Przejdź do zawartości

Unicode/Ogólna interpunkcja

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Unicode
Ogólna interpunkcja
Unicode
Ogólna interpunkcja
Tabela znaków Unicode z zakresu 0x2000 - 0x206F (Ogólna interpunkcja, ang. General Punctuation)
Znak 0x0 0x1 0x2 0x3 0x4 0x5 0x6 0x7 0x8 0x9 0xA 0xB 0xC 0xD 0xE 0xF
0x2000  
0x2010
0x2020
0x2030
0x2040
0x2050
0x2060