Przejdź do zawartości

Unicode/Znaki zgodności CJK

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Unicode
znaki zgodności CJK
Unicode
znaki zgodności CJK
Tabela znaków Unicode z zakresu 0x3300 - 0x33FF (Znaki zgodności CJK, ang. CJK Compatibility)
Znak 0x0 0x1 0x2 0x3 0x4 0x5 0x6 0x7 0x8 0x9 0xA 0xB 0xC 0xD 0xE 0xF
0x3300
0x3310
0x3320
0x3330
0x3340
0x3350
0x3360
0x3370
0x3380
0x3390
0x33A0
0x33B0
0x33C0
0x33D0
0x33E0
0x33F0