Przejdź do zawartości

Szablon:SpisPozycja/opis

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Użycie

[edytuj]

Szablon generuje pozycję Spisy Treści.

Opis parametrów

[edytuj]
{{SpisPozycja
| width=: całkowita maksymalna szerokość (domyślnie : 100%).
| align=: wyrównywanie pozycji spisu (domyślnie : center), inne możliwe wartości: left, right.
|sekcja=: numer rozdziału, sekcji, podrozdziału, części... (używany tylko w przypadku numerowanych rozdziałów).
| aligns=: wyrównanie numeru sekcji (domyślnie : right), inne możliwe wartości: left, center.
|tyt=: tytuł rozdziału (sekcji) (wprowadź link do strony aby umożliwić przejście bezpośrednio do tej części tekstu).
| wciecie=: wcięcie pierwszej linii tytułu (domyślnie em : 0).
| text_align=: wyrównanie tekstu (domyślnie : justify), inne możliwe wartości: left, center, right.
|nodots (lub 1 = nodots): jeżeli użyty - usuwa kropki wiodące.
| page=: numer strony (umieszczając link do strony .djvu , możemy przejść bezpośrednio do widoku).
}}
Pełna składnia szablonu
{{SpisPozycja
| width=: całkowita maksymalna szerokość (domyślnie : 100%).
| espace=: odstęp przed i po linii (domyślnie: 0.125em).
| color=: kolor tekstu i znaków wiodących (domyślnie: #000000 [czarny] si des pointillés sont présents, sinon couleur courante non modifiée).
| bgcolor=: kolor tła (domyślnie: #FFFFFF ; biały, sinon transparent).
| align=: wyrównywanie pozycji spisu (domyślnie : center), inne możliwe wartości: left, right.
|sekcja=: numer rozdziału, sekcji, podrozdziału, części... (używany tylko w przypadku numerowanych rozdziałów).
| widths=: szerokość pola z numerem sekcji, w pixelach (domyślnie : 45).
| aligns=: wyrównanie numeru sekcji (domyślnie : right), inne możliwe wartości: left, center.
|tyt=: tytuł rozdziału (sekcji) (wprowadź link do strony aby umożliwić przejście bezpośrednio do tej części tekstu).
| wciecie=: wcięcie pierwszej linii tytułu (domyślnie em : 0).
| wciecie_jedn =: jednostka wcięcia (domyślnie: em).
| text_align=: wyrównanie tekstu (domyślnie : justify), inne możliwe wartości: left, center, right.
|nodots (lub 1 = nodots): jeżeli użyty - usuwa kropki wiodące.
| page=: numer strony (umieszczając link do strony .djvu , możemy przejść bezpośrednio do widoku).
| widthp=: szerokość pola z numerem strony, w pixelach (domyślnie: 0).
| page_align=: wyrównanie numeru strony (domyślnie : right), inne możliwe wartości: left, center; wymaga podania wartości widthp).
}}
 

Przykład

[edytuj]
1
Kod
{{Centruj|''SPIS RZECZY''|po=20px}}
{{SpisPozycja|width=90%|widthp=25
| nodots
| page = <small>Str.</small>
}}
{{SpisPozycja|width=90%|widthp=25
|tyt=[[Antologja literatury francuskiej/Wstęp|Wstęp]]
|page=III
}}
{{SpisPozycja|width=90%|widthp=25
|tyt=[[Antologja literatury francuskiej/Z dziejów Tristana i Izoldy|Z dziejów Tristana i Izoldy]]
|page=1
}}
{{SpisPozycja|width=90%|widthp=25
|tyt=[[Antologja literatury francuskiej/Villon|Villon]]
|page=13
}}
 

Wynik :

SPIS RZECZY
Str.
 III
 13


2
Kod
{{SpisPozycja|width=50%|align=right|color=red|bgcolor=rgb(255,249,83)
| sekcja=I.
| tyt=[[:fr:Macbeth]]
| nodots
| page=71
}}

{{SpisPozycja|width=50%|align=right|color=red|bgcolor=rgb(255,249,83)
| sekcja=II.
| tyt=[[:fr:Le roi Jean/Traduction Hugo|Le roi Jean]]
| nodots
| page=175
}}

{{SpisPozycja|width=50%|align=right|color=red|bgcolor=rgb(255,249,83)
| sekcja=III.
| tyt=[[:fr:Richard III]]
| nodots
| page=281
}}
Remarque : la balise rgb(255,249,83) assigne la couleur de l’arrière-plan du modèle documentation, voir ici pour les autres formats.
 

Wynik :

175
3
Kod
{{SpisPozycja|sekcja=I.|aligns=left|tyt=[[:fr:De la Terre à la Lune/Chapitre 1|Le Gun-Club]]|page=[[:fr:Page:Verne - De la Terre à la lune.djvu/5|1]]|wciecie=-1}}
{{SpisPozycja|sekcja=II.|aligns=left|tyt=[[:fr:De la Terre à la Lune/Chapitre 2|Communication du Président Barbicane]]|page=[[:fr:Page:Verne - De la Terre à la lune.djvu/12|8]]|wciecie=-1}}
{{SpisPozycja|sekcja=III.|aligns=left|tyt=[[:fr:De la Terre à la Lune/Chapitre 3|Effet de la communication Barbicane]]|page=[[:fr:Page:Verne - De la Terre à la lune.djvu/19|15]]|wciecie=-1}}
 

Wynik :4
Kod
{{SpisPozycja|width=36em|widthp=50|wciecie=-1
| tyt = [[:fr:Mémoires historiques et physiques sur les tremblemens de terre/Mémoire 1|I. {{Kap|Mémoire}}]]. Théorie générale des tremblemens de terre
| page = [[:fr:Page:Bertrand - Mémoires historiques et physiques sur les tremblemens de terre.djvu/5|''Page'' 1.]]
}}
{{SpisPozycja|width=36em|widthp=50|wciecie=-1
| tyt = [[:fr:Mémoires historiques et physiques sur les tremblemens de terre/Mémoire 2|II. {{Kap|Mémoire}}]]. Relation chronologique des tremblemens de terre de la Suisse, depuis le VIe. Siècle jusqu’à nos jours. On a joint dans cette relation les tremblemens des autres Pays, qui coïncident avec ceux de la Suisse. On y fait en particulier observer ces secousses, qui semblent parcourir tout le globe de la terre.
| page = [[:fr:Page:Bertrand - Mémoires historiques et physiques sur les tremblemens de terre.djvu/26|''Page'' 22.]]
}}
 

Wynik :

I. Mémoire. Théorie générale des tremblemens de terre 
II. Mémoire. Relation chronologique des tremblemens de terre de la Suisse, depuis le VIe. Siècle jusqu’à nos jours. On a joint dans cette relation les tremblemens des autres Pays, qui coïncident avec ceux de la Suisse. On y fait en particulier observer ces secousses, qui semblent parcourir tout le globe de la terre. 5
Kod
{{SpisPozycja|width=36em|widthp=50
| tyt = [[:fr:Mémoires historiques et physiques sur les tremblemens de terre/Mémoire 1|I. {{Kap|Mémoire}}]]. Théorie générale des tremblemens de terre
| page = [[:fr:Page:Bertrand - Mémoires historiques et physiques sur les tremblemens de terre.djvu/5|''Page'' 1.]]
}}
{{SpisPozycja|width=36em|widthp=50
| tyt = [[:fr:Mémoires historiques et physiques sur les tremblemens de terre/Mémoire 2|II. {{Kap|Mémoire}}]]. Relation chronologique des tremblemens de terre de la Suisse, depuis le VIe. Siècle jusqu’à nos jours. On a joint dans cette relation les tremblemens des autres Pays, qui coïncident avec ceux de la Suisse. On y fait en particulier observer ces secousses, qui semblent parcourir tout le globe de la terre.
| page = [[:fr:Page:Bertrand - Mémoires historiques et physiques sur les tremblemens de terre.djvu/26|''Page'' 22.]]
}}
 

Wynik :

I. Mémoire. Théorie générale des tremblemens de terre 
II. Mémoire. Relation chronologique des tremblemens de terre de la Suisse, depuis le VIe. Siècle jusqu’à nos jours. On a joint dans cette relation les tremblemens des autres Pays, qui coïncident avec ceux de la Suisse. On y fait en particulier observer ces secousses, qui semblent parcourir tout le globe de la terre. 6
Kod
{{SpisPozycja|width=36em|widths=80|widthp=50
| nodots
| page = <small>''Page''</small>
}}
{{SpisPozycja|width=36em|widths=80|widthp=50
| sekcja = [[:fr:Mémoires historiques et physiques sur les tremblemens de terre/Mémoire 1|Chapitre I. —]]
| tyt = {{Kap|Mémoire}}. Théorie générale des tremblemens de terre
| page = [[:fr:Page:Bertrand - Mémoires historiques et physiques sur les tremblemens de terre.djvu/5|1]]
}}
{{SpisPozycja|width=36em|widths=80|widthp=50
| sekcja = [[:fr:Mémoires historiques et physiques sur les tremblemens de terre/Mémoire 1|II. —]]
| tyt = {{Kap|Mémoire}}. Relation chronologique des tremblemens de terre de la Suisse, depuis le VIe. Siècle jusqu’à nos jours. On a joint dans cette relation les tremblemens des autres Pays, qui coïncident avec ceux de la Suisse. On y fait en particulier observer ces secousses, qui semblent parcourir tout le globe de la terre.
| page = [[:fr:Page:Bertrand - Mémoires historiques et physiques sur les tremblemens de terre.djvu/26|22]]
}}
 

Wynik :

Page
Mémoire. Théorie générale des tremblemens de terre 
 1
Mémoire. Relation chronologique des tremblemens de terre de la Suisse, depuis le VIe. Siècle jusqu’à nos jours. On a joint dans cette relation les tremblemens des autres Pays, qui coïncident avec ceux de la Suisse. On y fait en particulier observer ces secousses, qui semblent parcourir tout le globe de la terre. 
 22
7
Kod
{{SpisPozycja|
| tyt=[[:fr:Macbeth]]
| page=71
}}

{{SpisPozycja|
| tyt=[[:fr:Le roi Jean/Traduction Hugo|Le roi Jean]]
| page=175
}}

{{SpisPozycja|
| tyt=[[:fr:Richard III]]
| page=281
}}
 

Wynik :

Zobacz też

[edytuj]