Unicode/Alfabet łaciński/Znaki ASCII

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

W tym zestawie znaków zdefiniowano pięć encji znakowych SGML o następujących nazwach: amp (&), lt (<), gt (>), quot (") i apos (') – ta ostatnia tylko w XML.

< Unicode/Alfabet łaciński


Numer ISO 10646 Znak Nazwa znaku
dziesiętny szesnastkowy
32 0020 spacja
33 0021 ! wykrzyknik
34 0022 " cudzysłów
35 0023 # kratka
36 0024 $ znak dolara
37 0025 % procent
38 0026 & znak and / ampersand
39 0027 ' apostrof / pojedynczy cudzysłów
40 0028 ( lewy nawias zwykły
41 0029 ) prawy nawias zwykły
42 002A * gwiazdka
43 002B + plus
44 002C , przecinek
45 002D - łącznik / dywiz / tiret
46 002E . kropka
47 002F / ukośnik
48 0030 0 cyfra 0
49 0031 1 cyfra 1
50 0032 2 cyfra 2
51 0033 3 cyfra 3
52 0034 4 cyfra 4
53 0035 5 cyfra 5
54 0036 6 cyfra 6
55 0037 7 cyfra 7
56 0038 8 cyfra 8
57 0039 9 cyfra 9
58 003A : dwukropek
59 003B ; średnik
60 003C < znak mniejszości
61 003D = znak równości
62 003E > znak większości
63 003F ? pytajnik
64 0040 @ znak at / małpa
65 0041 A wielka litera a
66 0042 B wielka litera b
67 0043 C wielka litera c
68 0044 D wielka litera d
69 0045 E wielka litera e
70 0046 F wielka litera f
71 0047 G wielka litera g
72 0048 H wielka litera h
73 0049 I wielka litera i
74 004A J wielka litera j
75 004B K wielka litera k
76 004C L wielka litera l
77 004D M wielka litera m
78 004E N wielka litera n
79 004F O wielka litera o
80 0050 P wielka litera p
81 0051 Q wielka litera q
82 0052 R wielka litera r
83 0053 S wielka litera s
84 0054 T wielka litera t
85 0055 U wielka litera u
86 0056 V wielka litera v
87 0057 W wielka litera w
88 0058 X wielka litera x
89 0059 Y wielka litera y
90 005A Z wielka litera z
91 005B [ lewy nawias kwadratowy
92 005C \ odwrotny ukośnik
93 005D ] prawy nawias kwadratowy
94 005E ^ daszek
95 005F _ podkreślnik
96 0060 ` odwrotna kreska (akcent grave)
97 0061 a mała litera a
98 0062 b mała litera b
99 0063 c mała litera c
100 0064 d mała litera d
101 0065 e mała litera e
102 0066 f mała litera f
103 0067 g mała litera g
104 0068 h mała litera h
105 0069 i mała litera i
106 006A j mała litera j
107 006B k mała litera k
108 006C l mała litera l
109 006D m mała litera m
110 006E n mała litera n
111 006F o mała litera o
112 0070 p mała litera p
113 0071 q mała litera q
114 0072 r mała litera r
115 0073 s mała litera s
116 0074 t mała litera t
117 0075 u mała litera u
118 0076 v mała litera v
119 0077 w mała litera w
120 0078 x mała litera x
121 0079 y mała litera y
122 007A z mała litera z
123 007B { lewy nawias klamrowy
124 007C | pionowa kreska / belka
125 007D } prawy nawias klamrowy
126 007E ~ tylda