Przejdź do zawartości

Ubuntu/Conky

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Conky jest monitorem sytemu wyświetlającym informacje o stanie procesora, pamięci, partycji, pogody, kalendarza, itp. w postaci tekstu wprost na pulpicie komputera. Jest łatwo konfigurowalny, przez co można dodać dowolną liczbę opcji do wyświetlania.


1. Aby go zainstalować wyszukaj pakiet conky w Synaptic lub wydaj polecenie w Terminalu:

sudo apt-get install conky

2. Uruchom aplikację w Terminalu jako zwykły użytkownik wydając polecenie:

conky

3. Jest to standardowy wygląd programu, jako administrator otwórz plik "/etc/conky/conky.conf" aby dodać nowe opcje, np:

a. aligment - pozycja na ekranie
b. bacground no - bez tła, tłem będzie tapeta pulpitu
c. w opcji "TEXT" możesz dodać własne monitory sytemu

4. To jest przykładowy plik konfiguracyjny, który zmieni wygląd Conky na poniższy:

# Conky, a system monitor, based on torsmo
#
# Any original torsmo code is licensed under the BSD license
#
# All code written since the fork of torsmo is licensed under the GPL
#
# Please see COPYING for details
#
# Copyright (c) 2004, Hannu Saransaari and Lauri Hakkarainen
# Copyright (c) 2005-2009 Brenden Matthews, Philip Kovacs, et. al. (see AUTHORS)
# All rights reserved.
#
# This program is free software: you can redistribute it and/or modify
# it under the terms of the GNU General Public License as published by
# the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
# (at your option) any later version.
#
# This program is distributed in the hope that it will be useful,
# but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
# MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
# GNU General Public License for more details.
# You should have received a copy of the GNU General Public License
# along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
#

alignment top_left
background no
border_width 1
conky_buffer yes
cpu_avg_samples 2
double_buffer yes
default_color white
default_outline_color white
default_shade_color white
draw_borders no
draw_graph_borders yes
draw_outline no
draw_shades no
use_xft yes
xftfont DejaVu Sans Mono:size=12
gap_x 10
gap_y 45
minimum_size 5 5
net_avg_samples 2
no_buffers yes
out_to_console no
out_to_stderr no
own_window no
own_window_class Conky
own_window_type override
override_utf8_locale yes
stippled_borders 0
update_interval 1.0
uppercase no
use_spacer none
show_graph_scale no
show_graph_range no

TEXT
${color gray}${time %A}${color gray} $alignc${color gray}${time %e %B %G} $alignc${color gray}${time %X}
${color}$hr
${color grey}Uptime:$color $uptime
${color grey}Frequency (in MHz):$color $freq
${color grey}CPU Usage:$color $cpu% ${cpubar 4}
${color grey}RAM Usage:$color $mem - $memperc% ${membar 4}
${color grey}Swap Usage:$color $swap - $swapperc% ${swapbar 4}
${color grey}HDD Temp: $color${execi 1 /home/pavroo/.conky_script_hddtemp} ${color}°C
${color grey}Processes:$color $processes ${color grey}Running:$color $running_processes
$hr
${color grey}File systems:
/root $color${fs_size /}/${fs_free /} ${fs_bar 6 /}
${color grey}/hda1 $color${fs_size /media/hda1}/${fs_free /media/hda1} ${fs_bar 6 /media/hda1}
${color grey}/hda5 $color${fs_size /media/hda5}/${fs_free /media/hda5} ${fs_bar 6 /media/hda5}
${color grey}/hda6 $color${fs_size /media/hda6}/${fs_free /media/hda6} ${fs_bar 6 /media/hda6}
$hr
${color grey}Networking eth0:
Download:$color ${downspeed eth0} ${color grey} Upload:$color ${upspeed eth0}
${color grey}TotalDown: ${color white}${totaldown eth0} ${offset 10}${color gray}TotalUp: ${color white}${totalup eth0}
$hr
${color grey}Name       PID  CPU%  MEM%
${color lightgrey} ${top name 1} ${top pid 1} ${top cpu 1} ${top mem 1}
${color lightgrey} ${top name 2} ${top pid 2} ${top cpu 2} ${top mem 2}
${color lightgrey} ${top name 3} ${top pid 3} ${top cpu 3} ${top mem 3}
${color lightgrey} ${top name 4} ${top pid 4} ${top cpu 4} ${top mem 4}
${color}$hr

5. Zobacz również Conky (dołączony plik konfiguracyjny przez autora) na: Wikipedia.en