Przejdź do zawartości

Unicode/Lepcza

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Unicode
Lepcza
Unicode
Lepcza
Tabela znaków Unicode z zakresu 0x1C00 - 0x1C4F (Lepcza, ang. Lepcha)
Znak 0x0 0x1 0x2 0x3 0x4 0x5 0x6 0x7 0x8 0x9 0xA 0xB 0xC 0xD 0xE 0xF
0x1C00
0x1C10
0x1C20
0x1C30 ᰿
0x1C40