Szablon:Ramka nawigacyjna/opis

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Użycie[edytuj]

Szablon służy do przedstawiania menu na stronach wiki za pomocą ramek <div>...</div>.

Opis parametrów[edytuj]

Przedstawienie parametrów szablonu {{Ramka nawigacyjna}}
 • funkcja - jeśli przyjmuje wartość: UkryjZawartośćMenu, szablon ukrywa spis menu, a jeśli PokażZawartośćMenu, to pozuje menu, w przeciwnym wypadku działa jak to pierwsze, (opcjonalny, domyślnie: UkryjZawartośćMenu),
 • klasa - reguły głównej klasy menu (opcjonalny),
 • styl - styl głównej ramki (opcjonalny),
 • klasa tytułu - klasa wyświetlanej treści tytułowej (opcjonalny),
 • styl tytułu - styl wyświetlanej treści tytułowej (opcjonalny),
 • tytuł - zawartość tytułowa wyświetlana w ramce,
 • klasa spisu (klasa spisu 1), klasa spisu 2, klasa spisu 3, ... - klasa wyświetlanej treści spisu (opcjonalny),
 • styl spisu (styl spisu 1), styl spisu 2, styl spisu 3, ... - styl spisu (opcjonalny),
 • funkcja spisu (funkcja spisu 1), funkcja spisu 2, funkcja spisu 3, ... - NawigacyjnaZawartość, wtedy spis są przydzielane do klasy NavContent, a gdy NawigacyjnyObraz do klasy NavPic, one są zdefiniowane na stronie kaskadowych arkuszy stylów: MediaWiki:common.css, (opcjonalny),
 • rozpychanie - w przypadku, gdy używamy z float:left, czy float:right, w kodzie tego szablonu, wtedy tą właściwość uaktywniamy za pomocą wartości niepustej, by dzieci głównej ramki ramki nawigacyjnej rozpychały rodzica,
 • spis, (spis 1), spis 2, spis 3, ... - spis ukrywanej ramki w głównej ramce menu.

Przykład[edytuj]

Przykład
{{Ramka nawigacyjna
  | funkcja     = UkryjZawartośćMenu
  | styl      = position:relative;
  | styl tytułu   = border:solid 1px;
  | tytuł      = Tytuł menu
  | styl spisu   = border:solid 1px;margin:-1px 0;text-align:left;background-color:white;
  | styl spisu 2  = border:solid 1px;margin:-1px 0;text-align:left;background-color:white;
  | styl spisu 3  = border:solid 1px;margin:-1px 0 0;text-align:left;background-color:white;
  | funkcja spisu  = NawigacyjnaZawartość
  | funkcja spisu 2 = NawigacyjnaZawartość
  | funkcja spisu 3 = NawigacyjnaZawartość
  | spis      =
* Pozycja pierwsza
* Pozycja druga
* Pozycja trzecia
  | spis 2     =
* Pozycja pierwsza 2
* Pozycja druga 2
* Pozycja trzecia 2
  | spis 3     =
* Pozycja pierwsza 3
* Pozycja druga 3
* Pozycja trzecia 3
}}
Wynik

Przykład
{{Ramka nawigacyjna
  | funkcja     = UkryjZawartośćMenu
  | styl      = position:relative;padding:0;
  | styl tytułu   = border:solid 1px;
  | tytuł      = Tytuł menu
  | styl spisu   = border:solid 1px;border-right:0;text-align:left;width:calc( 100% / 3 );box-sizing:border-box;height:75px;margin-top:5px;
  | styl spisu 2  = border:solid 1px;text-align:left;width:calc( 100% / 3 );box-sizing:border-box;height:75px;margin-top:5px;
  | styl spisu 3  = border:solid 1px;border-left:0;text-align:left;width:calc( 100% / 3 );box-sizing:border-box;height:75px;margin-top:5px;
  | funkcja spisu  = NawigacyjnyObraz
  | funkcja spisu 2 = NawigacyjnyObraz
  | funkcja spisu 3 = NawigacyjnyObraz
  | rozpychanie   = tak
  | spis      =
* Pozycja pierwsza
* Pozycja druga
* Pozycja trzecia
  | spis 2     =
* Pozycja pierwsza 2
* Pozycja druga 2
* Pozycja trzecia 2
  | spis 3     =
* Pozycja pierwsza 3
* Pozycja druga 3
* Pozycja trzecia 3
}}
Wynik

Błędy[edytuj]

Błędy należy zgłaszać na stronie Wikibooks:Kwestie techniczne.

Parametry szablonu (strukturyzacja Wizualnego Edytora)[edytuj]

Szablon służy do tworzenia menu opartego na warstwach, które są tworzone za pomocą tagów <div></div>.

Parametry szablonu[Zarządzaj danymi szablonu]

ParametrOpisTypStatus
funkcjafunkcja

Jeśli przyjmuje wartość: UkryjZawartośćMenu, szablon ukrywa spis menu (opcjonalny, domyślnie: UkryjZawartośćMenu),

Wartość domyślna
UkryjZawartośćMenu
Ciąg znakówopcjonalny
klasaklasa

Reguły głównej klasy menu

Ciąg znakówopcjonalny
stylstyl

Styl głównej ramki

Ciąg znakówopcjonalny
klasa tytułuklasa tytułu

Reguły głównej klasy menu

Ciąg znakówopcjonalny
styl tytułustyl tytułu

Styl wyświetlanej treści tytułowej

Ciąg znakówopcjonalny
tytułtytuł

spis tytułowa wyświetlana w ramce

Ciąg znakówwymagany
klasa spisuklasa spisu klasa spisu 1

Klasa wyświetlanej treści spisu

Ciąg znakówopcjonalny
klasa spisu 2klasa spisu 2

Klasa wyświetlanej treści spisu

Ciąg znakówopcjonalny
klasa spisu 3klasa spisu 3

Klasa wyświetlanej treści spisu

Ciąg znakówopcjonalny
klasa spisu 4klasa spisu 4

Klasa wyświetlanej treści spisu

Ciąg znakówopcjonalny
klasa spisu 5klasa spisu 5

Klasa wyświetlanej treści spisu

Ciąg znakówopcjonalny
styl spisustyl spisu styl spisu 1

Styl spisu

Ciąg znakówopcjonalny
styl spisu 2styl spisu 2

Styl spisu

Ciąg znakówopcjonalny
styl spisu 3styl spisu 3

Styl spisu

Ciąg znakówopcjonalny
styl spisu 4styl spisu 4

Styl spisu

Ciąg znakówopcjonalny
styl spisu 5styl spisu 5

Styl spisu

Ciąg znakówopcjonalny
funkcja spisufunkcja spisu funkcja spisu 1

NawigacyjnaZawartość, wtedy spis są przydzielane do klasy NavContent, a gdy NawigacyjnyObraz do klasy NavPic

Wartość domyślna
NawigacyjnaZawartość
Ciąg znakówsugerowany
funkcja spisu 2funkcja spisu 2

NawigacyjnaZawartość, wtedy spis są przydzielane do klasy NavContent, a gdy NawigacyjnyObraz do klasy NavPic

Wartość domyślna
NawigacyjnaZawartość
Ciąg znakówopcjonalny
funkcja spisu 3funkcja spisu 3

NawigacyjnaZawartość, wtedy spis są przydzielane do klasy NavContent, a gdy NawigacyjnyObraz do klasy NavPic

Wartość domyślna
NawigacyjnaZawartość
Ciąg znakówopcjonalny
funkcja spisu 4funkcja spisu 4

NawigacyjnaZawartość, wtedy spis są przydzielane do klasy NavContent, a gdy NawigacyjnyObraz do klasy NavPic

Wartość domyślna
NawigacyjnaZawartość
Ciąg znakówopcjonalny
funkcja spisu 5funkcja spisu 5

NawigacyjnaZawartość, wtedy spis są przydzielane do klasy NavContent, a gdy NawigacyjnyObraz do klasy NavPic

Wartość domyślna
NawigacyjnaZawartość
Ciąg znakówopcjonalny
spisspis spis 1

spis ukrywanej ramki w głównej ramce menu

Ciąg znakówwymagany
spis 2spis 2

spis ukrywanej ramki w głównej ramce menu

Ciąg znakówsugerowany
spis 3spis 3

spis ukrywanej ramki w głównej ramce menu

Ciąg znakówsugerowany
spis 4spis 4

spis ukrywanej ramki w głównej ramce menu

Ciąg znakówsugerowany
spis 5spis 5

spis ukrywanej ramki w głównej ramce menu

Ciąg znakówsugerowany
rozpychanierozpychanie

Gdy wartość niepusta, to główna ramka jest rozpychana przez jego dzieci.

Ciąg znakówopcjonalny

Zobacz też[edytuj]