Terapia zajęciowa/Moje bezpieczne miejsce

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Temat: Moje bezpieczne miejsce

Złożoność: scenariusz wieloelementowy

Klasyfikacja:

 • rodzaj: arteterapia
  • metoda: rysunek
   • technika: analiza obrazu
 • rodzaj: arteterapia
  • metoda: rysunek
   • technika: rysowanie kredkami na papierze

Uczestnicy: 6 osób

Czas trwania: 60 minut (5 + 45 + 10)

Etap procesu:

Cel ogólny: usprawnienie psycho-fizyczne

Cele szczegółowe:

 1. rozwijanie percepcji
 2. umiejętności manualnych
 3. relaksacja
 4. poprawa samopoczucia
 5. uwrażliwianie na sztukę

Forma: grupowa

Pomoce dydaktyczne: reprodukcje obrazu Jacek Jerka Bibliotama, formularz z pytaniami do opisu obrazów x3 długopisy, kolorowe kartki do podziału na pary, 4 sestawy kredek temperówki, blok rysunkowy A4 x10 stoły, krzesła

BHP: oświetlenie ogólne i stanowiskowe, wentylacja, ilość miejsca zapewniająca możliwość cichej rozmowy w grupach

Przebieg zajęć[edytuj]

Część wstępna[edytuj]

czas czynności terapeuty czynności uczestników
5
 1. wita uczestników
 2. przedstawia się
 3. przedstawia cel spotkania
 4. przedstawia zasady współpracy
 5. odpowiada na pytania dotyczące zajęć
 1. witają terapeutę
 2. przedstawiają się imieniem
 3. słuchają celów
 4. słuchają zasad
 5. zadają pytania dotyczące zajęć

Część zasadnicza[edytuj]

czas czynności terapeuty czynności uczestników
45
 1. podaje uczestnikom karteczki do losowania par. W puli znajdują się po dwie karteczki w tym samym kolorze
 2. rozdaje uczestnikom reprodukcję obrazu Bibliotama i formularz z pytaniami, po jednym zestawie na parę
 3. obserwuje uczestników i informuje o czasie
 4. słucha odpowiedzi
 5. opowiada o obrazie i artyści
 6. rozdaje uczestnikom kartki do malowania
 7. obserwuje uczestników i informuje o czasie
 8. słucha opisów i zadaje pytania pomocnicze
 1. losują karteczki
 2. przyjmują materiały
 3. w parach odpowiadają na pytania zapisując odpowiedzi na kartach z pytaniami
 4. przedstawiają grupie swoje odpowiedzi
 5. słuchają informacji od terapeuty
 6. przyjmują materiały
 7. rysują swoje bezpieczne miejsce
 8. przedstawiają grupie swoje praceCzęść końcowa[edytuj]

czas [min] czynności terapeuty czynności uczestników
10
 1. prowadzi dyskusję podsumowującą zajęcia
 2. dziękuje za udział
 3. informuje o następnych spotkaniach
 4. podaje kontakt
 5. żegna uczestników
 1. omawiają wnioski z zajęć
 2. dziękują za udział sobie nawzajem i terapeucie
 3. słuchają i notują informacje
 4. słuchają i notują informacje
 5. żegnają terapeutę

Źródła[edytuj]

 • opracowane w ramach ćwiczeń w szkole policealnej