Przejdź do zawartości

Unicode/Różne znaki techniczne

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Unicode
Różne znaki techniczne
Unicode
Różne znaki techniczne
Tabela znaków Unicode z zakresu 0x2300 - 0x23FF (Różne znaki techniczne, ang. Miscellaneous Technical)
Znak 0x0 0x1 0x2 0x3 0x4 0x5 0x6 0x7 0x8 0x9 0xA 0xB 0xC 0xD 0xE 0xF
0x2300
0x2310
0x2320
0x2330
0x2340
0x2350
0x2360
0x2370
0x2380
0x2390
0x23A0
0x23B0
0x23C0
0x23D0
0x23E0
0x23F0