Układy analogowe

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


Niniejszy podręcznik traktuje o typach, budowie, zasadzie działania oraz zastosowaniu układów analogowych.

Podstawowe konfiguracje tranzystora bipolarnego[edytuj]

Kaskoda[edytuj]

Cascode-npn.svg kaskoda

Lustra prądowe[edytuj]

Schemat ideowy prostego lustra prądowego

Lustro prądowe, inaczej układ powielania prądu, jest układem, w którym prąd wyjściowy jest równy prądowi odniesienia . Układ ten jest zbudowany z dwóch tranzystorów o możliwie najbliższych parametrach. Napięcia obu tranzystorów są sobie równe i – ponieważ współczynniki wzmocnienia prądowego są jednakowe – to również prądy kolektorów są równe: ; skutkiem tego prądy baz są równe .

Prąd odniesienia jest równy: . Współczynnik powielania wynosi w tym układzie ; np. dla będzie równy .

Podstawowe konfiguracje tranzystora bipolarnego[edytuj]

wspólna baza[edytuj]

Common base.png

wspólny kolektor[edytuj]

Uproszczony schemat przedstawia ilustracja poniżej:

Simplified common collector diagram npn.svg

Układ ten nazywany jest również wtórnikiem emiterowym. Nie wykazuje on wzmocnienia napięciowego. Z powodu dużej impedancji wejściowej nie obciąża stopnia wcześniejszego od strony IN. Od strony wyjścia OUT zachowuje się jak idealne źródło napięciowe.

Pełniejszą konfigurację przedstawia ilustracja poniżej.

Common collector.png

wspólny emiter[edytuj]

Common emitter.png

wzmacniacz różnicowy[edytuj]

układ Darlingtona[edytuj]

Podstawowe konfiguracje tranzystora unipolarnego(polowego)[edytuj]

wspólne źródło[edytuj]

Common source.png

wspólny dren[edytuj]

Common drain.png

wspólna bramka[edytuj]

Common gate.png

Wzmacniacze wielostopniowe[edytuj]

Wzmacniacz operacyjny[edytuj]

Schemat wzmacniacza operacyjnego μA741

Wzmacniacz ten jest zbudowany z tranzystorów bipolarnych. Posiada stopień końcowy w układzie Totem Pole. Obecnie jest nieco przestarzały. Wyprowadzenia 1,5 służą do kompensacji napięcia niezrównoważenia (offessetu).