Przejdź do zawartości

Terapia zajęciowa/Wszyscy ludzie są równi

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Temat: Wszyscy ludzie są równi - zajęcia antydyskryminacyjne

Złożoność: zajęcia wykorzystują trzy ćwiczenia

Klasyfikacja:

 • rodzaj: socjoterapia
  • metoda: trening umiejętności społecznych
   • technika:

Uczestnicy:

Charakterystyka uczestników:

Czas trwania: cały dzień

Etap procesu:

Cel ogólny: usprawnienie społeczne

Cele szczegółowe:

Forma: grupowa

Pomoce dydaktyczne:

BHP:

Przebieg zajęć[edytuj]

Część wstępna[edytuj]

czas czynności terapeuty/trenera czynności uczestników
 1. wita uczestników
 2. przedstawia się
 3. przedstawia cel i temat spotkania
 4. przedstawia zasady współpracy
 5. odpowiada na pytania dotyczące zajęć
 6. prosi uczestników o przestawienie się. Ze szczególnym uwzględnieniem motywacji do udziału w zajęciach, przynależności do grup dyskryminowanych i pytaniem o pochodzenie imienia
 1. witają terapeutę / trenera
 2. słuchają przedstawienia
 3. słuchają celów i tematu
 4. słuchają zasad
 5. zadają pytania dotyczące zajęć
 6. przedstawiają się się

Część zasadnicza[edytuj]

czas czynności terapeuty/trenera czynności uczestników
 1. pyta grupę co rozumieją przez dyskryminacje
 2. pyta grupę skąd bierze się dyskryminacja
 3. podsumowuje i strukturyzuje wypowiedzi uczestników
 4. objaśnia ćwiczenie podróż pociągiem, zaprasza do podziału na grupy, rozdaje listy pasażerów, podaje i kontroluje czas na dyskusje dla grup
 5. zaprasza kolejne grupy do prezentacji swoich przemyśleń
 6. podsumowuje ćwiczenie zwracając uwagę które osoby zostały przyjęte i które czynniki okazały się kluczowe, zwraca uwagę które decyzje można uznać za dyskryminujące, zaprasza do zadawania pytań
 7. rozdaje losowo etykiety tożsamości, daje znak do zapoznania się z zawartością etykiety,
 8. pyta uczestników jak by zmieniło się ich życie, co czują na myśl o przynależności do wylosowanej tożsamości
 9. zarządza przerwę, podaje czas rozpoczęcia kolejnej części
 10. prezentuje podstawy prawne antydyskryminacyjne
 11. objaśnia analizę przypadków, zaprasza do podziału na grupy, rozdaje opisy przypadków
 12. zaprasza do przestawienia wniosków z analizy przypadków
 13. koryguje i uogólnia wnioski z przypadków, zaprasza do zadawania pytań
 1. chętne osoby z grupy wypowiadają się czym charakteryzuje się dyskryminacja
 2. chętne osoby z grupy wypowiadają się co może boże być przyczyną dyskryminacji
 3. uzupełniają i uściślają podsumowanie
 4. analizują listę pasażerów, przygotowują wypowiedz uzasadniającą których pasażerów by przyjęli a których odrzucili
 5. wybrana przez grupę osoba prezentuje przemyślenia
 6. słuchają podsumowania, zadają pytania
 7. zapoznają się z etykietami
 8. opowiadają o swoich swoich wyobrażeniach
 9. korzystają z przerwy
 10. słuchają i zadają pytania dotyczące prawnych aspektów dyskryminacji
 11. zapoznają się z przypadkami
 12. wybrana przez grupę osoba prezentuje wnioski z analizy przypadków
 13. słuchają wyjaśnień, zadają pytania

Część końcowa[edytuj]

czas czynności terapeuty/trenera czynności uczestników
 1. prowadzi dyskusję podsumowującą zajęcia
 2. dziękuje za udział
 3. informuje o następnych spotkaniach
 4. podaje kontakt
 5. żegna uczestników
 1. omawiają wnioski z zajęć
 2. dziękują za udział sobie nawzajem i terapeucie / trenerowi
 3. słuchają i notują informacje
 4. słuchają i notują informacje
 5. żegnają terapeutę / trenera

Źródła[edytuj]