Przejdź do zawartości

Unicode/Dodatkowe znaki interpunkcyjne

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Unicode
Dodatkowe znaki interpunkcyjne
Unicode
Dodatkowe znaki interpunkcyjne
Tabela znaków Unicode z zakresu 0x2E00 - 0x2E7F (Dodatkowe znaki interpunkcyjne, ang. Supplemental Punctuation)
Znak 0x0 0x1 0x2 0x3 0x4 0x5 0x6 0x7 0x8 0x9 0xA 0xB 0xC 0xD 0xE 0xF
0x2E00
0x2E10
0x2E20
0x2E30 ⸿
0x2E40
0x2E50
0x2E60
0x2E70 ⹿