Szachy/Zadania/Najprostsze studium wszechczasów/Rozwiązanie

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
a b c d e f g h
8a8 white kingb8 black kingc8 black kingd8 black kinge8 black kingf8 black kingg8 black kingh8 black king8
7a7 white pawnb7 black kingc7 white pawnd7 black pawne7 black kingf7 black kingg7 black kingh7 black king7
6a6 black kingb6 black pawnc6 black kingd6 white pawne6 black kingf6 black kingg6 black kingh6 black king6
5a5 black kingb5 black kingc5 black kingd5 black kinge5 black kingf5 black kingg5 black kingh5 black king5
4a4 black pawnb4 black kingc4 black kingd4 black kinge4 black kingf4 black kingg4 black kingh4 black king4
3a3 white pawnb3 black kingc3 black kingd3 white pawne3 black kingf3 black kingg3 black kingh3 black king3
2a2 black kingb2 black kingc2 black kingd2 black kinge2 black kingf2 black kingg2 black kingh2 black king2
1a1 black kingb1 black kingc1 black kingd1 black kinge1 black kingf1 black kingg1 black kingh1 black king1
a b c d e f g h

Źle! Obecnie masz -180 punktów.

białe czarne pozycja
1. d4 b5
a b c d e f g h
8a8 white kingb8 black kingc8 black kingd8 black kinge8 black kingf8 black kingg8 black kingh8 black king8
7a7 white pawnb7 black kingc7 white pawnd7 black pawne7 black kingf7 black kingg7 black kingh7 black king7
6a6 black kingb6 crossc6 black kingd6 white pawne6 black kingf6 black kingg6 black kingh6 black king6
5a5 black kingb5 black pawnc5 black kingd5 black kinge5 black kingf5 black kingg5 black kingh5 black king5
4a4 black pawnb4 black kingc4 black kingd4 white pawne4 black kingf4 black kingg4 black kingh4 black king4
3a3 white pawnb3 black kingc3 black kingd3 black circlee3 black kingf3 black kingg3 black kingh3 black king3
2a2 black kingb2 black kingc2 black kingd2 black kinge2 black kingf2 black kingg2 black kingh2 black king2
1a1 black kingb1 black kingc1 black kingd1 black kinge1 black kingf1 black kingg1 black kingh1 black king1
a b c d e f g h
2. d5 b4
a b c d e f g h
8a8 white kingb8 black kingc8 black kingd8 black kinge8 black kingf8 black kingg8 black kingh8 black king8
7a7 white pawnb7 black kingc7 white pawnd7 black pawne7 black kingf7 black kingg7 black kingh7 black king7
6a6 black kingb6 black kingc6 black kingd6 white pawne6 black kingf6 black kingg6 black kingh6 black king6
5a5 black kingb5 crossc5 black kingd5 white pawne5 black kingf5 black kingg5 black kingh5 black king5
4a4 black pawnb4 black pawnc4 black kingd4 black circlee4 black kingf4 black kingg4 black kingh4 black king4
3a3 white pawnb3 black kingc3 black kingd3 black kinge3 black kingf3 black kingg3 black kingh3 black king3
2a2 black kingb2 black kingc2 black kingd2 black kinge2 black kingf2 black kingg2 black kingh2 black king2
1a1 black kingb1 black kingc1 black kingd1 black kinge1 black kingf1 black kingg1 black kingh1 black king1
a b c d e f g h
3. a:b4 a3
a b c d e f g h
8a8 white kingb8 black kingc8 black kingd8 black kinge8 black kingf8 black kingg8 black kingh8 black king8
7a7 white pawnb7 black kingc7 white pawnd7 black pawne7 black kingf7 black kingg7 black kingh7 black king7
6a6 black kingb6 black kingc6 black kingd6 white pawne6 black kingf6 black kingg6 black kingh6 black king6
5a5 black kingb5 black kingc5 black kingd5 white pawne5 black kingf5 black kingg5 black kingh5 black king5
4a4 crossb4 white pawnc4 black kingd4 black kinge4 black kingf4 black kingg4 black kingh4 black king4
3a3 black pawnb3 black kingc3 black kingd3 black kinge3 black kingf3 black kingg3 black kingh3 black king3
2a2 black kingb2 black kingc2 black kingd2 black kinge2 black kingf2 black kingg2 black kingh2 black king2
1a1 black kingb1 black kingc1 black kingd1 black kinge1 black kingf1 black kingg1 black kingh1 black king1
a b c d e f g h
4. b5 a2
a b c d e f g h
8a8 white kingb8 black kingc8 black kingd8 black kinge8 black kingf8 black kingg8 black kingh8 black king8
7a7 white pawnb7 black kingc7 white pawnd7 black pawne7 black kingf7 black kingg7 black kingh7 black king7
6a6 black kingb6 black kingc6 black kingd6 white pawne6 black kingf6 black kingg6 black kingh6 black king6
5a5 black kingb5 white pawnc5 black kingd5 white pawne5 black kingf5 black kingg5 black kingh5 black king5
4a4 black kingb4 black circlec4 black kingd4 black kinge4 black kingf4 black kingg4 black kingh4 black king4
3a3 crossb3 black kingc3 black kingd3 black kinge3 black kingf3 black kingg3 black kingh3 black king3
2a2 black pawnb2 black kingc2 black kingd2 black kinge2 black kingf2 black kingg2 black kingh2 black king2
1a1 black kingb1 black kingc1 black kingd1 black kinge1 black kingf1 black kingg1 black kingh1 black king1
a b c d e f g h
5. b6 a1H
a b c d e f g h
8a8 white kingb8 black kingc8 black kingd8 black kinge8 black kingf8 black kingg8 black kingh8 black king8
7a7 white pawnb7 black kingc7 white pawnd7 black pawne7 black kingf7 black kingg7 black kingh7 black king7
6a6 black kingb6 white pawnc6 black kingd6 white pawne6 black kingf6 black kingg6 black kingh6 black king6
5a5 black kingb5 black circlec5 black kingd5 white pawne5 black kingf5 black kingg5 black kingh5 black king5
4a4 black kingb4 black kingc4 black kingd4 black kinge4 black kingf4 black kingg4 black kingh4 black king4
3a3 black kingb3 black kingc3 black kingd3 black kinge3 black kingf3 black kingg3 black kingh3 black king3
2a2 crossb2 black kingc2 black kingd2 black kinge2 black kingf2 black kingg2 black kingh2 black king2
1a1 black queenb1 black kingc1 black kingd1 black kinge1 black kingf1 black kingg1 black kingh1 black king1
a b c d e f g h
6. b7#
a b c d e f g h
8a8 white kingb8 black kingc8 black kingd8 black kinge8 black kingf8 black kingg8 black kingh8 black king8
7a7 white pawnb7 white pawnc7 white pawnd7 black pawne7 black kingf7 black kingg7 black kingh7 black king7
6a6 black kingb6 black circlec6 black kingd6 white pawne6 black kingf6 black kingg6 black kingh6 black king6
5a5 black kingb5 black kingc5 black kingd5 white pawne5 black kingf5 black kingg5 black kingh5 black king5
4a4 black kingb4 black kingc4 black kingd4 black kinge4 black kingf4 black kingg4 black kingh4 black king4
3a3 black kingb3 black kingc3 black kingd3 black kinge3 black kingf3 black kingg3 black kingh3 black king3
2a2 black kingb2 black kingc2 black kingd2 black kinge2 black kingf2 black kingg2 black kingh2 black king2
1a1 black queenb1 black kingc1 black kingd1 black kinge1 black kingf1 black kingg1 black kingh1 black king1
a b c d e f g h

Następny poziom