Przejdź do zawartości

Unicode/Rozszerzenie ujednoliconego sylabariusza rdzennych Kanadyjczyków

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Unicode
Rozszerzenie ujednoliconego sylabariusza rdzennych Kanadyjczyków
Unicode
Rozszerzenie ujednoliconego sylabariusza rdzennych Kanadyjczyków
Tabela znaków Unicode z zakresu 0x18B0 - 0x18FF (Rozszerzenie ujednoliconego sylabariusza rdzennych Kanadyjczyków, ang. Unified Canadian Aboriginal Syllabics Extended)
Znak 0x0 0x1 0x2 0x3 0x4 0x5 0x6 0x7 0x8 0x9 0xA 0xB 0xC 0xD 0xE 0xF
0x18B0
0x18C0
0x18D0
0x18E0
0x18F0