Unicode/Alfabet łaciński/Łaciński 1

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

< Unicode/Alfabet łaciński


Numer ISO 10646 Znak Nazwa znaku Odwołanie
do encji
znakowej
dziesiętny szesnastkowy
160 00A0   spacja niełamiąca wiersza &nbsp;
161 00A1 ¡ odwrócony wykrzyknik &iexcl;
162 00A2 ¢ znak centa &cent;
163 00A3 £ znak funta &pound;
164 00A4 ¤ znak waluty &curren;
165 00A5 ¥ znak jena &yen;
166 00A6 ¦ przerwana pionowa kreska &brvbar;
167 00A7 § paragraf &sect;
168 00A8 ¨ dwie kropki (diereza) &uml;
169 00A9 © znak praw autorskich &copy;
170 00AA ª wskaźnik rodzaju żeńskiego liczebnika porządkowego &ordf;
171 00AB « lewy cudzysłów kątowy &laquo;
172 00AC ¬ znak negacji &not;
173 00AD ­ miękki dywiz &shy;
174 00AE ® zastrzeżony znak towarowy &reg;
175 00AF ¯ makron / nadkreślnik &macr;
176 00B0 ° stopień &deg;
177 00B1 ± plus-minus &plusmn;
178 00B2 ² druga potęga &sup2;
179 00B3 ³ trzecia potęga &sup3;
180 00B4 ´ kreska (akcent akutowy) &acute;
181 00B5 µ mikron &micro;
182 00B6 pilcrow &para;
183 00B7 · kropka pośrodku &middot;
184 00B8 ¸ haczyk &cedil;
185 00B9 ¹ pierwsza potęga &sup1;
186 00BA º wskaźnik rodzaju męskiego liczebnika porządkowego &ordm;
187 00BB » prawy cudzysłów kątowy &raquo;
188 00BC ¼ ułamek zwykły jedna czwarta &frac14;
189 00BD ½ ułamek zwykły jedna druga &frac12;
190 00BE ¾ ułamek zwykły trzy czwarte &frac34;
191 00BF ¿ odwrócony pytajnik &iquest;
192 00C0 À wielka litera a z odwrotną kreską &Agrave;
193 00C1 Á wielka litera a z kreską &Aacute;
194 00C2 Â wielka litera a z daszkiem &Acirc;
195 00C3 Ã wielka litera a z tyldą &Atilde;
196 00C4 Ä wielka litera a z dwiema kropkami &Auml;
197 00C5 Å wielka litera a z kółkiem &Aring;
198 00C6 Æ wielka ligatura ae &AElig;
199 00C7 Ç wielka litera c z haczykiem &Ccedil;
200 00C8 È wielka litera e z odwrotną kreską &Egrave;
201 00C9 É wielka litera e z kreską &Eacute;
202 00CA Ê wielka litera e z daszkiem &Ecirc;
203 00CB Ë wielka litera e z dwiema kropkami &Euml;
204 00CC Ì wielka litera i z odwrotną kreską &Igrave;
205 00CD Í wielka litera i z kreską &Iacute;
206 00CE Î wielka litera i z daszkiem &Icirc;
207 00CF Ï wielka litera i z dwiema kropkami &Iuml;
208 00D0 Ð wielka litera eth &ETH;
209 00D1 Ñ wielka litera n z tyldą &Ntilde;
210 00D2 Ò wielka litera o z odwrotną kreską &Ograve;
211 00D3 Ó wielka litera o z kreską &Oacute;
212 00D4 Ô wielka litera o z daszkiem &Ocirc;
213 00D5 Õ wielka litera o z tyldą &Otilde;
214 00D6 Ö wielka litera o z dwiema kropkami &Ouml;
215 00D7 × znak mnożenia kartezjańskiego / wektorowego &times;
216 00D8 Ø wielka litera o z przekreśleniem &Oslash;
217 00D9 Ù wielka litera u z odwrotną kreską &Ugrave;
218 00DA Ú wielka litera u z kreską &Uacute;
219 00DB Û wielka litera u z daszkiem &Ucirc;
220 00DC Ü wielka litera u z dwiema kropkami &Uuml;
221 00DD Ý wielka litera y z kreską &Yacute;
222 00DE Þ wielka litera thorn &THORN;
223 00DF ß litera ostre s (eszet) / ligatura ſz &szlig;
224 00E0 à mała litera a z odwrotną kreską &agrave;
225 00E1 á mała litera a z kreską &aacute;
226 00E2 â mała litera a z daszkiem &acirc;
227 00E3 ã mała litera a z tyldą &atilde;
228 00E4 ä mała litera a z dwiema kropkami &auml;
229 00E5 å mała litera a z kółkiem &aring;
230 00E6 æ mała ligatura ae &aelig;
231 00E7 ç mała litera c z haczykiem &ccedil;
232 00E8 è mała litera e z odwrotną kreską &egrave;
233 00E9 é mała litera e z kreską &eacute;
234 00EA ê mała litera e z daszkiem &ecirc;
235 00EB ë mała litera e z dwiema kropkami &euml;
236 00EC ì mała litera i z odwrotną kreską &igrave;
237 00ED í mała litera i z kreską &iacute;
238 00EE î mała litera i z daszkiem &icirc;
239 00EF ï mała litera i z dwiema kropkami &iuml;
240 00F0 ð mała litera eth &eth;
241 00F1 ñ mała litera n z tyldą &ntilde;
242 00F2 ò mała litera o z odwrotną kreską &ograve;
243 00F3 ó mała litera o z kreską &oacute;
244 00F4 ô mała litera o z daszkiem &ocirc;
245 00F5 õ mała litera o z tyldą &otilde;
246 00F6 ö mała litera o z dwiema kropkami &ouml;
247 00F7 ÷ anglosaski znak dzielenia &divide;
248 00F8 ø mała litera o z przekreśleniem &oslash;
249 00F9 ù mała litera u z odwrotną kreską &ugrave;
250 00FA ú mała litera u z kreską &uacute;
251 00FB û mała litera u z daszkiem &ucirc;
252 00FC ü mała litera u z dwiema kropkami &uuml;
253 00FD ý mała litera y z kreską &yacute;
254 00FE þ mała litera thorn &thorn;
255 00FF ÿ mała litera y z dwiema kropkami &yuml;