Terapia zajęciowa/Akty prawne

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Bezpieczeństwo i higiena pracy[edytuj]

Ochrona przeciwpożarowa[edytuj]

Ochrona środowiska[edytuj]

Warsztaty terapio zajęciowej[edytuj]

  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej

Dz.U. 2004 nr 63 poz. 587

Istotne między innymi, że

§ 14. 1. Rada programowa warsztatu:

1) opracowuje corocznie indywidualne programy rehabilitacji dla każdego uczestnika warsztatu;

2) wskazuje osoby odpowiedzialne za realizację tych programów.

2. Co najmniej raz w roku rada programowa dokonuje okresowej oceny realizacji indywidualnego programu rehabilitacji; nie rzadziej niż raz na pół roku rada programowa ocenia indywidualne efekty rehabilitacji przy udziale uczestnika warsztatu.