Przejdź do zawartości

Unicode/Dzamo zgodności dla hangyl

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Unicode
Dzamo zgodności dla hangyl
Unicode
Dzamo zgodności dla hangyl
Tabela znaków Unicode z zakresu 0x3130 - 0x318F (Dzamo zgodności dla hangyl, ang. Hangul Compatibility Jamo)
Znak 0x0 0x1 0x2 0x3 0x4 0x5 0x6 0x7 0x8 0x9 0xA 0xB 0xC 0xD 0xE 0xF
0x3130
0x3140
0x3150
0x3160
0x3170
0x3180