny
  • gdy "grafika4", "grafika5" i "grafika6" – 3 obrazki, z czego pierwszy i drugi są po 130px, a trzeci ma 180px
  Możliwe jest wstawienie opisu grafik, ale tylko w wyjątkowych sytuacjach, w których jest to niezbędne.
 4. Skład chemiczny – wpisujemy związki chemiczne, które wchodzą w skład opisywanego minerału w formacie: nazwa (wzór chemiczny) np. uwodniony siarczan potasu i glinu (KAl [SO4]2 · 12 H2O)
 5. Twardość w skali Mohsa – wpisujemy stopień skali dla danego minerału.
 6. Przełam – wpisujemy np. muszlowy, nierówny, haczykowaty, zadziorowaty, ziemisty itp.
 7. Łupliwość – wpisujemy np. doskonała, dokładna.
 8. Pokrój kryształu – wygląd zewnętrzny kryształu np. wydłużony.
 9. Układ krystalograficzny – ułożenie atomów w sieci krystalicznej kryształu np. regularny, tetragonalny itp.
 10. Topliwość – wpisujemy topliwość minerału np. dobra z temp. topnienia.
 11. Właściwości mechaniczne – wpisujemy np. kruchy, ciągliwy.
 12. Gęstość minerału – wpisujemy gęstość minerału w gramach na cm3, lecz bez tej jednostki, ponieważ zostanie ona dopisana automatycznie.
 13. Barwa – wpisujemy określenie koloru kryształu.
 14. Rysa – wpisujemy barwę proszku minerału.
 15. Połysk – np. diamentowy, jedwabisty, metaliczny, półmetaliczny itp.
 16. Współczynnik załamania – wartość bezwymiarowa, podajemy samą wartość współczynnika.
 17. Inne własności optyczne – wymieniamy inne własności optyczne, można się posłużyć listą z artykułu właściwości fizyczne i chemiczne minerałów.
 18. Postacie alotropowe – wpisujemy wszystkie postacie alotropowe danego minerału. Każdą należy podlinkować do odpowiedniego artykułu w Wikipedii.
 19. Szczególne własności – wymieniamy szczególne własności optyczne, można się posłużyć listą z artykułu właściwości fizyczne i chemiczne minerałów.

Parametry szablonu (strukturyzacja Wizualnego Edytora)[edytuj]

Szablon służy do użycia w artykułach o minerałach.

Parametry szablonu[Zarządzaj danymi szablonu]

Ten szablon ma niestandardowe formatowanie.

ParametrOpisTypStatus
nazwaNazwa

Nazwa minerału.

Ciąg znakówwymagany
1. grafikagrafika4

Pierwsza grafika lub zdjęcie (bez przedrostka „Plik:”).

Ciąg znakówopcjonalny
opis 1. grafikigrafika4_opis

Podpis pod 1. grafiką.

Ciąg znakówopcjonalny
2. grafikagrafika5

Druga grafika lub zdjęcie (bez przedrostka „Plik:”).

Ciąg znakówopcjonalny
opis 2. grafikigrafika5_opis

Podpis pod 2. grafiką.

Ciąg znakówopcjonalny
3. grafikagrafika6

Trzecia grafika lub zdjęcie (bez przedrostka „Plik:”).

Ciąg znakówopcjonalny
opis 3. grafikigrafika6_opis

Podpis pod 3. grafiką.

Ciąg znakówopcjonalny
inne nazwyInne nazwy

Inne nazwy minerału.

Ciąg znakówopcjonalny
skład chemicznySkład chemiczny

Związki chemiczne (wraz z ich wzorami chemicznymi w nawiasie) tworzące dany minerał.

Ciąg znakówopcjonalny
twardość w skali MohsaTwardość w skali Mohsa

Stopień twardości w skali Mohsa.

Ciąg znakówopcjonalny
przełamPrzełam

Przełam, np. muszlowy, nierówny, haczykowaty, zadziorowaty, ziemisty.

Ciąg znakówopcjonalny
łupliwośćŁupliwość

Łupliwość, np. doskonała, dokładna.

Ciąg znakówopcjonalny
pokrój kryształuPokrój kryształu

Pokrój kryształu (wygląd zewnętrzny), np. wydłużony.

Ciąg znakówopcjonalny
układ krystalograficznyUkład krystalograficzny

Układ krystalograficzny, np. regularny, rombowy, tetragonalny.

Ciąg znakówopcjonalny
topliwośćTopliwość

Topliwość minerału.

Ciąg znakówopcjonalny
właściwości mechaniczneWłaściwości mechaniczne

Właściwości mechaniczne minerału, np. kruchy, ciągliwy.

Ciąg znakówopcjonalny
gęstośćGęstość minerału

Gęstość w g/cm³ (bez jednostki; zostanie ona dopisana automatycznie).

Ciąg znakówopcjonalny
barwaBarwa

Barwa kryształu.

Ciąg znakówopcjonalny
rysaRysa

Barwa proszku minerału.

Ciąg znakówopcjonalny
połyskPołysk

Połysk, np. diamentowy, jedwabisty, metaliczny, półmetaliczny.

Ciąg znakówopcjonalny
współczynnik załamaniaWspółczynnik załamania

Wartość współczynnika załamania.

Ciąg znakówopcjonalny
inne właściwości optyczneInne własności optyczne

Inne właściwości optyczne, np. luminescencja, iryzacja, opalescencja.

Ciąg znakówopcjonalny
postacie alotropowePostacie alotropowe

Lista wszystkich postaci alotropowych minerału (z odnośnikami do odpowiednich artykułów).

Ciąg znakówopcjonalny
szczególne właściwościSzczególne własności

Inne właściwości minerału, np. elektryczne lub magnetyczne.

Ciąg znakówopcjonalny

Błędy[edytuj]

Błędy proszę zgłaszać na stronie Wikibooks:Kwestie techniczne.