Przejdź do zawartości

Unicode/Otoczone symbole alfanumeryczne

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Unicode
Otoczone symbole alfanumeryczne
Unicode
Otoczone symbole alfanumeryczne
Tabela znaków Unicode z zakresu 0x2460 - 0x24FF (Otoczone symbole alfanumeryczne, ang. Enclosed Alphanumerics)
Znak 0x0 0x1 0x2 0x3 0x4 0x5 0x6 0x7 0x8 0x9 0xA 0xB 0xC 0xD 0xE 0xF
0x2460
0x2470
0x2480
0x2490
0x24A0
0x24B0
0x24C0
0x24D0
0x24E0
0x24F0