Przejdź do zawartości

Szablon:SzachyDiagram

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
 Dokumentacja szablonu [zobacz] [edytuj] [historia] [odśwież]

Składnia

[edytuj]

Istnieją dwa standardowe szablony diagramów szachów:

Składnia jest w zasadzie taka sama dla obu z nich.

{{SzachyDiagram
| <wyrównanie> (parametr #1)
| <nagłówek>  (#2) 
| rozmiar =
| liczby =
| litery =
| <a8> | <b8> | ... | <h8> (#3 do ...
| <a7> | <b7> | ... | <h7>
...
| <a1> | <b1> | ... | <h1> ( ... #66)
| <stopka> (#67)
}}

Parametry:

 • <wyrównanie> – definiuje wyrównanie poziome (ruchome) całej tabeli, musi być prawo or lewo (lub nic)
 • <nagłówek> – tekst, który pojawia się nad diagramem, może być pusty;
 • rozmiar - określa rozmiar każdego kwadratu w pikselach, wartość domyślna to 26.
 • liczby - określa, czy wiersze są numerowane. Opcje są: lewy, prawy, oba (domyślne) or żaden.
 • litery - określa, czy kolumny są literowane. Opcje są: górny, dolny, oba (domyślne) or żaden.
 • <a8>, <b8>, ... <h1> – określa, czy kolumny są literowane. Opcje są;
 • <stopka> – tekst, który pojawia się pod diagramem, może być pusty; opcjonalnie - można pominąć (obecnie nie ma w innych szablonach)

Kwadrat jest określany nazwą elementu lub pustego parametru. Nazwy utworów podane są w notacji algebraicznej:

 • k = król
 • q = królowa
 • r = wieża
 • b = goniec
 • n = skoczek
 • p = pionek

Dostępnych jest również kilka bajkowych figur szachowych:

 • a = arcybiskup (skoczek + związek gońca)
 • c = kanclerz (skoczek + gawron)
 • f = do góry nogami król
 • g = do góry nogami królowa
 • m = do góry nogami wieża
 • e = do góry nogami goniec
 • s = do góry nogami skoczek
 • h = do góry nogami pionek
 • z = mistrz (dla Omega szachów)
 • w = czarodziej (dla Omega szachów)

Litery te są łączone z „l” dla Jasny = Biały lub „d” dla Ciemnego = Czarny. Więc "kl" to król białych, a "nd" to skoczek czarnych.

Pusty kwadrat jest zapisywany za pomocą podkreślenia, spacji lub w ogóle nic. Zalecane są dwie spacje.

 • <przestrzeń> = pusty kwadrat

Możesz także użyć „xx” dla krzyża, „xo” dla czarnego koła na pustym kwadracie lub „oo” dla białego.

 • xx = przejście/x
 • xo = czarne kółko
 • oo = białe kółko

Liczby można również dodawać do kwadratów, używając „x0” dla 0, „x1” dla 1, „x2” dla 2, ..., „x9” dla 9.

 • x0
 • x1
 • x2
 • x3
 • x4
 • x5
 • x6
 • x7
 • x8
 • x9

Przykłady

[edytuj]

W poniższych przykładach wiersze i kolumny są numerowane. Ponieważ dowolny tekst między „| =” a następnym „|” jest ignorowana, można dodawać cyfry i litery bez wpływu na wynik.

Standardowy diagram

[edytuj]

Ten diagram jest zalecany do powszechnego użytku jako diagram główny w książkach o otwarciach, zakończeniach, partiach, pozycjach itp. Zobacz odpowiedni kod poniżej.

a b c d e f g h
8a8 black rookb8 black knightc8 black bishopd8 black queene8 black kingf8 black bishopg8 black knighth8 black rook8
7a7 black pawnb7 black pawnc7 black pawnd7 black pawne7 black kingf7 black pawng7 black pawnh7 black pawn7
6a6 black kingb6 black kingc6 black kingd6 black kinge6 black kingf6 black kingg6 black kingh6 black king6
5a5 black kingb5 black kingc5 black kingd5 black kinge5 black pawnf5 black kingg5 black kingh5 black king5
4a4 black kingb4 black kingc4 black kingd4 black kinge4 white pawnf4 white pawng4 black kingh4 black king4
3a3 black kingb3 black kingc3 black kingd3 black kinge3 black kingf3 black kingg3 black kingh3 black king3
2a2 white pawnb2 white pawnc2 white pawnd2 white pawne2 black kingf2 black kingg2 white pawnh2 white pawn2
1a1 white rookb1 white knightc1 white bishopd1 white queene1 white kingf1 white bishopg1 white knighth1 white rook1
a b c d e f g h
Królewski gambit
{{SzachyDiagram|d=
| prawo
| 
|= 

 8 |rd|nd|bd|qd|kd|bd|nd|rd|w8=
 7 |pd|pd|pd|pd| |pd|pd|pd|w7=
 6 | | | | | | | | |w6=
 5 | | | | |pd| | | |w5=
 4 | | | | |pl|pl| | |w4=
 3 | | | | | | | | |w3=
 2 |pl|pl|pl|pl| | |pl|pl|w2=
 1 |rl|nl|bl|ql|kl|bl|nl|rl|w1=
  a b c d e f g h 

| Królewski gambit
}}

Schemat z obydwoma podpisami

[edytuj]
W. Langstaff, Chess Amateur 1922
a b c d e f g h
8a8 black kingb8 black kingc8 black kingd8 black kinge8 black kingf8 black kingg8 black kingh8 black rook8
7a7 black kingb7 black kingc7 black kingd7 black kinge7 black kingf7 black kingg7 black kingh7 black king7
6a6 black kingb6 black kingc6 black kingd6 black kinge6 black kingf6 white bishopg6 black kingh6 white pawn6
5a5 black kingb5 black kingc5 black kingd5 white rooke5 black kingf5 white kingg5 black pawnh5 white pawn5
4a4 black kingb4 black kingc4 black kingd4 black kinge4 black kingf4 black kingg4 black kingh4 black king4
3a3 black kingb3 black kingc3 black kingd3 black kinge3 black kingf3 black kingg3 black kingh3 black king3
2a2 black kingb2 black kingc2 black kingd2 black kinge2 black kingf2 black kingg2 black kingh2 black king2
1a1 black kingb1 black kingc1 black kingd1 black kinge1 black kingf1 black kingg1 black kingh1 black king1
a b c d e f g h
Dopasuj na dwoje.
Ten problem wykorzystuje metodę częściowej analizy wstecznej.

Może być wygodne użycie tego w artykułach dotyczących problemów szachowych. Pamiętaj, że w nagłówku i stopce możesz użyć 'pogrubienia' lub kursywy . Możesz także użyć <br> , aby przerwać linie.

{{SzachyDiagram|d=
| prawo
| W. Langstaff, Chess Amateur 1922
|= 

 8 | | | | |kd| | |rd|w8=
 7 | | | | | | | | |w7=
 6 | | | | | |bl| |pl|w6=
 5 | | | |rl| |kl|pd|pl|w5=
 4 | | | | | | | | |w4=
 3 | | | | | | | | |w3=
 2 | | | | | | | | |w2=
 1 | | | | | | | | |w1=
  a b c d e f g h 

| Dopasuj na dwoje. 
Ten problem wykorzystuje metodę częściowej analizy wstecznej. }}

Schemat bez podpisów

[edytuj]
a b c d e f g h
8a8 black kingb8 black kingc8 black kingd8 black kinge8 black kingf8 black kingg8 black kingh8 black king8
7a7 black kingb7 black kingc7 black kingd7 black kinge7 black kingf7 black kingg7 black kingh7 black king7
6a6 black kingb6 crossc6 black circled6 crosse6 black kingf6 black kingg6 black kingh6 black king6
5a5 black kingb5 black kingc5 white pawnd5 black kinge5 black kingf5 black kingg5 black kingh5 black king5
4a4 black kingb4 black kingc4 black kingd4 black kinge4 black kingf4 black circleg4 black kingh4 black king4
3a3 black kingb3 black kingc3 black kingd3 black kinge3 crossf3 black circleg3 crossh3 black king3
2a2 black kingb2 black kingc2 black kingd2 black kinge2 black kingf2 white pawng2 black kingh2 black king2
1a1 black kingb1 black kingc1 black kingd1 black kinge1 black kingf1 black kingg1 black kingh1 black king1
a b c d e f g h

Zobacz odpowiedni kod poniżej. Jeśli nie chcesz napisów, po prostu je usuń, ale nie usuwaj drugiego „|” pionowa kreska w podpisie powyżej; możliwe jest usunięcie ostatniej kreski dla dłuższego podpisu poniżej.

Diagram przesuwa się w lewo, aby zilustrować użycie pierwszego parametru.

{{SzachyDiagram|d=
| lewo
| 
|= 

 8 | | | | | | | | |w8=
 7 | | | | | | | | |w7=
 6 | |xx|xo|xx| | | | |w6=
 5 | | |pl| | | | | |w5=
 4 | | | | | |xo| | |w4=
 3 | | | | |xx|xo|xx| |w3=
 2 | | | | | |pl| | |w2=
 1 | | | | | | | | |w1=
  a b c d e f g h 
}}

Mały diagram

[edytuj]

Też może być przydatny na stronach z wieloma diagramami. Jest to inny szablon o nazwie mały diagram szachowy.

Małe diagramy również mogą mieć nagłówek.

a b c d e f g h
8 a8 black rook b8 black king c8 black king d8 black queen e8 black king f8 black rook g8 black king h8 black king 8
7 a7 black pawn b7 black pawn c7 black king d7 black king e7 black pawn f7 black pawn g7 black bishop h7 black pawn 7
6 a6 black king b6 black knight c6 black pawn d6 black king e6 black king f6 black knight g6 black pawn h6 black king 6
5 a5 black king b5 black king c5 white queen d5 black king e5 black king f5 black king g5 white bishop h5 black king 5
4 a4 black king b4 black king c4 black king d4 white pawn e4 white pawn f4 black king g4 black bishop h4 black king 4
3 a3 black king b3 black king c3 white knight d3 black king e3 black king f3 white knight g3 black king h3 black king 3
2 a2 white pawn b2 white pawn c2 black king d2 black king e2 black king f2 white pawn g2 white pawn h2 white pawn 2
1 a1 black king b1 black king c1 black king d1 white rook e1 white king f1 white bishop g1 black king h1 white rook 1
a b c d e f g h
Pozycja po 11. Gg5.
{{SzachyDiagramMały|d=
| prawo
| 
|= 

 8 |rd| | |qd| |rd|kd| |w8=
 7 |pd|pd| | |pd|pd|bd|pd|w7=
 6 | |nd|pd| | |nd|pd| |w6=
 5 | | |ql| | | |bl| |w5=
 4 | | | |pl|pl| |bd| |w4=
 3 | | |nl| | |nl| | |w3=
 2 |pl|pl| | | |pl|pl|pl|w2=
 1 | | | |rl|kl|bl| |rl|w1=
  a b c d e f g h 

| Pozycja po 11. Gg5.
}}