Przejdź do zawartości

Unicode/10C

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Tabela znaków Unicode z zakresu 0x10C00 - 0x10CFF
Tabela znaków Unicode z zakresu 0x10C00 - 0x10CFF
<Poprzednia tabela | Wszystkie tabele | Następna tabela>


Znak DEC HEX UTF-8 Nazwa Grupa
𐰀 68608 10C00 0xF0 0x90 0xB0 0x80 OLD TURKIC LETTER ORKHON A Staroturecki
𐰁 68609 10C01 0xF0 0x90 0xB0 0x81 OLD TURKIC LETTER YENISEI A Staroturecki
𐰂 68610 10C02 0xF0 0x90 0xB0 0x82 OLD TURKIC LETTER YENISEI AE Staroturecki
𐰃 68611 10C03 0xF0 0x90 0xB0 0x83 OLD TURKIC LETTER ORKHON I Staroturecki
𐰄 68612 10C04 0xF0 0x90 0xB0 0x84 OLD TURKIC LETTER YENISEI I Staroturecki
𐰅 68613 10C05 0xF0 0x90 0xB0 0x85 OLD TURKIC LETTER YENISEI E Staroturecki
𐰆 68614 10C06 0xF0 0x90 0xB0 0x86 OLD TURKIC LETTER ORKHON O Staroturecki
𐰇 68615 10C07 0xF0 0x90 0xB0 0x87 OLD TURKIC LETTER ORKHON OE Staroturecki
𐰈 68616 10C08 0xF0 0x90 0xB0 0x88 OLD TURKIC LETTER YENISEI OE Staroturecki
𐰉 68617 10C09 0xF0 0x90 0xB0 0x89 OLD TURKIC LETTER ORKHON AB Staroturecki
𐰊 68618 10C0A 0xF0 0x90 0xB0 0x8A OLD TURKIC LETTER YENISEI AB Staroturecki
𐰋 68619 10C0B 0xF0 0x90 0xB0 0x8B OLD TURKIC LETTER ORKHON AEB Staroturecki
𐰌 68620 10C0C 0xF0 0x90 0xB0 0x8C OLD TURKIC LETTER YENISEI AEB Staroturecki
𐰍 68621 10C0D 0xF0 0x90 0xB0 0x8D OLD TURKIC LETTER ORKHON AG Staroturecki
𐰎 68622 10C0E 0xF0 0x90 0xB0 0x8E OLD TURKIC LETTER YENISEI AG Staroturecki
𐰏 68623 10C0F 0xF0 0x90 0xB0 0x8F OLD TURKIC LETTER ORKHON AEG Staroturecki
𐰐 68624 10C10 0xF0 0x90 0xB0 0x90 OLD TURKIC LETTER YENISEI AEG Staroturecki
𐰑 68625 10C11 0xF0 0x90 0xB0 0x91 OLD TURKIC LETTER ORKHON AD Staroturecki
𐰒 68626 10C12 0xF0 0x90 0xB0 0x92 OLD TURKIC LETTER YENISEI AD Staroturecki
𐰓 68627 10C13 0xF0 0x90 0xB0 0x93 OLD TURKIC LETTER ORKHON AED Staroturecki
𐰔 68628 10C14 0xF0 0x90 0xB0 0x94 OLD TURKIC LETTER ORKHON EZ Staroturecki
𐰕 68629 10C15 0xF0 0x90 0xB0 0x95 OLD TURKIC LETTER YENISEI EZ Staroturecki
𐰖 68630 10C16 0xF0 0x90 0xB0 0x96 OLD TURKIC LETTER ORKHON AY Staroturecki
𐰗 68631 10C17 0xF0 0x90 0xB0 0x97 OLD TURKIC LETTER YENISEI AY Staroturecki
𐰘 68632 10C18 0xF0 0x90 0xB0 0x98 OLD TURKIC LETTER ORKHON AEY Staroturecki
𐰙 68633 10C19 0xF0 0x90 0xB0 0x99 OLD TURKIC LETTER YENISEI AEY Staroturecki
𐰚 68634 10C1A 0xF0 0x90 0xB0 0x9A OLD TURKIC LETTER ORKHON AEK Staroturecki
𐰛 68635 10C1B 0xF0 0x90 0xB0 0x9B OLD TURKIC LETTER YENISEI AEK Staroturecki
𐰜 68636 10C1C 0xF0 0x90 0xB0 0x9C OLD TURKIC LETTER ORKHON OEK Staroturecki
𐰝 68637 10C1D 0xF0 0x90 0xB0 0x9D OLD TURKIC LETTER YENISEI OEK Staroturecki
𐰞 68638 10C1E 0xF0 0x90 0xB0 0x9E OLD TURKIC LETTER ORKHON AL Staroturecki
𐰟 68639 10C1F 0xF0 0x90 0xB0 0x9F OLD TURKIC LETTER YENISEI AL Staroturecki
𐰠 68640 10C20 0xF0 0x90 0xB0 0xA0 OLD TURKIC LETTER ORKHON AEL Staroturecki
𐰡 68641 10C21 0xF0 0x90 0xB0 0xA1 OLD TURKIC LETTER ORKHON ELT Staroturecki
𐰢 68642 10C22 0xF0 0x90 0xB0 0xA2 OLD TURKIC LETTER ORKHON EM Staroturecki
𐰣 68643 10C23 0xF0 0x90 0xB0 0xA3 OLD TURKIC LETTER ORKHON AN Staroturecki
𐰤 68644 10C24 0xF0 0x90 0xB0 0xA4 OLD TURKIC LETTER ORKHON AEN Staroturecki
𐰥 68645 10C25 0xF0 0x90 0xB0 0xA5 OLD TURKIC LETTER YENISEI AEN Staroturecki
𐰦 68646 10C26 0xF0 0x90 0xB0 0xA6 OLD TURKIC LETTER ORKHON ENT Staroturecki
𐰧 68647 10C27 0xF0 0x90 0xB0 0xA7 OLD TURKIC LETTER YENISEI ENT Staroturecki
𐰨 68648 10C28 0xF0 0x90 0xB0 0xA8 OLD TURKIC LETTER ORKHON ENC Staroturecki
𐰩 68649 10C29 0xF0 0x90 0xB0 0xA9 OLD TURKIC LETTER YENISEI ENC Staroturecki
𐰪 68650 10C2A 0xF0 0x90 0xB0 0xAA OLD TURKIC LETTER ORKHON ENY Staroturecki
𐰫 68651 10C2B 0xF0 0x90 0xB0 0xAB OLD TURKIC LETTER YENISEI ENY Staroturecki
𐰬 68652 10C2C 0xF0 0x90 0xB0 0xAC OLD TURKIC LETTER YENISEI ANG Staroturecki
𐰭 68653 10C2D 0xF0 0x90 0xB0 0xAD OLD TURKIC LETTER ORKHON ENG Staroturecki
𐰮 68654 10C2E 0xF0 0x90 0xB0 0xAE OLD TURKIC LETTER YENISEI AENG Staroturecki
𐰯 68655 10C2F 0xF0 0x90 0xB0 0xAF OLD TURKIC LETTER ORKHON EP Staroturecki
𐰰 68656 10C30 0xF0 0x90 0xB0 0xB0 OLD TURKIC LETTER ORKHON OP Staroturecki
𐰱 68657 10C31 0xF0 0x90 0xB0 0xB1 OLD TURKIC LETTER ORKHON IC Staroturecki
𐰲 68658 10C32 0xF0 0x90 0xB0 0xB2 OLD TURKIC LETTER ORKHON EC Staroturecki
𐰳 68659 10C33 0xF0 0x90 0xB0 0xB3 OLD TURKIC LETTER YENISEI EC Staroturecki
𐰴 68660 10C34 0xF0 0x90 0xB0 0xB4 OLD TURKIC LETTER ORKHON AQ Staroturecki
𐰵 68661 10C35 0xF0 0x90 0xB0 0xB5 OLD TURKIC LETTER YENISEI AQ Staroturecki
𐰶 68662 10C36 0xF0 0x90 0xB0 0xB6 OLD TURKIC LETTER ORKHON IQ Staroturecki
𐰷 68663 10C37 0xF0 0x90 0xB0 0xB7 OLD TURKIC LETTER YENISEI IQ Staroturecki
𐰸 68664 10C38 0xF0 0x90 0xB0 0xB8 OLD TURKIC LETTER ORKHON OQ Staroturecki
𐰹 68665 10C39 0xF0 0x90 0xB0 0xB9 OLD TURKIC LETTER YENISEI OQ Staroturecki
𐰺 68666 10C3A 0xF0 0x90 0xB0 0xBA OLD TURKIC LETTER ORKHON AR Staroturecki
𐰻 68667 10C3B 0xF0 0x90 0xB0 0xBB OLD TURKIC LETTER YENISEI AR Staroturecki
𐰼 68668 10C3C 0xF0 0x90 0xB0 0xBC OLD TURKIC LETTER ORKHON AER Staroturecki
𐰽 68669 10C3D 0xF0 0x90 0xB0 0xBD OLD TURKIC LETTER ORKHON AS Staroturecki
𐰾 68670 10C3E 0xF0 0x90 0xB0 0xBE OLD TURKIC LETTER ORKHON AES Staroturecki
𐰿 68671 10C3F 0xF0 0x90 0xB0 0xBF OLD TURKIC LETTER ORKHON ASH Staroturecki
𐱀 68672 10C40 0xF0 0x90 0xB1 0x80 OLD TURKIC LETTER YENISEI ASH Staroturecki
𐱁 68673 10C41 0xF0 0x90 0xB1 0x81 OLD TURKIC LETTER ORKHON ESH Staroturecki
𐱂 68674 10C42 0xF0 0x90 0xB1 0x82 OLD TURKIC LETTER YENISEI ESH Staroturecki
𐱃 68675 10C43 0xF0 0x90 0xB1 0x83 OLD TURKIC LETTER ORKHON AT Staroturecki
𐱄 68676 10C44 0xF0 0x90 0xB1 0x84 OLD TURKIC LETTER YENISEI AT Staroturecki
𐱅 68677 10C45 0xF0 0x90 0xB1 0x85 OLD TURKIC LETTER ORKHON AET Staroturecki
𐱆 68678 10C46 0xF0 0x90 0xB1 0x86 OLD TURKIC LETTER YENISEI AET Staroturecki
𐱇 68679 10C47 0xF0 0x90 0xB1 0x87 OLD TURKIC LETTER ORKHON OT Staroturecki
𐱈 68680 10C48 0xF0 0x90 0xB1 0x88 OLD TURKIC LETTER ORKHON BASH Staroturecki
𐱉 68681 10C49 0xF0 0x90 0xB1 0x89 Staroturecki
𐱊 68682 10C4A 0xF0 0x90 0xB1 0x8A Staroturecki
𐱋 68683 10C4B 0xF0 0x90 0xB1 0x8B Staroturecki
𐱌 68684 10C4C 0xF0 0x90 0xB1 0x8C Staroturecki
𐱍 68685 10C4D 0xF0 0x90 0xB1 0x8D Staroturecki
𐱎 68686 10C4E 0xF0 0x90 0xB1 0x8E Staroturecki
𐱏 68687 10C4F 0xF0 0x90 0xB1 0x8F Staroturecki
𐱐 68688 10C50 0xF0 0x90 0xB1 0x90
𐱑 68689 10C51 0xF0 0x90 0xB1 0x91
𐱒 68690 10C52 0xF0 0x90 0xB1 0x92
𐱓 68691 10C53 0xF0 0x90 0xB1 0x93
𐱔 68692 10C54 0xF0 0x90 0xB1 0x94
𐱕 68693 10C55 0xF0 0x90 0xB1 0x95
𐱖 68694 10C56 0xF0 0x90 0xB1 0x96
𐱗 68695 10C57 0xF0 0x90 0xB1 0x97
𐱘 68696 10C58 0xF0 0x90 0xB1 0x98
𐱙 68697 10C59 0xF0 0x90 0xB1 0x99
𐱚 68698 10C5A 0xF0 0x90 0xB1 0x9A
𐱛 68699 10C5B 0xF0 0x90 0xB1 0x9B
𐱜 68700 10C5C 0xF0 0x90 0xB1 0x9C
𐱝 68701 10C5D 0xF0 0x90 0xB1 0x9D
𐱞 68702 10C5E 0xF0 0x90 0xB1 0x9E
𐱟 68703 10C5F 0xF0 0x90 0xB1 0x9F
𐱠 68704 10C60 0xF0 0x90 0xB1 0xA0
𐱡 68705 10C61 0xF0 0x90 0xB1 0xA1
𐱢 68706 10C62 0xF0 0x90 0xB1 0xA2
𐱣 68707 10C63 0xF0 0x90 0xB1 0xA3
𐱤 68708 10C64 0xF0 0x90 0xB1 0xA4
𐱥 68709 10C65 0xF0 0x90 0xB1 0xA5
𐱦 68710 10C66 0xF0 0x90 0xB1 0xA6
𐱧 68711 10C67 0xF0 0x90 0xB1 0xA7
𐱨 68712 10C68 0xF0 0x90 0xB1 0xA8
𐱩 68713 10C69 0xF0 0x90 0xB1 0xA9
𐱪 68714 10C6A 0xF0 0x90 0xB1 0xAA
𐱫 68715 10C6B 0xF0 0x90 0xB1 0xAB
𐱬 68716 10C6C 0xF0 0x90 0xB1 0xAC
𐱭 68717 10C6D 0xF0 0x90 0xB1 0xAD
𐱮 68718 10C6E 0xF0 0x90 0xB1 0xAE
𐱯 68719 10C6F 0xF0 0x90 0xB1 0xAF
𐱰 68720 10C70 0xF0 0x90 0xB1 0xB0
𐱱 68721 10C71 0xF0 0x90 0xB1 0xB1
𐱲 68722 10C72 0xF0 0x90 0xB1 0xB2
𐱳 68723 10C73 0xF0 0x90 0xB1 0xB3
𐱴 68724 10C74 0xF0 0x90 0xB1 0xB4
𐱵 68725 10C75 0xF0 0x90 0xB1 0xB5
𐱶 68726 10C76 0xF0 0x90 0xB1 0xB6
𐱷 68727 10C77 0xF0 0x90 0xB1 0xB7
𐱸 68728 10C78 0xF0 0x90 0xB1 0xB8
𐱹 68729 10C79 0xF0 0x90 0xB1 0xB9
𐱺 68730 10C7A 0xF0 0x90 0xB1 0xBA
𐱻 68731 10C7B 0xF0 0x90 0xB1 0xBB
𐱼 68732 10C7C 0xF0 0x90 0xB1 0xBC
𐱽 68733 10C7D 0xF0 0x90 0xB1 0xBD
𐱾 68734 10C7E 0xF0 0x90 0xB1 0xBE
𐱿 68735 10C7F 0xF0 0x90 0xB1 0xBF
𐲀 68736 10C80 0xF0 0x90 0xB2 0x80
𐲁 68737 10C81 0xF0 0x90 0xB2 0x81
𐲂 68738 10C82 0xF0 0x90 0xB2 0x82
𐲃 68739 10C83 0xF0 0x90 0xB2 0x83
𐲄 68740 10C84 0xF0 0x90 0xB2 0x84
𐲅 68741 10C85 0xF0 0x90 0xB2 0x85
𐲆 68742 10C86 0xF0 0x90 0xB2 0x86
𐲇 68743 10C87 0xF0 0x90 0xB2 0x87
𐲈 68744 10C88 0xF0 0x90 0xB2 0x88
𐲉 68745 10C89 0xF0 0x90 0xB2 0x89
𐲊 68746 10C8A 0xF0 0x90 0xB2 0x8A
𐲋 68747 10C8B 0xF0 0x90 0xB2 0x8B
𐲌 68748 10C8C 0xF0 0x90 0xB2 0x8C
𐲍 68749 10C8D 0xF0 0x90 0xB2 0x8D
𐲎 68750 10C8E 0xF0 0x90 0xB2 0x8E
𐲏 68751 10C8F 0xF0 0x90 0xB2 0x8F
𐲐 68752 10C90 0xF0 0x90 0xB2 0x90
𐲑 68753 10C91 0xF0 0x90 0xB2 0x91
𐲒 68754 10C92 0xF0 0x90 0xB2 0x92
𐲓 68755 10C93 0xF0 0x90 0xB2 0x93
𐲔 68756 10C94 0xF0 0x90 0xB2 0x94
𐲕 68757 10C95 0xF0 0x90 0xB2 0x95
𐲖 68758 10C96 0xF0 0x90 0xB2 0x96
𐲗 68759 10C97 0xF0 0x90 0xB2 0x97
𐲘 68760 10C98 0xF0 0x90 0xB2 0x98
𐲙 68761 10C99 0xF0 0x90 0xB2 0x99
𐲚 68762 10C9A 0xF0 0x90 0xB2 0x9A
𐲛 68763 10C9B 0xF0 0x90 0xB2 0x9B
𐲜 68764 10C9C 0xF0 0x90 0xB2 0x9C
𐲝 68765 10C9D 0xF0 0x90 0xB2 0x9D
𐲞 68766 10C9E 0xF0 0x90 0xB2 0x9E
𐲟 68767 10C9F 0xF0 0x90 0xB2 0x9F
𐲠 68768 10CA0 0xF0 0x90 0xB2 0xA0
𐲡 68769 10CA1 0xF0 0x90 0xB2 0xA1
𐲢 68770 10CA2 0xF0 0x90 0xB2 0xA2
𐲣 68771 10CA3 0xF0 0x90 0xB2 0xA3
𐲤 68772 10CA4 0xF0 0x90 0xB2 0xA4
𐲥 68773 10CA5 0xF0 0x90 0xB2 0xA5
𐲦 68774 10CA6 0xF0 0x90 0xB2 0xA6
𐲧 68775 10CA7 0xF0 0x90 0xB2 0xA7
𐲨 68776 10CA8 0xF0 0x90 0xB2 0xA8
𐲩 68777 10CA9 0xF0 0x90 0xB2 0xA9
𐲪 68778 10CAA 0xF0 0x90 0xB2 0xAA
𐲫 68779 10CAB 0xF0 0x90 0xB2 0xAB
𐲬 68780 10CAC 0xF0 0x90 0xB2 0xAC
𐲭 68781 10CAD 0xF0 0x90 0xB2 0xAD
𐲮 68782 10CAE 0xF0 0x90 0xB2 0xAE
𐲯 68783 10CAF 0xF0 0x90 0xB2 0xAF
𐲰 68784 10CB0 0xF0 0x90 0xB2 0xB0
𐲱 68785 10CB1 0xF0 0x90 0xB2 0xB1
𐲲 68786 10CB2 0xF0 0x90 0xB2 0xB2
𐲳 68787 10CB3 0xF0 0x90 0xB2 0xB3
𐲴 68788 10CB4 0xF0 0x90 0xB2 0xB4
𐲵 68789 10CB5 0xF0 0x90 0xB2 0xB5
𐲶 68790 10CB6 0xF0 0x90 0xB2 0xB6
𐲷 68791 10CB7 0xF0 0x90 0xB2 0xB7
𐲸 68792 10CB8 0xF0 0x90 0xB2 0xB8
𐲹 68793 10CB9 0xF0 0x90 0xB2 0xB9
𐲺 68794 10CBA 0xF0 0x90 0xB2 0xBA
𐲻 68795 10CBB 0xF0 0x90 0xB2 0xBB
𐲼 68796 10CBC 0xF0 0x90 0xB2 0xBC
𐲽 68797 10CBD 0xF0 0x90 0xB2 0xBD
𐲾 68798 10CBE 0xF0 0x90 0xB2 0xBE
𐲿 68799 10CBF 0xF0 0x90 0xB2 0xBF
𐳀 68800 10CC0 0xF0 0x90 0xB3 0x80
𐳁 68801 10CC1 0xF0 0x90 0xB3 0x81
𐳂 68802 10CC2 0xF0 0x90 0xB3 0x82
𐳃 68803 10CC3 0xF0 0x90 0xB3 0x83
𐳄 68804 10CC4 0xF0 0x90 0xB3 0x84
𐳅 68805 10CC5 0xF0 0x90 0xB3 0x85
𐳆 68806 10CC6 0xF0 0x90 0xB3 0x86
𐳇 68807 10CC7 0xF0 0x90 0xB3 0x87
𐳈 68808 10CC8 0xF0 0x90 0xB3 0x88
𐳉 68809 10CC9 0xF0 0x90 0xB3 0x89
𐳊 68810 10CCA 0xF0 0x90 0xB3 0x8A
𐳋 68811 10CCB 0xF0 0x90 0xB3 0x8B
𐳌 68812 10CCC 0xF0 0x90 0xB3 0x8C
𐳍 68813 10CCD 0xF0 0x90 0xB3 0x8D
𐳎 68814 10CCE 0xF0 0x90 0xB3 0x8E
𐳏 68815 10CCF 0xF0 0x90 0xB3 0x8F
𐳐 68816 10CD0 0xF0 0x90 0xB3 0x90
𐳑 68817 10CD1 0xF0 0x90 0xB3 0x91
𐳒 68818 10CD2 0xF0 0x90 0xB3 0x92
𐳓 68819 10CD3 0xF0 0x90 0xB3 0x93
𐳔 68820 10CD4 0xF0 0x90 0xB3 0x94
𐳕 68821 10CD5 0xF0 0x90 0xB3 0x95
𐳖 68822 10CD6 0xF0 0x90 0xB3 0x96
𐳗 68823 10CD7 0xF0 0x90 0xB3 0x97
𐳘 68824 10CD8 0xF0 0x90 0xB3 0x98
𐳙 68825 10CD9 0xF0 0x90 0xB3 0x99
𐳚 68826 10CDA 0xF0 0x90 0xB3 0x9A
𐳛 68827 10CDB 0xF0 0x90 0xB3 0x9B
𐳜 68828 10CDC 0xF0 0x90 0xB3 0x9C
𐳝 68829 10CDD 0xF0 0x90 0xB3 0x9D
𐳞 68830 10CDE 0xF0 0x90 0xB3 0x9E
𐳟 68831 10CDF 0xF0 0x90 0xB3 0x9F
𐳠 68832 10CE0 0xF0 0x90 0xB3 0xA0
𐳡 68833 10CE1 0xF0 0x90 0xB3 0xA1
𐳢 68834 10CE2 0xF0 0x90 0xB3 0xA2
𐳣 68835 10CE3 0xF0 0x90 0xB3 0xA3
𐳤 68836 10CE4 0xF0 0x90 0xB3 0xA4
𐳥 68837 10CE5 0xF0 0x90 0xB3 0xA5
𐳦 68838 10CE6 0xF0 0x90 0xB3 0xA6
𐳧 68839 10CE7 0xF0 0x90 0xB3 0xA7
𐳨 68840 10CE8 0xF0 0x90 0xB3 0xA8
𐳩 68841 10CE9 0xF0 0x90 0xB3 0xA9
𐳪 68842 10CEA 0xF0 0x90 0xB3 0xAA
𐳫 68843 10CEB 0xF0 0x90 0xB3 0xAB
𐳬 68844 10CEC 0xF0 0x90 0xB3 0xAC
𐳭 68845 10CED 0xF0 0x90 0xB3 0xAD
𐳮 68846 10CEE 0xF0 0x90 0xB3 0xAE
𐳯 68847 10CEF 0xF0 0x90 0xB3 0xAF
𐳰 68848 10CF0 0xF0 0x90 0xB3 0xB0
𐳱 68849 10CF1 0xF0 0x90 0xB3 0xB1
𐳲 68850 10CF2 0xF0 0x90 0xB3 0xB2
𐳳 68851 10CF3 0xF0 0x90 0xB3 0xB3
𐳴 68852 10CF4 0xF0 0x90 0xB3 0xB4
𐳵 68853 10CF5 0xF0 0x90 0xB3 0xB5
𐳶 68854 10CF6 0xF0 0x90 0xB3 0xB6
𐳷 68855 10CF7 0xF0 0x90 0xB3 0xB7
𐳸 68856 10CF8 0xF0 0x90 0xB3 0xB8
𐳹 68857 10CF9 0xF0 0x90 0xB3 0xB9
𐳺 68858 10CFA 0xF0 0x90 0xB3 0xBA
𐳻 68859 10CFB 0xF0 0x90 0xB3 0xBB
𐳼 68860 10CFC 0xF0 0x90 0xB3 0xBC
𐳽 68861 10CFD 0xF0 0x90 0xB3 0xBD
𐳾 68862 10CFE 0xF0 0x90 0xB3 0xBE
𐳿 68863 10CFF 0xF0 0x90 0xB3 0xBF