Przejdź do zawartości

Szablon:Znacznik

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
 Dokumentacja szablonu [zobacz] [edytuj] [historia] [odśwież]

Użycie

Szablon znacznik służących do budowy innych szablonów znaczników, oparty na obsłudze tagów (tagi języka HTML), styli: style, (właściwości i ich zawartości przedstawiający język CSS), klas: class (reguł w kaskadowych arkuszach stylów), identyfikatora: id, i atrybutów (inne niż style, class i id), elementów HTML. Zbudowany o znacznik oznaczony tagiem: | tag = jakiś tag. Jeśli parametr: | samyzamykający = , to tekst jest umieszczany wewnątrz tego szablonu pomiędzy tymi znacznikami.

Opis parametrów

Wywołanie
{{Znacznik|tag=|1=|id=|styl=|klasa=|atrybuty=}}

Szablon {{Znacznik}}, przyjmuje argumenty, którego wartości wraz z odpowiednimi nazwami, oprócz zmiennych: tag i 1, w nim, wsadza on do tagu, coś w rodzaju: <tag nazwa="wartość">...</tag>, obsługiwanego przez niego znacznika, przez którego on jest oparty, a parametr: tag jest nazwą tagu, a oto lista tych zmiennych poniżej.

Parametry
 • tag - parametr mówiący jaki tag ma obsługiwać ten szablon, obsługiwane przez język HTML - wymagany,
 • 1 - gdy pusty lub nie podany parametr: samozamykający, to zawartość pomiędzy znacznikami - sugerowany,
 • id - unikalny identyfikator znacznika dla jakikolwiek tagu - sugerowany,
 • styl - styl CSS, właściwości i ich wartości, języka CSS - opcjonalny,
 • klasa - klasa kaskadowych arkuszy stylów, języka CSS - opcjonalny,
 • atrybuty - atrybuty znacznika ukrytego pod zmienną: tag, inne niż: style, class i id - opcjonalny,
 • samozamykający - gdy nie pusty, to znaczniki są samozamykające, jak np.: <br /> i <hr /> - opcjonalny.

Opis szablonów tagów powstałych w oparciu o szablon {{Znacznik}} (w niej zawartość), {{Znacznik start}} (otwierający) i {{Znacznik koniec}} (zamykający)

Szablony znaczników opartych o znaczniki o pewnych tagach
 • {{Znacznik}} = szablon kombajn, równy zawartości tego szablonu

 • {{Div}} = {{Znacznik|tag=div|id={{{id|}}}|styl={{{styl|}}}|klasa={{{klasa|}}}|atrybuty={{{atrybuty|}}}|{{{1|}}}}} - szablon ramki pudełek, pozwalający nadać jej ściśle określony cechy jak np. rozmiar, tło, rozmiar,kolor i rodzaj czcionki tekstu w niej, a także inne właściwości, jak podkreślenie czcionki,
 • {{Pre}} = {{Znacznik|tag=pre|id={{{id|}}}|styl={{{styl|}}}|klasa={{{klasa|}}}|atrybuty={{{atrybuty|}}}|{{{1}}}}} - w niej umieszczany jest tekst, który ma z góry narzucone warunki typografii, można nadać jej też cechy niezależne od mechanizmu MediaWiki znacznika <pre>...</pre>, jak i nadpisać te cechy, za pomocą stylów, czy klas, ten szablon nie skraca wielu pustych spacji, a załamanie następuje wtedy przy miejscu wskazanym przez znacznik <br /> lub szablon {{Br}} z jego stylami, klasami i atrybutami,
 • {{Code}} = {{Znacznik|tag=code|id={{{id|}}}|styl={{{styl|}}}|klasa={{{klasa|}}}|atrybuty={{{atrybuty|}}}|{{{1}}}}} - szablon tworzy z dowolnego tekstu kod komputerowy, o ściśle określonych cechach, tekst jest wyświetlany w białej ramce odróżnialnej od tła reszty strony,
 • {{Tt}} = {{Znacznik|tag=kbd|id={{{id|}}}|styl={{{styl|}}}|klasa={{{klasa|}}}|atrybuty={{{atrybuty|}}}|{{{1}}}}} - wyświetla tekst domyślną dla przeglądarki czcionką o stałej szerokości,
 • {{Sub}} = {{Znacznik|tag=sub|id={{{id|}}}|styl={{{styl|}}}|klasa={{{klasa|}}}|atrybuty={{{atrybuty|}}}|{{{1}}}}} - wyświetla tekst jako dolny indeks czegoś (innego elementu, ale niekoniecznie),
 • {{Sup}} = {{Znacznik|tag=sup|id={{{id|}}}|styl={{{styl|}}}|klasa={{{klasa|}}}|atrybuty={{{atrybuty|}}}|{{{1}}}}} - wyświetla tekst jako górny indeks czegoś (innego elementu, ale niekoniecznie),
 • {{Span}} = {{Znacznik|tag=span|id={{{id|}}}|styl={{{styl|}}}|klasa={{{klasa|}}}|atrybuty={{{atrybuty|}}}|{{{1}}}}} - element liniowy wyświetlany w tekście, pozwalający nadać jego zawartości jakieś cechy, jak np. rozmiar, kolor i inne właściwości czcionce, przez style, klasy i id, jest on umieszczany w tekście,
 • {{Small}} = {{Znacznik|tag=small|id={{{id|}}}|styl={{{styl|}}}|klasa={{{klasa|}}}|atrybuty={{{atrybuty|}}}|{{{1}}}}} - wyświetla zawartość pomniejszoną czcionką,
 • {{Big}} = {{Znacznik|tag=big|id={{{id|}}}|styl={{{styl|}}}|klasa={{{klasa|}}}|atrybuty={{{atrybuty|}}}|{{{1}}}}} - wyświetla zawartość powiększoną czcionką,
 • {{Center}} = {{Znacznik|tag=center|id={{{id|}}}|styl={{{styl|}}}|klasa={{{klasa|}}}|atrybuty={{{atrybuty|}}}|{{{1}}}}} - centruje (wyśrodkowuje) zawartość tekstu.


Szablony samozamykające
 • {{Br}} = {{Znacznik|tag=br|id={{{id|}}}|styl={{{styl|}}}|klasa={{{klasa|}}}|atrybuty={{{atrybuty|}}}|samozamykający=tak}} - przejście do nowej z aktualnej linii,
 • {{Hr}} = {{Znacznik|tag=hr|id={{{id|}}}|styl={{{styl|}}}|klasa={{{klasa|}}}|atrybuty={{{atrybuty|}}}|samozamykający=tak}} - kreska pozioma z nadanymi cechami poprzez styl;e, klasy i id.


Szablony pochodne zamykające i otwierające zawartość znaczników - kombajny
 • {{Znacznik start}} - szablon kombajn, otwierający, równy zawartości tego szablonu, służący do budowy innych szablonów znaczników otwierających,
 • {{Znacznik koniec}} - szablon kombajn, zamykający, równy zawartości tego szablonu, służący do budowy innych szablonów znaczników zamykających,

 • {{Div start}} = {{Znacznik start|tag=div|id={{{id|}}}|styl={{{styl|}}}|klasa={{{klasa|}}}|atrybuty={{{atrybuty|}}}}} - szablon ramki otwierający zwartość, wraz z nadanymi jej cechami i też jej zawartości poprzez język CSS poprzez style klasy i id,
 • {{Div koniec}} = {{Znacznik koniec|tag=div}} - szablon ramki zamykający zawartość, otworzonego przez {{Div start}}
 • {{Pre start}} = {{Znacznik start|tag=pre|id={{{id|}}}|styl={{{styl|}}}|klasa={{{klasa|}}}|atrybuty={{{atrybuty|}}}}} - szablon otwierający zawartość, w której tekst ma z góry narzucone warunki typografii, podobnie jak przy szablonie {{Pre}}, tylko ten szablon jest otwierający, a w tamtym cechy otwierania i zamykania są zawarte w jednym szablonie,
 • {{Pre koniec}} = {{Znacznik koniec|tag=pre}} - szablon zamykający zawartość otworzonego przez {{Pre start}}.


Szablon ramek pływających
 • {{OverflowWiersz}} = {{Znacznik|tag=div|id={{{id|}}}|styl=overflow-x:auto;max-height:{{{h|none}}};max-width:{{{w|none}}};{{{styl|}}}|klasa={{{klasa|}}}|atrybuty={{{atrybuty|}}}|{{{1}}}}} - szablon ramki pływający, dzięki niej możliwe jest pojawienie się suwaku poziomowego, jeśli jest to możliwe,

Szablony opływania
 • {{BrClear}} = {{Znacznik|tag=p|klasa=br-clear br-clear-{{{1|both}}} {{{klasa|}}}|styl={{{styl|}}}|{{Znacznik|tag=br|samozamykający=tak}}}} - szablon opływania elementów HTML oparty o znacznik <br />,
 • {{SpanClear}} = {{Znacznik|tag=span|klasa=span-clear-{{{1|both}}}|styl=clear:{{{1|both}}};height:0px;font-size:0;line-height:0;display:block|&nbsp;}} - szablon opływania tekstu oparty o znacznik <span>...</span>,
 • {{DivClear}} = {{Znacznik|tag=div|klasa=div-clear-{{{1|both}}}|styl=clear:{{{1|both}}}|}} - znacznik opływania zawartości HTML o pustej zawartości tagu <div>...</div>.


Szablony przedstawiania kwestii technicznych projektu mechanizmu MediaWiki,
 • {{Parametr}} - szablon przedstawiający po kresce pionowej nazwę parametry, a po równa się jego zawartość, cały kod szablonu jest obłożony znacznikiem <code>...</code>, za pomocą szablonu {{Znacznik|tag=code|...}},
 • {{Tag}} - szablon przedstawiający znaczniki wraz z tagami i ich zawartością otoczony znacznikiem <code>...</code> za pomocą szablonu: {{Znacznik|tag=code|...}}.Parametry szablonów znaczników
 • Parametry wraz z wyjaśnieniem dla powyższych szablonów są takie same jak dla szablonu {{Znacznik}} dla parametrów styl, klasa i atrybuty. Dla szablonów, które są niesamozamykające, i nie posiadają wersji otwierającej i zamykającej, parametr 1, to jest zawartość.

Przykłady wykorzystania do budowy innych szablonów znaczników

Ten szablon {{Znacznik}} można wykorzystać do budowy innych szablonów znaczników, oto przykład:

Szablon {{Div}}
{{Znacznik|tag=div|id={{{id|}}}|styl={{{styl|}}}|klasa={{{klasa|}}}|atrybuty={{{atrybuty|}}}|{{{1|}}}}}

Przykłady

Można też umieścić reguły CSS wszystkie w stylach.

Przykład
 • Oto jest tekst przed tym szablonem, dalej: {{Znacznik|tag=span|styl=font-size:15px;color:darkslategray;background-color:ivory;border:darkblue 1px solid|Zawartość}}, a oto jest tekst za tym szablonem.
Wynik
 • Oto jest tekst przed tym szablonem, dalej: Zawartość, a oto jest tekst za tym szablonem.

Ale też można wszystko umieścić w kaskadowych arkuszach stylów w postaci:

.przykład{
  font-size:15px;
  color:darkslategray;
  background-color:ivory;
  border:darkblue 1px solid
 }

A wywołanie jest takie jego:

 • Oto jest tekst przed tym szablonem, dalej: {{Znacznik|tag=span|klasa=przykład|Zawartość}}, a oto jest tekst za tym szablonem.

A wynik jest taki sam jak poprzednio.


Ale też można częściowo umieszczać w stylach i klasach, to wtedy w kaskadowych arkuszach stylów mamy:

.przykład{
  color:darkslategray;
  border:darkblue 1px solid
 }

A przykład:

 • Oto jest tekst przed tym szablonem, dalej: {{Znacznik|tag=span|styl=font-size:15px;background-color:ivory;|klasa=przykład|Zawartość}}, a oto jest tekst za tym szablonem.

A wynik jest taki sam jak w pierwszym przykładzie.


A gdy id znacznika <span>...</span> jest unikalne, to też napiszemy:

#przykład{
  font-size:15px;
  background-color:aquamarine;
  color:darkslategray;
  border:darkblue 1px solid
 }

To wtedy należy napisać wywołanie naszego szablonu:

 • Oto jest tekst przed tym szablonem, dalej: {{Znacznik|tag=span|id=przykład|Zawartość}}, a oto jest tekst za tym szablonem.

A wynik jest taki sam jak poprzednio.


Można też rozkładać style (właściwości i ich wartości) pomiędzy style, class i id, co nie zmniejsza uwagi, że wynik wyświetlania jest taki sam.A oto inny przykład wykorzystujący zmienną tego szablonu atrybuty:

Przykład
 • Oto jest tekst przed tym szablonem, dalej: {{Znacznik|tag=FONT|atrybuty=size="4" face="Arial" color="blue"|Zawartość}}, a oto jest tekst za tym szablonem.
A oto wynik
 • Oto jest tekst przed tym szablonem, dalej: Zawartość, a oto jest tekst za tym szablonem.


Przykład wykorzystujący zmienną samozamykający

Przykład
Oto jest tekst przed tym szablonem, dalej: {{Znacznik|tag=br|samozamykający=tak}}. A oto jest tekst za tym szablonem, a dalej wykorzystujemy inny szablon o wywołaniu: {{Znacznik|tag=hr|samozamykający=tak|styl=background-color:darkslategray;}} A oto dalszy tekst.
Wynik
Oto jest tekst przed tym szablonem, dalej: 
A oto jest tekst za tym szablonem, a dalej wykorzystujemy inny szablon o wywołaniu:
A oto dalszy tekst.

Widzimy, że szablon {{Znacznik|tag=br|samozamykający=tak}} w wyniku powoduje przejście do następnej linijki, a wywołanie {{Znacznik|tag=hr|samozamykający=tak|styl=background-color:ivory;}} spowoduje za to przejście do następnej linijki, tam drukuje poziomą kreskę z pewnymi cechami podane w zmiennej styl, ale też cechy można podać w kaskadowych arkuszach stylów w postaci klas, albo też tam można odwołać się do reguł - właściwości i ich wartości, względem identyfikatora znacznika dla tego tagu, a ten id="dany_identyfikator" jest unikatowy w całym dokumencie HTML. Podobnie jest dla znacznika <br />, jak dla <hr />.

Tabelka z przykładami dla szablonu {{Znacznik}} przy znaczniku <strong>...</strong>

Style są w oparciu o kaskadowe arkusze stylów, które są napisane w stylach przykładów: Znacznik/przykłady.css. W poniższych przykładach należy pamiętać o napisaniu:

<templatestyles src="Szablon:Znacznik/przykłady.css" />

Zatem:

Wywołanie Efekt
{{Znacznik|Oto jest tekst do analizy|tag=strong|styl=font-size:15px;color:darkslategray;background-color:ivory;border:darkblue 1px solid;}} Oto jest tekst do analizy
{{Znacznik|Oto jest tekst do analizy|tag=strong|styl=color:darkslategray;background-color:ivory;border:darkblue 1px solid;|klasa=czcionka}} Oto jest tekst do analizy
{{Znacznik|Oto jest tekst do analizy|tag=strong|styl=color:darkslategray;|klasa=czcionka|id=przykład2}} Oto jest tekst do analizy
{{Znacznik|Oto jest tekst do analizy|tag=strong|klasa=tło obramowanie|id=przykład1}} Oto jest tekst do analizy
{{Znacznik|Oto jest tekst do analizy|tag=strong|klasa=czcionka kolor tło obramowanie}} Oto jest tekst do analizy
{{Znacznik|Oto jest tekst do analizy|tag=strong|id=przykład}} Oto jest tekst do analizy

Widzimy w powyższej tabelce, że niezależnie jak napiszemy znacznik <strong>...</strong>, to wynik otrzymujemy taki sam, a to rozplanowanie stylów zrobiliśmy poprzez rozdzielenie stylów pomiędzy atrybutami style, class lub id.

Błędy

Błędy należy zgłaszać na stronie Wikibooks:Kwestie techniczne.

Parametry szablonu (strukturyzacja Wizualnego Edytora)

Szablon (kombajn), budulec innych szablonów znaczników.

Parametry szablonu[Zarządzaj danymi szablonu]

ParametrOpisTypStatus
11

Gdy parametr samozamykający jest pusty lub niepodany, to ten parametr jest aktywny.

Ciąg znakówwymagany
tagtag

Jest to symbol tagu znacznika o nadanej wartości.

Ciąg znakówwymagany
idid

Unikalny identyfikator danego znacznika o jakikolwiek tagu.

Ciąg znakówsugerowany
stylstyl

Styl języka CSS, właściwości i ich wartości.

Ciąg znakówopcjonalny
klasaklasa

Nazwy klas, do którego są zastosowane pewne reguły.

Ciąg znakówopcjonalny
atrybutyatrybuty

Atrybuty znacznika, inne niż: id, style i class.

Ciąg znakówopcjonalny
samozamykającysamozamykający

Wartość niepusta, wtedy szablon nie ma odpowiednika zamykającego, w przeciwnym wypadku on jest.

Ciąg znakówopcjonalny

Zobacz też

 • Szablony: {{Znacznik start}} (otwierający) i {{Znacznik koniec}} (zamykający), w których tekst również formatowany, np.: względem stylów, jest umieszczany pomiędzy tymi znacznikami.