Terapia zajęciowa/Poznajemy Wikisłownik

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Temat: Poznajemy Wikisłownik

Złożoność:

Klasyfikacja:

 • rodzaj: socjoterapia
  • metoda: biblioterapia
   • technika: zajęcia komputerowe

Uczestnicy: kilkanaście osób z umiejętnością czytania i pisania w języku obcym

Czas trwania: 60 minut

Etap procesu: początek

Cel ogólny: usprawnienie psychiczne, społeczne i zawodowe

Cele szczegółowe:

 • nabywanie/utrzymywanie/rozwijanie/przywracanie umiejętności obsługi komputera
 • nabywanie/utrzymywanie/rozwijanie/przywracanie umiejętności współpracy w grupie
 • rozwijanie wiedzy językowej
 • poznanie projektów wikimedia

Forma: grupowa

Pomoce dydaktyczne: komputer z dostępem do internetu, rzutnik, konto użytkownika w projektach wikimedia; zestawienie potrzeb projektu dla danego języka np dla języka angielskiego wikt:Słownik języka angielskiego, wikt:Wikisłownik:Ranking brakujących tłumaczeń na angielski; wikt:Wikisłownik:Ranking brakujących słów według wystąpień w innych wikisłownikach/angielski

BHP: oświetlenie ogólne i stanowiskowe; ergonomiczne stanowisko komputerowe

Przebieg zajęć[edytuj]

Część wstępna[edytuj]

czas czynności terapeuty czynności uczestników
10
 1. wita uczestników
 2. przedstawia się
 3. przedstawia cel spotkania
 4. przedstawia zasady współpracy
 5. odpowiada na pytania dotyczące zajęć
 1. witają terapeutę
 2. przedstawiają się imieniem
 3. słuchają celów
 4. słuchają zasad
 5. zadają pytania dotyczące zajęć

Część zasadnicza[edytuj]

czas czynności terapeuty czynności uczestników
40
 1. prezentuje zapotrzebowanie projektu
 2. zaprasza / wybiera uczestnika do stanowiska
 3. wyjaśnia jak edytować w danym wypadku / wskazuje gdzie szukać
 1. wybierają słowa których hasła chcą rozwijać
 2. wybrany uczestnik działa na stanowisku, reszta grupy podpowiada
 3. uczestnicy zadają pytania / wyrażają wątpliwości

Część końcowa[edytuj]

czas [min] czynności terapeuty czynności uczestników
10
 1. prowadzi dyskusję podsumowującą zajęcia
 2. dziękuje za udział
 3. informuje o następnych spotkaniach
 4. podaje kontakt
 5. żegna uczestników
 1. omawiają wnioski z zajęć
 2. dziękują za udział sobie nawzajem i terapeucie
 3. słuchają i notują informacje
 4. słuchają i notują informacje
 5. żegnają terapeutę

Źródła[edytuj]