Przejdź do zawartości

Unicode/Bizantyjskie symbole muzyczne

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Unicode
Bizantyjskie symbole muzyczne
Unicode
Bizantyjskie symbole muzyczne
Tabela znaków Unicode z zakresu 0x1D000 - 0x1D0FF (Bizantyjskie symbole muzyczne, ang. Byzantine Musical Symbols)
Znak 0x0 0x1 0x2 0x3 0x4 0x5 0x6 0x7 0x8 0x9 0xA 0xB 0xC 0xD 0xE 0xF
0x1D000 𝀀 𝀁 𝀂 𝀃 𝀄 𝀅 𝀆 𝀇 𝀈 𝀉 𝀊 𝀋 𝀌 𝀍 𝀎 𝀏
0x1D010 𝀐 𝀑 𝀒 𝀓 𝀔 𝀕 𝀖 𝀗 𝀘 𝀙 𝀚 𝀛 𝀜 𝀝 𝀞 𝀟
0x1D020 𝀠 𝀡 𝀢 𝀣 𝀤 𝀥 𝀦 𝀧 𝀨 𝀩 𝀪 𝀫 𝀬 𝀭 𝀮 𝀯
0x1D030 𝀰 𝀱 𝀲 𝀳 𝀴 𝀵 𝀶 𝀷 𝀸 𝀹 𝀺 𝀻 𝀼 𝀽 𝀾 𝀿
0x1D040 𝁀 𝁁 𝁂 𝁃 𝁄 𝁅 𝁆 𝁇 𝁈 𝁉 𝁊 𝁋 𝁌 𝁍 𝁎 𝁏
0x1D050 𝁐 𝁑 𝁒 𝁓 𝁔 𝁕 𝁖 𝁗 𝁘 𝁙 𝁚 𝁛 𝁜 𝁝 𝁞 𝁟
0x1D060 𝁠 𝁡 𝁢 𝁣 𝁤 𝁥 𝁦 𝁧 𝁨 𝁩 𝁪 𝁫 𝁬 𝁭 𝁮 𝁯
0x1D070 𝁰 𝁱 𝁲 𝁳 𝁴 𝁵 𝁶 𝁷 𝁸 𝁹 𝁺 𝁻 𝁼 𝁽 𝁾 𝁿
0x1D080 𝂀 𝂁 𝂂 𝂃 𝂄 𝂅 𝂆 𝂇 𝂈 𝂉 𝂊 𝂋 𝂌 𝂍 𝂎 𝂏
0x1D090 𝂐 𝂑 𝂒 𝂓 𝂔 𝂕 𝂖 𝂗 𝂘 𝂙 𝂚 𝂛 𝂜 𝂝 𝂞 𝂟
0x1D0A0 𝂠 𝂡 𝂢 𝂣 𝂤 𝂥 𝂦 𝂧 𝂨 𝂩 𝂪 𝂫 𝂬 𝂭 𝂮 𝂯
0x1D0B0 𝂰 𝂱 𝂲 𝂳 𝂴 𝂵 𝂶 𝂷 𝂸 𝂹 𝂺 𝂻 𝂼 𝂽 𝂾 𝂿
0x1D0C0 𝃀 𝃁 𝃂 𝃃 𝃄 𝃅 𝃆 𝃇 𝃈 𝃉 𝃊 𝃋 𝃌 𝃍 𝃎 𝃏
0x1D0D0 𝃐 𝃑 𝃒 𝃓 𝃔 𝃕 𝃖 𝃗 𝃘 𝃙 𝃚 𝃛 𝃜 𝃝 𝃞 𝃟
0x1D0E0 𝃠 𝃡 𝃢 𝃣 𝃤 𝃥 𝃦 𝃧 𝃨 𝃩 𝃪 𝃫 𝃬 𝃭 𝃮 𝃯
0x1D0F0 𝃰 𝃱 𝃲 𝃳 𝃴 𝃵 𝃶 𝃷 𝃸 𝃹 𝃺 𝃻 𝃼 𝃽 𝃾 𝃿