Ubuntu/Kolor

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Color w Ubuntu


colord[edytuj]

colord to demon systemowy, który ułatwia zarządzanie, instalację i generowanie profili kolorów w celu dokładnego zarządzania kolorami[1] urządzeń wejściowych i wyjściowych.

profile kolorów icc[edytuj]

wersje specyfikacji[edytuj]

ICC Profile Specification

gamut[edytuj]

colormgr[edytuj]

help[edytuj]

 colormgr --help

wynik:

Usage:
 colormgr [OPTION…]

 create-device [ID] [SCOPE] [KIND]
                  Create a device
 create-profile [ID] [SCOPE]    Create a profile
 delete-device [ID|PATH]      Deletes a device
 delete-profile [ID|PATH]     Deletes a profile
 device-add-profile [ID|PATH] [ID|PATH]
                  Add a profile to a device that already exists
 device-get-default-profile [ID|PATH]
                  Gets the default profile for a device
 device-get-profile-for-qualifier [ID|PATH] [QUALIFIER]
                  Returns all the profiles that match a qualifier
 device-inhibit [ID|PATH] [TIMEOUT|0]
                  Inhibits color profiles for this device
 device-make-profile-default [ID|PATH] [ID|PATH]
                  Makes a profile default for a device
 device-set-enabled [ID|PATH] [TRUE|FALSE]
                  Enables or disables the device
 device-set-kind [ID|PATH] [KIND] Sets the device kind
 device-set-model [ID|PATH] [MODEL]
                  Sets the device model
 device-set-serial [ID|PATH] [SERIAL]
                  Sets the device serial
 device-set-vendor [ID|PATH] [VENDOR]
                  Sets the device vendor
 dump               Dump all debug data to a file
 find-device [ID]         Find a device from the device ID
 find-device-by-property [KEY] [VALUE]
                  Find a device with a given property value
 find-profile [ID]         Find a profile from the profile ID
 find-profile-by-filename [FILENAME]
                  Find a profile by filename
 get-devices            Gets all the color managed devices
 get-devices-by-kind [KIND]    Gets all the color managed devices of a specific kind
 get-profiles           Gets all the available color profiles
 get-sensor-reading [KIND]     Gets a reading from a sensor
 get-sensors            Gets all the available color sensors
 get-spectral-reading [KIND]    Gets a spectral reading from a sensor
 get-standard-space [TYPE]     Get a standard colorspace
 import-profile [FILENAME]     Import a profile and install it for the user
 profile-set-property [ID|PATH] [KEY] [VALUE]
                  Sets extra properties on the profile
 sensor-lock            Locks the color sensor
 sensor-set-options [KEY] [VALUE] Sets one or more sensor options

Help Options:
 -h, --help    Show help options

Application Options:
 -v, --verbose   Show extra debugging information
 --version     Show client and daemon versions
 --value-only   Show the value without any header
 --filter     Filter object properties when displaying


devices[edytuj]

Sprawdzamy urządzenia ( monitor, drukarka) i ich włąściwości, w tym profile kolorów ( icc)

 colormgr get-devices

little CMS[edytuj]

Little CMS - zajmujący mało miejsca silnik zarządzania kolorami, ze szczególnym naciskiem na dokładność i szybkość. W pełni obsługuje wszystkie rodzaje profili V2 i V4, w tym profile abstrakcyjne, devicelink i nazwane profile kolorów. Bezpłatnie na licencji MIT

sprawdzanie[edytuj]

dpkg -l 'liblcms*'

||/ Nazwa       Wersja    Architektura Opis
+++-==================-============-============-==============================>
un liblcms-dev    <brak>    <brak>    (brak dostępnego opisu)
ii liblcms2-2:amd64  2.9-4    amd64    Little CMS 2 color management >
ii liblcms2-2:i386  2.9-4    i386     Little CMS 2 color management >
ii liblcms2-dev:amd64 2.9-4    amd64    Little CMS 2 color management >
ii liblcms2-utils   2.9-4    amd64    Little CMS 2 color management >
lines 1-11/11 (END)


Położenie :

 • locate lcms
 • dlocate lcms

argyll[edytuj]

Argyll Color Management System ( CMS) - nie ma nowej wersji dla V4 !!!

 sudo apt install argyll

Polecenia

iccdump[edytuj]

Polecenie iccdump przekształca ( zrzuca) zawartość profilu ICC na tekst czytelny dla człowieka


  iccdump /home/a/.local/share/icc/edid-e72bf24dd863c39efec7f4558dceb731.icc
  iccdump: Error - 1, icmHeader_read: ICC V4 not supported!


dispcal[edytuj]

a@zalman:~$ dispcal
Calibrate a Display, Version 2.0.1
Author: Graeme W. Gill, licensed under the AGPL Version 3
Diagnostic: Too few arguments
usage: dispcal [options] outfile
 -v [n]        Verbose mode
 -display displayname Choose X11 display name
 -d n[,m]       Choose the display n from the following list (default 1)
           Optionally choose different display m for VideoLUT access
  1 = 'Monitor 1, Output DVI-I-1 at 0, 0, width 2560, height 1440'
 -dweb[:port]     Display via a web server at port (default 8080)
 -dcc[:n]       Display via n'th ChromeCast (default 1, ? for list)
 -c listno      Choose instrument from the following list (default 1)
  ** No ports found **
 -r          Report on the calibrated display then exit
 -R          Report on the uncalibrated display then exit
 -m          Skip adjustment of the monitor controls
 -o [profile.icc]   Create fast matrix/shaper profile [different filename to outfile.icc]
 -O "description"   Fast ICC Profile Description string (Default "outfile")
 -u          Update previous calibration and (if -o used) ICC profile VideoLUTs
 -q [vlmh]      Quality - Very Low, Low, Medium (def), High
 -p          Use telephoto mode (ie. for a projector) (if available)
 -t [temp]      White Daylight locus target, optional target temperaturee in deg. K (deflt.)
 -T [temp]      White Black Body locus target, optional target temperaturee in deg. K
 -w x,y    	   Set the target white point as chromaticity coordinates
 -b bright      Set the target white brightness in cd/m^2
 -g gamma       Set the target response curve advertised gamma (Def. 2.4)
           Use "-gl" for L*a*b* curve
           Use "-gs" for sRGB curve
           Use "-g709" for REC 709 curve (should use -a as well!)
           Use "-g240" for SMPTE 240M curve (should use -a as well!)
           Use "-G2.4 -f0" for BT.1886
 -G gamma       Set the target response curve actual technical gamma
 -f [degree]     Amount of black level accounted for with output offset (default all output offset)
 -a ambient      Use viewing condition adjustment for ambient in Lux
 -k factor      Amount to correct black hue, 0 = none, 1 = full, Default = Automatic
 -A rate       Rate of blending from neutral to black point. Default 4.0
 -b          Use forced black point hack
 -B blkbright     Set the target black brightness in cd/m^2
 -e [n]        Run n verify passes on final curves
 -z          Run only verify pass on installed calibration curves
 -P ho,vo,ss[,vs]   Position test window and scale it
           ho,vi: 0.0 = left/top, 0.5 = center, 1.0 = right/bottom etc.
           ss: 0.5 = half, 1.0 = normal, 2.0 = double etc.
 -F          Fill whole screen with black background
 -n          Don't set override redirect on test window
 -E          Encode the test values for video range 16..235/255
 -J          Run instrument calibration first (used rarely)
 -N          Disable initial calibration of instrument if possible
 -H          Use high resolution spectrum mode (if available)
 -X file.ccmx     Apply Colorimeter Correction Matrix
 -X file.ccss     Use Colorimeter Calibration Spectral Samples for calibration
 -Q observ      Choose CIE Observer for spectrometer or CCSS colorimeter data:
           1931_2 (def), 1964_10, 2012_2, 2012_10, S&B 1955_2, shaw, J&V 1978_2, 1964_10c or file.cmf
 -I b|w        Drift compensation, Black: -Ib, White: -Iw, Both: -Ibw
 -Y R:rate      Override measured refresh rate with rate Hz
 -Y A         Use non-adaptive integration time mode (if available).
 -Y p         Don't wait for the instrument to be placed on the display
 -C "command"     Invoke shell "command" each time a color is set
 -M "command"     Invoke shell "command" each time a color is measured
 -W n|h|x       Override serial port flow control: n = none, h = HW, x = Xon/Xoff
 -D [level]      Print debug diagnostics to stderr
 inoutfile      Base name for created or updated .cal and .icc output files

dispwin[edytuj]

Dispwin: Warning - new_dispwin: Expected VideoLUT depth 11 doesn't match actual 10
Setting White
Setting 75% Grey
Setting 50% Grey
Setting 25% Grey
Setting 12.5% Grey
Setting Black
Setting Red
Setting Green
Setting Blue
Setting Cyan
Setting Magenta
Setting Yellow
Setting 50% Red
Setting 50% Green
Setting 50% Blue
Darkening screen
Lightening screen
Restoring screen
Normal beep
Good beep
Bad double beep


 dispwin /usr/share/color/icc/DisplayA.icc

darktest[edytuj]

darktable-cmstest

darktable-cmstest
darktable-cmstest version 3.0.1
this executable was built with colord support enabled
darktable itself was built with colord support enabled

primary CRTC is at CRTC 0
CRTC for screen 0 CRTC 1 has no mode or no output, skipping
CRTC for screen 0 CRTC 2 has no mode or no output, skipping
CRTC for screen 0 CRTC 3 has no mode or no output, skipping

DVI-I-1	the X atom and colord returned the same profile
	X atom:	_ICC_PROFILE (1496 bytes)
		description: DELL U2713HM
	colord:	"/home/a/.local/share/icc/edid-e72bf24dd863c39efec7f4558dceb731.icc"
		description: DELL U2713HM

Your system seems to be correctly configured

displaycal[edytuj]

DisplayCAL (wcześniej znany jako dispcalGUI) to rozwiązanie do kalibracji i profilowania wyświetlacza z naciskiem na dokładność i wszechstronność (w rzeczywistości autor jest szczerym zdania, że może to być najdokładniejsze i najbardziej wszechstronne rozwiązanie do profilowania wyświetlania kompatybilne z ICC dostępne na całym świecie).

W swej istocie opiera się na ArgyllCMS, zaawansowanym systemie zarządzania kolorami typu open source, do wykonywania pomiarów, tworzenia kalibracji i profili oraz do wielu innych zaawansowanych zadań związanych z kolorami.

hdr[edytuj]

Skróty[edytuj]

 • CMM (Color Management Module) to komponent oprogramowania, który pobiera piksele obrazu i konwertuje je z jednej przestrzeni kolorów na inną. Istnieje kilka silników współrzędnościowych, zarówno bezpłatnych, jak i zastrzeżonych. Darmowe silniki CMM obejmują ArgyllCMS i lcms2, z których ten ostatni jest intensywnie używany przez colord i oba są używane przez gnome-color-manager.
 • CMF (Color Management Framework) to składnik oprogramowania, który umożliwia aplikacjom rejestrowanie urządzeń i profili, a także umożliwia aplikacjom wysyłanie zapytań, jakich profili użyć dla urządzenia. CMF jest komponentem wyższej warstwy logicznej silnika CMM — w ten sposób colord ma być przede wszystkim CMF, a nie w pełni funkcjonalną CMM.
 • CMS = (Color Management System) Oznacz oprogramowanie zarządzania kolorem zawarte w systemie operacyjnym ( OS) = System zarządzania kolorem

W opinii autorów skrót CMS jest mocno przeciążonym terminem (ponieważ ArgyllCMS i L[ittle]CMS zawierają je w swojej nazwie), ale w rzeczywistości nie zapewnia szkieletu systemu, z którego mogą korzystać inne aplikacje. W zwykłym użyciu zarówno LCMS, jak i colord przedstawiają niektóre części kompletnego CMS, i w ten sposób CMS jest często używany jako ogólny termin zarówno dla CMM, jak i CMF.

 • ACES = Academy Color Encoding System (ACES) color management system
 • OCIO = OpenColor.io
 • ECI = The European Color Initiative (ECI) ia a group of experts which is dedicated to advancing media-neutral colour data-processing in digital publishing systems.
 • EFI


CMS[edytuj]

 • poziom systemu operacyjnego = CMS
 • poziom aplikacji
 • poziom pliku

Zobacz również[edytuj]


 1. ubuntu help: color