Przejdź do zawartości

Ubuntu/FAQ

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Tutaj znajdują się odpowiedzi na Wasze pytania dotyczące systemu lub podręcznika:

 • Czy zamierzacie storzyć podobną stronę o DD 6.06?

Wraz z nowymi wersjami podręcznik będzie aktualizowany. Nie widzę sensu tworzenia nowych podręczników dla nowych wersji Ubuntu.rendering API[edytuj]

 • EGL - to interfejs pomiędzy interfejsami API renderowania Khronos (takimi jak OpenGL, OpenGL ES lub OpenVG) a podstawowym systemem okienkowym platformy
 • CGL – z OS X do OpenGL
 • GLX – X11 interfejs do OpenGL
 • WSI
Linux graphics drivers DRI Wayland

rules[edytuj]

Wiele urządzeń jest niekompatybilnych z Waylandem, a jeśli zostanie wykryty, nie zostanie ci zaoferowany Wayland. To funkcja, a nie błąd. Jeśli mimo wszystko twój sprzęt JEST zgodny z Waylandem, to jest to błąd. Sprawdź:

sudo gedit /etc/gdm3/custom.conf

Warstwy graficznego interfejsu użytkownika ( ang. GUI)[edytuj]

 • W X menedżer okien i serwer wyświetlania to dwa odrębne programy
 • w Wayland funkcja obu jest obsługiwana przez kompozytora Wayland
Warstwy GUI

serwer wyświetlania Ubuntu(ang. display servers)[edytuj]

 • X.Org Server
 • XWayland to serwer X działający jako klient Wayland, dzięki czemu może wyświetlać natywne aplikacje klienckie X11 w środowisku kompozytora Wayland
 • wayland

Run Levels[edytuj]

 • run-level 0 Halt - Shuts down the system.
 • run-level 1 Single-user mode - Mode for administrative tasks.
 • run-level 2 Graphical multi-user with networking - Starts the system normally.
 • run-level 3-5 Unused but configured the same as runlevel 2
 • run-level 6 Reboot - Reboots the system.


Ubuntu 16.04 używa systemd zamiast init, dlatego koncepcja „poziomów pracy” została zastąpiona terminem „cele” ( ang. target)[1]

   Mapping between runlevels and systemd targets
   ┌─────────┬───────────────────┐
   │Runlevel │ Target      │
   ├─────────┼───────────────────┤
   │0    │ poweroff.target  │
   ├─────────┼───────────────────┤
   │1    │ rescue.target   │
   ├─────────┼───────────────────┤
   │2, 3, 4 │ multi-user.target │
   ├─────────┼───────────────────┤
   │5    │ graphical.target │
   ├─────────┼───────────────────┤
   │6    │ reboot.target   │
   └─────────┴───────────────────┘


Teraz, aby po prostu zmienić „poziomy pracy” w 16.04, możesz użyć np.:

  sudo systemctl isolate multi-user.target

Aby ustawić to jako domyślny „poziom pracy”, możesz użyć:

  sudo systemctl enable multi-user.target
  sudo systemctl set-default multi-user.target

From `man systemctl`

   isolate NAME
     Start the unit specified on the command line and its dependencies and stop all others. If
     a unit name with no extension is given, an extension of ".target" will be assumed.
     This is similar to changing the runlevel in a traditional init system. The isolate command
     will immediately stop processes that are not enabled in the new unit, possibly including
     the graphical environment or terminal you are currently using


Zobacz również:

 • man systemd.special

tty[edytuj]

 • tty7 to interfejs użytkownika, który wywołujemy: ctrl + alt + f7 (default xsession).
 • tty1 to interfejs użytkownika, który wywołujemy: ctrl + alt + f1.
 • tty2 to interfejs użytkownika, który wywołujemy: ctrl + alt + f2
 • tty1 - tty6 są sesjami tekstowymi i na jednym z tych ekranów możesz zalogować się za pomocą swojej nazwy użytkownika i hasła. Po zalogowaniu możesz uruchomić polecenie startx, a sesja xsession rozpocznie się w tty7, jeśli jeszcze nie jest uruchomiona, i tty8, jeśli tty7 już prowadzi sesję xsession.

Przypisy