Przejdź do zawartości

Unicode/Inskrypcje partyjskie

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Unicode
Inskrypcje partyjskie
Unicode
Inskrypcje partyjskie
Tabela znaków Unicode z zakresu 0x10B40 - 0x10B5F (Inskrypcje partyjskie, ang. Inscriptional Parthian)
Znak 0x0 0x1 0x2 0x3 0x4 0x5 0x6 0x7 0x8 0x9 0xA 0xB 0xC 0xD 0xE 0xF
0x10B40 𐭀 𐭁 𐭂 𐭃 𐭄 𐭅 𐭆 𐭇 𐭈 𐭉 𐭊 𐭋 𐭌 𐭍 𐭎 𐭏
0x10B50 𐭐 𐭑 𐭒 𐭓 𐭔 𐭕 𐭖 𐭗 𐭘 𐭙 𐭚 𐭛 𐭜 𐭝 𐭞 𐭟