Przejdź do zawartości

Ubuntu/Instalacja dodatkowego oprogramowania (za pomocą Centrum oprogramowania Ubuntu)

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Jeśli chcesz zainstalować dodatkowy program, uruchom "Centrum oprogramowania Ubuntu" dostępne w Dashu oraz domyślnie na pasku bocznym (docku). Od wersji 11.10 jest to domyślnie jedyny program do graficznej obsługi pakietów.

1. Przejdź do działu tematycznego

lub wpisz nazwę programu w pole wyszukiwań w prawym górnym rogu.

2. Możesz od razu zainstalować aplikację albo najpierw przeczytać opis, recenzje oraz zobaczyć zrzuty ekranowe.

3. Aby zainstalować aplikację, kliknij przycisk "zainstaluj" i podaj hasło.

4. Możesz sprawdzić stan pobierania pliku wchodząc do "W toku".

Zobacz