Ubuntu/Programy internetowe/Konfiguracja zdalnego połączenia

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Jeśli chcesz nawiązać zdalne połączenie z innym komputerem pracującym pod kontrolą systemu Windows
w celu, np. wymiany plików, użyj programu Tsclient.


Program jest dostępny w menu Programy-> Internet-> Klient usług terminalowych.
1. Po uruchomieniu programu wpisz adres IP komputera, z którym chcesz się połączyć, nazwę użytkownika
i jego hasło oraz zaznacz w w zakładce Programy-> Uruchom następujący program przy połączeniu: nautilus.
Kliknij na Podłącz.

2. Jeśli okno menadżera plików Nautilus się nie otworzy, wybierz z głównego menu na górnego panelu: Miejsca-> Sieć.
Kliknij na folder Sieć Windows lub Nazwa użytkownika i podaj ponownie hasło jeśli będzie wymagane.

3. Zależnie od wersji systemu Windows, wybierz folder Users lub SharedDocs.

4. Wejdź głębiej aż wejdziesz do plików udostępnionych.