Układy analogowe

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.


Niniejszy podręcznik traktuje o typach, budowie, zasadzie działania oraz zastosowaniu układów analogowych.

Spis treści

Podstawowe konfiguracje tranzystora bipolarnego[edytuj]

Kaskoda[edytuj]

kaskoda

Lustra prądowe[edytuj]

Schemat ideowy prostego lustra prądowego

Lustro prądowe, inaczej układ powielania prądu, jest układem, w którym prąd wyjściowy jest równy prądowi odniesienia . Układ ten jest zbudowany z dwóch tranzystorów o możliwie najbliższych parametrach. Napięcia obu tranzystorów są sobie równe i – ponieważ współczynniki wzmocnienia prądowego są jednakowe – to również prądy kolektorów są równe: ; skutkiem tego prądy baz są równe .

Prąd odniesienia jest równy: . Współczynnik powielania wynosi w tym układzie ; np. dla będzie równy .

Podstawowe konfiguracje tranzystora bipolarnego[edytuj]

wspólna baza[edytuj]

wspólny kolektor[edytuj]

Uproszczony schemat przedstawia ilustracja poniżej:

Układ ten nazywany jest również wtórnikiem emiterowym. Nie wykazuje on wzmocnienia napięciowego. Z powodu dużej impedancji wejściowej nie obciąża stopnia wcześniejszego od strony IN. Od strony wyjścia OUT zachowuje się jak idealne źródło napięciowe.

Pełniejszą konfigurację przedstawia ilustracja poniżej.

wspólny emiter[edytuj]

wzmacniacz różnicowy[edytuj]

układ Darlingtona[edytuj]

Podstawowe konfiguracje tranzystora unipolarnego(polowego)[edytuj]

wspólne źródło[edytuj]

wspólny dren[edytuj]

wspólna bramka[edytuj]

Wzmacniacze wielostopniowe[edytuj]

Wzmacniacz operacyjny[edytuj]

Schemat wzmacniacza operacyjnego μA741

Wzmacniacz ten jest zbudowany z tranzystorów bipolarnych. Posiada stopień końcowy w układzie Totem Pole. Obecnie jest nieco przestarzały. Wyprowadzenia 1,5 służą do kompensacji napięcia niezrównoważenia (offessetu).