Przejdź do zawartości

Ubuntu/Ekran logowania

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Opcja ta jest dostępna w menu System-> Administracja-> Ekran logowania
1. Aby mieć do niej dostęp, trzeba odblokować panel klikając na Odblokuj.

2. Następnie podaj swoje hasło.

3. Teraz możesz zmienić ustawienia, np. automatycznego logowania jednego z użytkowników, wybrać rodzaj sesji
lub wyłączyć dźwięk podczas logowania.